Tuchtreglementering bij de politie

0 beschikbare sessie(s)

Het tuchtrecht is een noodzakelijk onderdeel in de personeelsorganisatie dat als doel heeft de kwaliteit van de politionele dienstverlening te bewaken en te bevorderen. Dankzij het tuchtrecht zijn zowel de burger als de politieorganisatie beschermd tegen ondeskundig, onzorgvuldig handelen of het beschadigen van het imago. Een grondige kennis van deze reglementering is dus in het algemeen belang.

In deze opleiding verwerft u een praktische en actuele kennis van de tuchtreglementering bij de politie. Tuchtexperten Kris Croonen en Peter Verheyden ontwikkelden elk een aantal thematische sessies waarin ze ingaan op de belangrijkste onderwerpen binnen de tuchtmaterie.

De thema’s zijn:

 1. Inleiding in de tuchtprocedure (Kris Croonen)
 2. Voorlopige schorsing en ordemaatregelen (Peter Verheyden)
 3. Voorafgaand onderzoek (Kris Croonen)
 4. Procedure en termijnen in tuchtzaken (Peter Verheyden)
 5. Raad van State en relevante arresten (Peter Verheyden)

Bent u nog niet vertrouwd met de tuchtmaterie? Dan start u best met module 1. Hierin krijgt u een pragmatisch overzicht van de tuchtprocedure. Die kennis kunt u verder verdiepen in de andere vier modules. Module 2 behandelt de voorlopige schorsing en ordemaatregelen. In module 3 bespreekt Kris Croonen de specifieke procedures van het voorafgaand onderzoek. In module 4 verwerft u gespecialiseerde expertise over de procedure en termijnen in tuchtzaken. Module 5, ten slotte, praat de tuchtspecialisten onder u bij over de Raad van State en spraakmakende arresten.

Tijdens elke sessie is er bovendien ruimte voor uw eigen vragen en praktische ervaringen. Zo krijgt u op een heel praktijkgerichte manier handvatten aangereikt voor de opstart en correcte opvolging van de tuchtprocedure, met het oog op het bekomen van een gunstig eindresultaat.

Met de knowhow die u tijdens deze opleiding verwerft, kunt u meteen aan de slag in uw organisatie. Zo helpt u mee om de kwaliteit van dit cruciale personeelsbeleid te verzekeren.

Deze opleidingen worden georganiseerd door:

        

 

In samenwerking met de steun van onze structurele partners:

 

   logo Rauwers    logo Seris    logo Securitas

 logo G4S            logo Deloitte    logo FleetComplete

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
20/04/2021 online via webinar

Module 1: Inleiding in de tuchtprocedure

Spreker
Kris Croonen was jarenlang juridisch adviseur in tuchtzaken voor verschillende politiezones en is momenteel afdelingshoofd Lokale Organisatie en Werking binnen het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze is gewezen lid van de Tuchtraad.
Datum
Dinsdag 20 april 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Lesgever

Kris Croonen
Moderator chat/ondersteuning: Peter Verheyden

Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 20 april 2021, van 13.30 - 16.30 u. We voorzien twee pauzes van 10 min.

De link naar de Zoom meeting wordt apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 13 april verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Erkenning

Erkend door ANPA met erkenningsnummer EDA 7539.

Vragen?

Omdat de opleidingen georganiseerd worden als een live webinar, is er tijdens elke sessie ruimte voor specifieke vragen. De live webinars worden telkens geleid door één spreker, maar de tweede spreker zal de chat monitoren om interessante vragen op te pikken. Als een vraag niet meer aan bod kan komen door tijdsgebrek, zullen de sprekers die achteraf beantwoorden. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur ze dan gerust door via opleidingen@vandenbroele.be.

Programma

Deel A – Situering en begrippen

 • Situering van het tuchtrecht binnen een modern HR-beleid
 • Wat is een tuchtvergrijp?
 • Welke tuchtmaatregelen kunnen worden uitgesproken?
 • Gevolgen van de tuchtsanctie

 Deel B – Spelers binnen het tuchtrecht

 • Op wie is het tuchtrecht van toepassing?
  • afbakening;
  • toerekenbaarheid in de tuchtwetgeving;
  • verschoonbaarheid in de tuchtwetgeving.
 • De voorafgaand onderzoeker
 • De tuchtoverheden
 • De adviesverlenende overheden
 • De Tuchtraad
 • De Raad van State
Boek
Eerste hulp bij tucht en tuchtonderzoeken
Kris Croonen & Peter Verheyden

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid. Ze is een instrument dat ertoe strekt om efficiënt, effectief en krachtdadig op te treden. Bovendien verschaft ze aan de betrokken partijen strikte spelregels en procedures met het oog op een consequente en correcte toepassing. Daarom vergt ze een grondige kennis van zaken. Deze handige uitgave helpt u deze kennis te verwerven.

