Praktische info

Inschrijving

Wenst u zich in te schrijven voor één van onze opleidingen? Dat kan als volgt:

 • Online inschrijving
  U klikt op de button "inschrijven", die u onderaan de webpagina van elke opleiding terugvindt. Vervolgens vult u het online inschrijvingsformulier volledig in en klikt u op "verzend".
 • Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

U kan zich inschrijven tot op de dag voor de opleiding.

Uw gegevens

Een volledig en correct ingevuld (digitaal) inschrijvingsformulier is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor u: 

 • De facturatiegegevens van uw organisatie worden gebruikt voor een correcte en efficiënte facturatie. Deze gegevens worden niet gedeeld. 
 • Uw voornaam, uw naam, uw functie en de naam van uw organisatie worden gebruikt om u te identificeren. Deze gegevens worden gedeeld met onze eventuele medeorganisatoren of opleidingspartners, met de andere deelnemers en met de lesgevers/sprekers. Ze worden ook vermeld op uw persoonlijke badge indien er badges worden uitgedeeld. 
 • Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw inschrijving te bevestigen en om te communiceren over de opleiding. Het wordt gedeeld met onze eventuele medeorganisatoren of opleidingspartners. Bij de inschrijving kunt u vrijblijvend toestemming geven om uw e-mailadres ook te delen met de andere deelnemers en de lesgevers/sprekers. 
 • Uw persoonlijk telefoonnummer wordt enkel gebruikt om u persoonlijk op de hoogte te brengen bij last minute wijzigingen. Het wordt nooit gedeeld. 

Bent u opleidingsverantwoordelijke of diensthoofd en schrijft u niet zichzelf, maar uw medewerker(s) in? Dan is het belangrijk, en wel om bovengenoemde redenen, dat u de naam, de functie en het persoonlijk e-mailadres van deze medewerker(s) doorgeeft en hen om de nodige toestemmingen vraagt. 

Op uw persoonsgegevens is onze privacy policy van toepassing, waarin u meer informatie vindt over uw rechten en het uitoefenen ervan.

 

Opnames opleidingen  

Digitale opleidingen 

Als u deelneemt aan een digitale opleiding of webinar, dan kunt u de camera en/of microfoon van uw toestel gebruiken. Als u deze activeert, dan geeft u toestemming dat uw beeld en/of stem wordt weergegeven.   

Soms worden onze digitale opleidingen ook opgenomen. Dit wordt vermeld bij de opleidingsinformatie en herhaald aan het begin van de opleiding. Wij vragen standaard om uw camera en microfoon uit te zetten wanneer de opname wordt gestart. Als u deze activeert, dan geeft u met deze actieve handeling toestemming om in de opname te verschijnen. 

Klassikale opleidingen 

Soms worden onze klassikale opleidingen ook opgenomen. Dit wordt vermeld bij de opleidingsinformatie en herhaald aan het begin van de opleiding. We streven ernaar enkel de lesgevers/sprekers in beeld te brengen. De deelnemers worden zo min mogelijk of enkel vanop de rug in beeld gebracht. Gelieve te signaleren als u liever uit beeld wil blijven.

Inschrijvingsbevestiging

Binnen de twee dagen na ontvangst van uw inschrijving (via post of website) krijgt u van Vanden Broele een bevestigingsmail toegestuurd.

Deze bevestigingsmail bevat alle praktische informatie, of het nu om een klassikale of een digitale opleiding gaat.  O.a. locatie (incl. wegbeschrijving), programma van de opleiding, startuur, toegangslink in geval van een webinar, enz.

Enkele dagen voor de opleidingsdag krijgt u de bevestigingsmail nogmaals toegestuurd. Deze extra bevestiging is onder andere bedoeld voor de deelnemers die zich op de valreep voor een opleiding hebben ingeschreven.

Ontving u geen bevestiging van inschrijving? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen, via opleidingen@vandenbroele.be of 050 642 828. Wij helpen u graag verder.

 

Betaling

Vanden Broele vermeldt bij elke opleiding de inschrijvingsprijs exclusief én inclusief btw. In de prijzen zijn telkens de catering (+ eventueel verslagboek en documentatiemap) begrepen. 

U betaalt de inschrijvingsprijs van de opleiding met behulp van een factuur, die Vanden Broele u zo snel mogelijk opstuurt na ontvangst van uw inschrijving. Het verschuldigde bedrag kan u storten op rekeningnummer BE24 47005113 0138, met vermelding van de gestructureerde mededeling die u op de factuur terugvindt.

Betaalt u met de kmo-portefeuille? Meer informatie vindt u verderop deze pagina. 

Wist u dat...

...onze opleidingen onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 %? En dit in tegenstelling tot onze uitgaven, waarop het btw-tarief van 6 % van toepassing is?

Dit verschil heeft gevolgen voor de deelnameprijs van opleidingen waarin eveneens een (verslag)boek is vervat. In dergelijke gevallen is de berekening van de deelnameprijs inclusief btw namelijk iets ingewikkelder. Een voorbeeld:

Prijzen exclusief btw:
 • opleiding (incl. catering en eventuele documentatiemap) = € 164
 • verslagboek = € 39
 • Totale deelnameprijs exclusief btw = € 203
Prijzen inclusief btw:
 • opleiding (incl. catering en eventuele documentatiemap) = € 164 + 21 % = € 199
 • verslagboek = € 39 + 6 % = € 41
 • Totale deelnameprijs inclusief btw = € 240

 

Annulering

Bent u ingeschreven voor een opleiding, maar blijkt vervolgens dat u die niet zal kunnen bijwonen? Dan zijn er, naargelang het moment waarop u ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, verschillende alternatieven voorhanden:

Tot 7 dagen voor de opleiding

 • Alternatief 1: u kan uw inschrijving kosteloos annuleren.
 • Alternatief 2: u kan zich kosteloos laten vervangen door een collega of medewerker.
 • Alternatief 3: u kan uw inschrijving kosteloos verzetten naar een andere datum (indien de opleiding uit verschillende sessies bestaat, en er voor de desbetreffende sessie nog plaatsen vrij zijn).

Minder dan 7 dagen voor de opleiding

 • Alternatief 1: u kan zich kosteloos laten vervangen door een collega of medewerker.
 • Alternatief 2: u kan uw inschrijving kosteloos verzetten naar een andere datum (indien de opleiding uit verschillende sessies bestaat, en er voor de desbetreffende sessie nog plaatsen vrij zijn). Dit is enkel mogelijk tot 2 dagen voor de opleiding.

Bieden deze alternatieven geen oplossing, of brengt u Vanden Broele niet op de hoogte van uw annulering, dan bent u het volledige bedrag van de deelnameprijs verschuldigd.

Deelnemers die niet aanwezig zijn op een opleiding, en die geen vervanger konden sturen, krijgen automatisch de eventuele documentatiemap (en het eventuele in de prijs begrepen verslagboek) opgestuurd. Verzendkosten hiervoor worden niet in rekening gebracht.

Bovenstaande annulatievoorwaarden zijn uiteraard niet van toepassing op de gratis opleidingen Religiosoft.

Opmerkingen:
In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Vanden Broele zich het recht om een opleiding te annuleren, het programma aan te passen of de locatie te wijzigen.

 

Opleidingssubsidies

Vanden Broele is een geregistreerd dienstverlener van de KMO-portefeuille. Alle opleidingen van Vanden Broele komen in aanmerking voor terugbetaling via de kmo-portefeuille.

Wat?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Met deze steunmaatregel van de Vlaamse overheid kunnen diensten betaald worden die de bedrijfsvoering bevorderen, zoals opleidingen van Vanden Broele.

Via een gebruiksvriendelijke interactieve webtoepassing (met elektronische portefeuille) kan u subsidies aanvragen en projecten betalen.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s die aan de opgelegde voorwaarden voldoen.

Advocaten, notarissen, ... kunnen eveneens gebruikmaken van de kmo-portefeuille voor wettelijk verplichte opleidingen als onderdeel van de permanente vorming.

Hoeveel?

De Vlaamse overheid betaalt 30 % van de factuurkosten voor opleidingen voor kleine ondernemingen en 20 % van de factuurkosten voor middelgrote ondernemingen. Het maximum werd vastgelegd op € 7.500 per jaar.

Klik hier om na te gaan of u in een kleine of middelgrote onderneming werkt.

Het minimale projectbedrag is € 100 (excl. btw, incl. verplaatsingskosten van de docent en cateringkosten beperkt tot € 25/persoon/dag). Een project kan uit 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten bestaan. U kan meerdere projecten per jaar indienen.

Vergeet niet het aantal opleidingsuren te vermelden, dit is gewoonlijk 3 uur voor een halve dagopleiding en 6 uur voor een dagopleiding. Het precieze aantal uren vindt u op onze site bij de opleiding zelf.

De btw kan u niet met de kmo-portefeuille betalen, evenals de cateringkosten boven de € 25.

Werkwijze?

 • Maakt u voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich registreren. Meer uitleg hierover vindt u hier.
 • Bent u reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wenst u de kmo-portefeuille aan te wenden voor een opleiding die door Vanden Broele wordt georganiseerd? Dan kan u een subsidieaanvraag indienen, waarbij u volgende stappen doorloopt:
  1. U schrijft zich (via post of website) in voor een van onze opleidingen, en geeft aan dat u die wenst te betalen met behulp van de kmo-portefeuille.
  2. U dient een subsidieaanvraag in via de website www.kmo-portefeuille.be, goed voor een bijdrage van 30 % in de deelnameprijs voor kleine ondernemingen of 20 % van de deelnameprijs voor middelgrote ondernemingen (prijzen excl. btw). Daarbij vermeldt u het aantal opleidingsuren. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.O105322. U doet dit ten laatste 14 kalenderdagen na de opleiding.
  3. Vanden Broele bevestigt uw inschrijving. U ontvangt eveneens een factuur die de deelnameprijs van de opleiding vermeldt, met een opsplitsing tussen subsidiabele en niet subsidiabele kosten.
  4. U betaalt rechtstreeks aan Vanden Broele de btw die op de opleiding van toepassing is, en de cateringkosten boven € 25.
  5. U betaalt het gedeelte ten laste van de deelnemer. U doet dit via een storting op de rekening van Sodexo, die op haar beurt uw bijdrage in uw elektronische portefeuille stort. U doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de bevestiging van de aanvraag, die u van Vanden Broele ontvangt (zie stap 3).
  6. De Vlaamse overheid stort hun subsidie in uw elektronische portefeuille.
  7. Uw elektronische portefeuille bevat nu het volledige bedrag. Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Vanden Broele. Bij betaling heeft u de mogelijkheid om het factuurnummer en de mededeling te vermelden, die terug te vinden zijn op de factuur.

Praktisch voorbeeld

 1. U schrijft zich (via website of post) in voor een van onze opleidingen en geeft aan dat u die wenst te betalen met behulp van de kmo-portefeuille. De deelnameprijs van de opleiding bedraagt € 164,46 exclusief btw, of € 199 inclusief btw. Dit bedrag omvat catering t.w.v. € 33,06 exclusief btw, of € 40 inclusief btw.
 2. Via de website www.kmo-portefeuille.be dient u een subsidieaanvraag in, en dit voor een bijdrage van 30 % in de deelnameprijs van € 164,46. U vermeldt het aantal opleidingsuren en het thema van de opleiding. Hierbij maakt u gebruik van ons erkenningsnummer DV.O105322.
 3. Vanden Broele bevestigt uw inschrijving, alsook de aanvraag die u via de website www.kmo-portefeuille.be hebt ingediend. U ontvangt eveneens een factuur ter waarde van € 164,46 exclusief btw, of € 199 inclusief btw.
 4. U betaalt rechtstreeks aan Vanden Broele de btw die op de opleiding van toepassing is, namelijk € 27,59 en het deel van de catering boven € 25.
 5. U stort € 115,12 (70 % van de deelnameprijs, excl. btw) op de rekening van Sodexo, die dit bedrag op haar beurt in uw elektronische portefeuille stort.
 6. De Vlaamse overheid stort eveneens € 49,34 in uw elektronische portefeuille.
 7. Uw elektronische portefeuille bevat nu € 164,46 of 100 % van de deelnameprijs (excl. btw). Via de betaalknop van de kmo-portefeuille betaalt u hiermee het overgebleven verschuldigde bedrag aan Vanden Broele. U vermeldt het factuurnummer en de mededeling, terug te vinden op de factuur.

 

Opmerkingen:

Voor extra informatie kunt u steeds terecht op www.kmo-portefeuille.be. Een uitgebreide gebruikershandleiding vindt u op deze pagina.

Is de opleiding die u met de kmo-portefeuille wenst te betalen, gekoppeld aan een (verslag)boek? Dan zal u de prijs van dit verslagboek eveneens rechtstreeks aan Vanden Broele moeten betalen, samen met de btw van de opleiding en de cateringkosten boven de € 25 (zie stap 4). De prijs van een (verslag)boek valt namelijk niet onder de opleidingskosten die met de kmo-portefeuille betaald kunnen worden.

 

Erkenning en attesten

Iedereen die aan een opleiding van Vanden Broele deelneemt, ontvangt een aanwezigheidsattest. De aanwezigheidsattesten worden op het einde van de opleiding uitgedeeld, enkel aan wie effectief aanwezig was en zijn handtekening plaatste op de aanwezigheidslijst. Niet-afgehaalde aanwezigheidsattesten worden naderhand niet meer per post opgestuurd.

Naargelang het onderwerp en de doelgroep van de opleiding vraagt Vanden Broele een erkenning aan bij:

 • IGO – Instituut Gerechtelijke Opleiding
 • OVB – Orde van de Vlaamse Balies
 • NKN – Nationale Kamer van Notarissen
 • IAB – Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
 • IBR – Instituut van de Bedrijfsrevisoren
 • Raad van landmeters-experten
 • ...

In dergelijke gevallen stelt Vanden Broele specifieke aanwezigheidsattesten ter beschikking van de deelnemers, al dan niet met de vermelding van (juridische) punten. En dit op basis van de opleidingsuren die effectief worden gevolgd.

Ook deze specifieke aanwezigheidsattesten worden op het einde van de opleiding uitgedeeld. Voor erkenningen via de OVB wordt zowel aan het begin als op het einde van de studiedag gevraagd uw handtekening te plaatsen op de aanwezigheidslijst. Beschikken wij niet over deze twee handtekeningen, dan zal het OVB de (juridische) punten niet toekennen. Niet-afgehaalde aanwezigheidsattesten worden naderhand niet meer per post opgestuurd.

 

Wegbeschrijvingen

Vanden Broele streeft ernaar voor iedere opleiding een zo toegankelijk mogelijke locatie te vinden. En dit zowel voor de deelnemers die met de wagen komen, als voor de deelnemers die gebruik maken van het openbaar vervoer.

Onze opleidingen worden georganiseerd op locaties verspreid over alle Vlaamse provincies. Hieronder vindt u een overzicht van onze meest bezochte locaties. Klik op de naam van de locatie voor een gedetailleerde wegbeschrijving ernaartoe.

Provincie Antwerpen
Antwerpen Antwerp Expo
Antwerpen Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerp
Antwerpen  Havenhuis Antwerpen
Berchem Antwerp Learning & Meeting Point
Edegem Best Western Ter Elst
Mechelen Novotel Mechelen Centrum
Provincie Limburg
Hasselt Holiday Inn Hasselt
Hasselt Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
Hasselt Radisson Blu
Herentals Link 21
Provincie Oost-Vaanderen
Aalst Keizershof Hotel
Gent Europahotel Gent
Gent Provinciaal Administratief Centrum (PAC)
Gent Ontmoetingscentrum Zebrastraat
Gent Novotel Gent Centrum
Gent Holiday Inn Gent Expo
Gent Gent Meeting Center
Gent Het Pand
Gent Vormingscentrum Guislain
Gent Communicatieloft | Auditorium 4
Gent Meeting Hub Gent
Provincie Vlaams-Brabant
Leuven Novotel Leuven Centrum
Leuven Provinciehuis Vlaams-Brabant
Leuven Park Inn Leuven
Leuven 3Hoog Leuven
Provincie West-Vlaanderen
Brugge Novotel Brugge Centrum
Brugge Provinciehuis West-Vlaanderen
Kortrijk Hotel Ibis Styles Kortrijk Expo


Bent u voor een van onze opleidingen op zoek naar de wegbeschrijving van een locatie die niet in dit overzicht staat vermeld? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 050 642 828 of opleidingen@vandenbroele.be.

 

Over Vanden Broele

Sinds 2005 is Vanden Broele erkend opleidingsverstrekker voor advocaten, magistraten, bedrijven en overheid.