Opvolgingsrapportering van A tot Z | opleidingscyclus start maart

0 beschikbare sessie(s)

In samenwerking met Gert Buys (financieel directeur Mortsel), Toon Van Laere & Tomas de Jonge (stad Gent) en Wim Dewever & Jurgen Vanoverberghe (Kuurne) werkten we een interactief traject uit rond (opvolgings)rapportering. Het traject bestaat uit drie modules die ook afzonderlijk, maar bij voorkeur samen worden gevolgd. Ontdek ze hieronder!

Leerdoelstelling van dit opleidingstraject

Na het volgen van dit opleidingstraject heeft u duidelijk zicht op hoe u structureel gegevens moet gaan verzamelen en hoe u deze kan vertalen in bruikbare rapporten. U krijgt powertools aangereikt om uw rapportering te automatiseren. U gaat aan de slag met eigen data en past de aangereikte inzichten onmiddellijk toe op uw eigen praktijk. U krijgt een uitgewerkte case mee als inspiratie voor uw eigen rapportering.

Gezien het interactief karakter en de individuele begeleiding wordt het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 15.

Prijs voor de volledige cyclus: € 950

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
10/03/2021 online via webinar

Module 1: 10/3 & 24/03/2021 | Meten en opvolgen van acties en dagelijkse werking binnen BBC

Spreker
Gert Buys is financieel directeur van Mortsel.
Datum
Woensdag 10 maart 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Deze module bestaat uit 2 opleidingsessies van 2 uur. Tussen de twee opleidingsmomenten is een thuisopdracht voorzien, zodat de opgedane kennis meteen kan worden toegepast in het eigen bestuur.

In de eerste sessie wordt ingegaan op volgende vragen:

 • Voldoet uw bestuur aan de wettelijke vereisten qua rapportering?
 • Beschikt u tijdig over de juiste data en is de tijdigheid en correctheid van de data geborgd?
 • Beschikt u over een periodieke opvolgingsrapportering?
 • Wordt in uw bestuur de dagelijkse werking gemeten los van acties, aan de hand van indicatoren?
 • Beschikt u over voldoende data om, bij wijze van voorbeeld, de effecten van corona op het MJP te kunnen duiden?
 • Beschikt u over specifieke (thema- of doelgroepgebonden) rapporten?
 • Zijn de data van uw bestuur permanent ontsloten en breed consulteerbaar?

De thuisopdracht bestaat erin om data van uw eigen bestuur in kaart te brengen op basis van een door de lesgever ter beschikking gesteld sjabloon.

In de tweede sessie wordt dan aangegeven hoe u data op een gestructureerde manier kan verzamelen. Het gestructureerd verzamelen van data wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden rond sluikstorten en cijfergegevens uit het bibliotheekbeheerssysteem.  U krijgt tips en tricks mee om te rapporteren. We bereiden de weg voor, voor module 2, waarin u het verzamelen van datagegevens en het maken van rapporten zal leren automatiseren.

Live webinars

Deze workshop bestaat uit twee live webinars die doorgaan op de volgende momenten:

 • woensdag 10 maart 2021 van 14.00 - 16.00 u.
 • woensdag 24 maart 2021 van 10.00 - 12.00 u.

De link naar de Zoom meetings wordt u telkens apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Thuisopdracht

De thuisopdracht wordt voorzien tussen beide live sessies, dus tussen 10 en 24 maart 2021.

Vragen?

U kunt op voorhand of achteraf uw vragen doorgeven via opleidingen@vandenbroele.be.
Ook tijdens de live sessies kunt u vragen stellen.

Prijs
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 400 Prijs voor 2 live webinars en digitale toegang tot alle documentatie.
31/03/2021 online via webinar

Module 2: 31/3 & 5/05/2021 | Analyses op basis van Excel en powertools

Sprekers
Toon Van Laere is Adjunct van de Directie - Team Bestuur en Verbonden Rechtspersonen | Departement Financiën | Stad & OCMW Gent.
Tomas de Jonge werkt bij Team Bestuur en Consolidatie | Departement Financiën | Stad & OCMW Gent.
Datum
Woensdag 31 maart 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

In deze opleiding nemen Toon Van Laere en Tomas de Jonge, beiden werken ze voor stad Gent, u mee in de mogelijkheden om te rapporteren op basis van (eenvoudige) datasets. Uitgangspunt van de opleiding is dat heldere rapporten ervoor zorgen dat het inhoudelijke debat gefaciliteerd wordt. De opleiding bestaat uit 3 delen:

 • De mogelijkheden van Excel, PowerQuery en PowerBI om cijfers te analyseren en rapporten te maken
 • Individuele begeleiding van de deelnemers voor de duur van 2 uur om eigen rapporten te maken of bestaande rapporten te verbeteren
 • Intervisie van de individuele rapporten en bijkomende voorbeelden

De lesgevers zullen in deze opleiding enkele voorbeelden zelf aanbrengen, zoals inzicht in het sluikstorten in uw bestuur op basis van de feitelijke gegevens en inzicht in de data van uw bibliotheek op basis van de cijfergegevens die uit het bibliotheekbeheerssysteem komen.

In de eerste (gezamenlijke) sessie van 2 uur krijgt u inzicht en inspiratie, zodat u ook aan de slag kan met eigen gegevens en rapporten. De lesgevers staan u gedurende twee uren individueel bij. Hoe beter de dataset is die u kan aanreiken, hoe mooier het rapport dat eruit zal voortvloeien.

In de laatste (gezamenlijke) sessie van 2 uur zullen enkele voorbeelden uit de individuele begeleiding worden getoond en toegelicht, eventueel aangevuld met voorbeelden van stad Gent.

 

"In het verleden reeds meerdere opleiding van Excel gevolgd en deze opleiding sprong er toch met kop en schouders bovenuit. Enkele nieuwe toepassingen geleerd en enkele tips en tricks!"

Live webinars

Deze workshop bestaat uit twee live webinars die doorgaan op de volgende momenten woensdag 31 maart en woensdag 5 mei 2021.

De link naar de Zoom meetings wordt u telkens apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Individuele begeleidingssessie

In deze workshop is ook een individuele begeleidingssessie van 2 uur voorzien die plaats zal vinden tussen beide live sessies, dus tussen 31 maart en 5 mei. De sprekers zullen u hiervoor persoonlijk contacteren. 

Vragen?

U kunt op voorhand of achteraf uw vragen doorgeven via opleidingen@vandenbroele.be.
Ook tijdens de live sessies kunt u vragen stellen.

Programma
 • Sessie 1: Powertools voor uw bestuur | 31 maart 2021 van 10.00 - 12.00 u.
  • De mogelijkheden van Excel, PowerQuery en PowerBI
  • Datasets samenstellen
  • Praktijkvoorbeelden: sluikstorten, ontleningen bibliotheek

 • Individuele begeleiding van de deelnemers in een sessie van 2 uur op basis van eigen datasets van de deelnemer | tussen 31 maart en 5 mei 2021

 • Sessie 2: Intervisie van rapporten | 5 mei 2021 van 10.00 - 12.00 u.
Prijs
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 495 Prijs voor 2 live webinars en digitale toegang tot alle documentatie.
05/05/2021 online via webinar

Module 3: 5/05/2021 | Praktijkvoorbeeld lokaal bestuur Kuurne

Sprekers
Jurgen Vanoverberghe is financieel directeur van Kuurne.
Wim Dewever is beleidscoördinator - DPO in Kuurne.
Datum
Woensdag 05 mei 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Vanuit de vraag “Hoe kunnen we de juiste rapporten met de juiste informatie zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk afleveren aan de juiste personen op het juiste moment?” bouwden Wim Dewever en Jurgen Vanoverberghe een opvolgingsrapportering uit voor hun lokaal bestuur, Kuurne.

Dit praktijkvoorbeeld toont hoe u in een klein bestuur met de tools van de tweede module aan de slag kan gaan om op een kwalitatieve manier te bouwen aan de opvolging van en rapportering over het gemeentelijk meerjarenplan.

Op, onder meer, volgende aspecten wordt vanuit praktisch oogpunt dieper ingegaan:

 • Een politiek en ambtelijk gedragen, en beheersbaar meerjarenplan opmaken naar inhoud én proces.
 • Methoden van rapportering waarmee, naast de wettelijke vereiste rapporten, kan worden ingespeeld op het maximaal behalen van de gestelde doelen.
 • Per kwartaal de inhoudelijke en financiële voortgang van het meerjarenplan monitoren én hoe hierrover ambtelijk en politiek rapporteren?
 • Hoe verantwoordelijkheid laten leven bij de trekkers van de in het meerjarenplan voorziene acties?
 • Hoe een rapportering beheersbaar houden?

In deze sessie wordt het volledige traject toegelicht en worden de resultaten getoond. Aangezien dit een project is van vallen en opstaan, geven de docenten u ook graag mee voor welke valkuilen u moet opletten.

Live webinar

Dit live webinar vindt plaats op woensdag 5 mei 2021 van 14.00 - 16.00 u. 
De link naar deze Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Vragen?

U kunt op voorhand of achteraf uw vragen doorgeven via opleidingen@vandenbroele.be.
Ook tijdens de live sessies kunt u vragen stellen.

Prijs
Prijs voor 1 live webinar van 2 uur en digitale toegang tot alle documentatie.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 150
Kies 1 of meerdere sessies