Basisopleiding Tucht Politie 2020

0 beschikbare sessie(s)

Tuchtrecht: dat deel van het publieke recht dat aan de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak (wikipedia).

Het tuchtrecht is een noodzakelijke onderdeel in de personeelsorganisatie dat als doel heeft de kwaliteit van de politionele dienstverlening te bewaken en te bevorderen en de zowel de burger als de politieorganisatie zelf te beschermen tegen ondeskundig,  onzorgvuldig handelen of het beschadigen van het imago. Het gaat om een algemeen belang.

Deze opleiding heeft tot doel zeer praktijkgericht een goede en degelijke basiskennis te verwerven. Kris Croonen overloopt op pragmatische wijze de gehele tuchtprocedure.

De opleiding is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit het werkveld alsook met adviezen van de tuchtraad en de meest actuele rechtspraak van de raad van State waardoor u een goede praktische en actuele knowhow verwerft die u bijblijft en u toelaat één van de sleutelaspecten uit het personeelsbeleid kwaliteitsvol te beheren. 

Nood aan meer diepgaande kennis over Tucht? Volg dan zeker de voortgezette opleiding Tucht in Gent of Leuven.

 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies