Basisopleiding Tucht Politie 2020

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Tuchtrecht: dat deel van het publieke recht dat aan de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak (wikipedia).

Het tuchtrecht is een noodzakelijke onderdeel in de personeelsorganisatie dat als doel heeft de kwaliteit van de politionele dienstverlening te bewaken en te bevorderen en de zowel de burger als de politieorganisatie zelf te beschermen tegen ondeskundig,  onzorgvuldig handelen of het beschadigen van het imago. Het gaat om een algemeen belang.

Deze opleiding heeft tot doel zeer praktijkgericht een goede en degelijke basiskennis te verwerven. Kris Croonen overloopt op pragmatische wijze de gehele tuchtprocedure.

De opleiding is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit het werkveld alsook met adviezen van de tuchtraad en de meest actuele rechtspraak van de raad van State waardoor u een goede praktische en actuele knowhow verwerft die u bijblijft en u toelaat één van de sleutelaspecten uit het personeelsbeleid kwaliteitsvol te beheren. 

Nood aan meer diepgaande kennis over Tucht? Volg dan zeker de voortgezette opleiding Tucht in Gent of Leuven.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
09/11/2020 Antwerpen

Basisopleiding

Spreker
Kris Croonen is geen onbekende in het politielandschap en de lokale besturen. Ze is licentiaat rechten, master in overheidsmanagement en klachtenmanagement. Als ambtenaar werkte zij bij politiezone CARMA waar zij de functie bekleedde van juridisch adviseur/secretaris. Daarnaast gaf zij juridisch advies in tuchtzaken in vele Vlaamse politiezones via haar bijberoep KCconsult. Zij was tevens een vaste waarde binnen overkoepelende provinciale en Vlaamse overleg- en adviesorganen en was ze gewezen bijzitter van de tuchtraad. Zij is vast auteur bij Uitgeverij Vanden Broele voor de uitgaven rond het tuchtstatuut van politie en één van de drijvende krachten achter de module Tucht van BlueConnect, het online kennispunt exclusief voor de politie.
Datum
maandag 09 november 2020
Locatie
Theater Hotel Antwerpen
Arenbergstraat 30
2000 Antwerpen

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

Wanneer?

Van 09.00 u. tot 16.30 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

Voor wie?

Korpschefs, (hoofd)commissarissen, voorafgaand onderzoekers, HRM-verantwoordelijken, intern toezicht, kwaliteitscontrole, adviseurs, ...

Programma

08.30 u.  Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.  Tuchtvergrijpen & straftoemeting

   • Wat is een tuchtvergrijp? 
   • Is opzet of schade vereist? 
   • Welke strafmaat pas ik toe voor welk vergrijp?

10.45 u.  Koffiepauze

11.00 u.  Tuchtonderhorigen en tuchtoverheden

   • Is elk personeelslid van politie onderworpen aan de tuchtwet of zijn hierop uitzonderingen? 
   • Wie kan welke tuchtstraf uitspreken?

12.30 u.  Lunch

13.30 u.  De tuchtprocedure

   • De volledige tuchtprocedure wordt op schematische wijze besproken. 
    Hierbij krijgt u tips en tricks vanuit het werkveld en adviezen om tot een goed timemanagement te komen.

15.00 u.  Koffiepauze

15.15 u. Termijnen in tucht

   • U krijgt een korte toelichting van de termijnen en de toepassing ervan aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

16.00 u. Vragenronde

16.30 u.  Einde

Prijs
In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199 Basisprijs
Kies 1 of meerdere sessies