Boekprijs: € 49,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren documentatiemap. Het boek is apart bij te bestellen via het online inschrijvingsformulier.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 120
Kortingsprijs € 100 Abonnees op de module BlueConnect > Tucht genieten een korting van € 20 en betalen slechts € 100 per module.
04/05/2021 online via webinar

Module 2: Tuchtreglementering bij de politie | Voorlopige schorsing en ordemaatregelen

Spreker
Peter Verheyden is jurist-criminoloog bij de PZ Leuven. Hij is gewezen lid van de Deontologische Commissie.
Datum
Dinsdag 04 mei 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Lesgever

Peter Verheyden
Moderator chat/ondersteuning: Kris Croonen 

Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 4 mei 2021, van 13.30 - 16.30 u. We voorzien twee pauzes van 10 min.

De link naar de Zoom meeting wordt apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 27 april verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Erkenning

Erkend door ANPA met erkenningsnummer EDA 7541.

Vragen?

Omdat de opleidingen georganiseerd worden als een live webinar, is er tijdens elke sessie ruimte voor specifieke vragen. De live webinars worden telkens geleid door één spreker, maar de tweede spreker zal de chat monitoren om interessante vragen op te pikken. Als een vraag niet meer aan bod kan komen door tijdsgebrek, zullen de sprekers die achteraf beantwoorden. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur ze dan gerust door via opleidingen@vandenbroele.be.

Programma

Deel A – Definities en oriëntatie

 • Ordemaatregelen versus tuchtmaatregelen en maatregelen van inwendige orde
 • Maatregelen van inwendige orde
 • Ordemaatregelen
  • begrip;
  • wettelijke grondslag;
  • combinatie ordemaatregel met tuchtmaatregel en strafrechtelijk onderzoek;
  • ordemaatregelen en de ‘rechten van verdediging’;
  • verkapte tuchtstraf. 

Deel B – Voorlopige schorsing als ordemaatregel

 • Principe
 • Voorlopige schorsing zonder dringende noodzakelijkheid
  • voorwaarden;
  • bevoegde overheden;
  • adviserende overheden;
  • hoorplicht;
  • duur – verlenging.
 • Voorlopige schorsing bij dringende noodzakelijkheid
 • Administratieve toestand geschorste personeelslid

 Deel C – Herplaatsing bij ordemaatregel

Boek
Het tuchtstatuut: De deontologische code
Kris Croonen & Peter Verheyden
De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … mits een correcte toepassing van de geldende spelregels. Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in deze uitgave. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
Boekprijs: € 156,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren documentatiemap. Het boek is apart bij te bestellen via het online inschrijvingsformulier.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 120
Kortingsprijs € 100 Abonnees op de module BlueConnect > Tucht genieten een korting van € 20 en betalen slechts € 100 per module.
18/05/2021 online via webinar

Module 3: Tuchtreglementering bij de politie | Voorafgaand onderzoek

Spreker
Kris Croonen was jarenlang juridisch adviseur in tuchtzaken voor verschillende politiezones en is momenteel afdelingshoofd Lokale Organisatie en Werking binnen het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze is gewezen lid van de Tuchtraad.
Datum
Dinsdag 18 mei 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Lesgever

Kris Croonen 
Moderator chat/ondersteuning: Peter Verheyden

Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 18 mei 2021, van 13.30 - 16.30 u. We voorzien twee pauzes van 10 min.

De link naar de Zoom meeting wordt apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 11 mei verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Erkenning

Erkend door ANPA met erkenningsnummer EDA 7542.

Vragen?

Omdat de opleidingen georganiseerd worden als een live webinar, is er tijdens elke sessie ruimte voor specifieke vragen. De live webinars worden telkens geleid door één spreker, maar de tweede spreker zal de chat monitoren om interessante vragen op te pikken. Als een vraag niet meer aan bod kan komen door tijdsgebrek, zullen de sprekers die achteraf beantwoorden. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur ze dan gerust door via opleidingen@vandenbroele.be.

Programma

Deel A – Situering

 • Situering van het voorafgaand onderzoek in tijd
 • Positionering van het voorafgaand onderzoek t.a.v. de tuchtprocedure

Deel B – De voorafgaand onderzoeker

 • Kwalificatie van de voorafgaand onderzoeker
 • Aanduiding van de voorafgaand onderzoeker
  • meerdere?
  • vervanging
  • wraking

Deel C – Het voorafgaand onderzoek

 • Do’s en don’ts
 • Tips en tricks
 • Verslag voorafgaand onderzoek
Boek
Het tuchtstatuut: De deontologische code
Kris Croonen & Peter Verheyden
De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … mits een correcte toepassing van de geldende spelregels. Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in deze uitgave. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
Boekprijs: € 156,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren documentatiemap. Het boek is apart bij te bestellen via het online inschrijvingsformulier.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 120
Kortingsprijs € 100 Abonnees op de module BlueConnect > Tucht genieten een korting van € 20 en betalen slechts € 100 per module.
01/06/2021 online via webinar

Module 4: Tuchtreglementering bij de politie | Procedure en termijnen in tuchtzaken

Spreker
Peter Verheyden is jurist-criminoloog bij de PZ Leuven. Hij is gewezen lid van de Deontologische Commissie.
Datum
Dinsdag 01 juni 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Lesgever

Peter Verheyden 
Moderator chat/ondersteuning: Kris Croonen

Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 1 juni 2021, van 13.30 - 16.30 u. We voorzien twee pauzes van 10 min.

De link naar de Zoom meeting wordt apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 25 mei verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Erkenning

Erkend door ANPA met erkenningsnummer EDA 7543.

Vragen?

Omdat de opleidingen georganiseerd worden als een live webinar, is er tijdens elke sessie ruimte voor specifieke vragen. De live webinars worden telkens geleid door één spreker, maar de tweede spreker zal de chat monitoren om interessante vragen op te pikken. Als een vraag niet meer aan bod kan komen door tijdsgebrek, zullen de sprekers die achteraf beantwoorden. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur ze dan gerust door via opleidingen@vandenbroele.be.

Programma

Deel A – Procedures

 • Gemeenschappelijke procedurebepalingen
  • bewijsvoering;
  • de hoorplicht;
  • adviezen diverse overheden.
 • Rechten van verdediging
 • Procedure voor de gewone tuchtoverheid
  • vaststellen/kennisname feiten;
  • inleidend verslag;
  • schriftelijk verweer;
  • getuigenverhoor;
  • mondeling verweer;
  • de uitspraak.
 • Procedure voor de hogere tuchtoverheid
  • rechtstreekse belasting – evocatie – adiëring;
  • inleidend verslag;
  • verweer;
  • voorstel zware tuchtstraf;
  • de tuchtraad;
  • uitspraak na advies Tuchtraad.

Deel B – Termijnen

 • Bijzondere verjaringstermijn feiten – lichte tuchtstraf
 • Algemene verjaringstermijn tuchtvordering
  • algemeen principe;
  • aanvangstermijn verjaringstermijn – 56, 1e lid Tuchtwet;
  • aanvangsdatum verjaringstermijn bij gelijklopende strafrechtelijke procedure – 56, 2e lid Tuchtwet;
  • invloed strafrechtelijke verjaringstermijn.
 • Termijnen voor instellen procedurehandelingen
  • vervaltermijnen;
  • termijnen van orde.
 • Kennisgevingen en oproepingen
Boek
Het tuchtstatuut: De deontologische code 2021
Kris Croonen & Peter Verheyden
De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … mits een correcte toepassing van de geldende spelregels. Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in deze uitgave. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
Boekprijs: € 156,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren documentatiemap. Het boek is apart bij te bestellen via het online inschrijvingsformulier.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 120
Kortingsprijs € 100 Abonnees op de module BlueConnect > Tucht genieten een korting van € 20 en betalen slechts € 100 per module.
15/06/2021 online via webinar

Module 5: Tuchtreglementering bij de politie | Raad van State en relevante arresten

Spreker
Peter Verheyden is jurist-criminoloog bij de PZ Leuven. Hij is gewezen lid van de Deontologische Commissie.
Datum
Dinsdag 15 juni 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Lesgever

Peter Verheyden 
Moderator chat/ondersteuning: Kris Croonen

Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 15 juni 2021, van 13.30 - 16.30 u. We voorzien twee pauzes van 10 min.

De link naar de Zoom meeting wordt apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 8 juni verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Erkenning

Erkend door ANPA met erkenningsnummer EDA 7544.

Vragen?

Omdat de opleidingen georganiseerd worden als een live webinar, is er tijdens elke sessie ruimte voor specifieke vragen. De live webinars worden telkens geleid door één spreker, maar de tweede spreker zal de chat monitoren om interessante vragen op te pikken. Als een vraag niet meer aan bod kan komen door tijdsgebrek, zullen de sprekers die achteraf beantwoorden. Heeft u achteraf toch nog vragen? Stuur ze dan gerust door via opleidingen@vandenbroele.be.

Programma

Deel A – Beroep bij de Raad van State

 • Bevoegdheid Raad van State
 • Wie kan een procedure voor de Raad van State opstarten?
 • Beroepstermijn
 • Vernietigingsprocedure:
  • principe;
  • gevolgen nietigverklaring.
 • Schorsingsprocedure
  • gewone schorsingsprocedure;
  • schorsingsprocedure uiterst dringende noodzakelijkheid.

Deel B – Algemene beginselen behoorlijk bestuur – relevante arresten

 • Zorgvuldigheidsbeginsel
 • Redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel
 • Onpartijdigheidsbeginsel
 • Rechten van verdediging
 • Motiveringsplicht

 Deel C – Recente relevante arresten

Boek
Het tuchtstatuut: De deontologische code
Kris Croonen & Peter Verheyden
De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … mits een correcte toepassing van de geldende spelregels. Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in deze uitgave. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
Boekprijs: € 156,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren documentatiemap. Het boek is apart bij te bestellen via het online inschrijvingsformulier.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 120
Kortingsprijs € 100 Abonnees op de module BlueConnect > Tucht genieten een korting van € 20 en betalen slechts € 100 per module.
Kies 1 of meerdere sessies