Debiteurenbeheer van lokale besturen | Programma 2021

4 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Het is cruciaal dat het debiteurenbeheer van een gemeente of OCMW efficiënt georganiseerd wordt. De workshops debiteurenbeheer - in de vorm van live webinars - van Vanden Broele reiken handvatten aan: ze werden ontwikkeld om de financieel directeur en haar of zijn team op praktische wijze te ondersteunen bij het uitwerken van het debiteurenbeheer.

De workshops zijn erop gericht om u – in beknopte sessies – volledig in te lichten over een specifiek onderdeel van het debiteurenbeheer. Bij de workshops krijgt u, naast de nodige tips & tricks, ook modellen en sjablonen. Om de interactie te bevorderen, is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 25.

Meer info over de afzonderlijke sessies vindt u hieronder.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
25/03/2021 online via webinar

Optimaliseer de samenwerking met uw deurwaarder (live webinar | voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is Manager debiteurenbeheer van Antwerpen.
Datum
Donderdag 25 maart 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Het afsluiten van een Service Level Agreement (SLA) naar aanleiding van een overheidsovereenkomst met een gerechtsdeurwaarder klinkt logisch. Maar hoe begint u eraan? En wat wint u erbij? Immers, deurwaarders werken met wettelijk vastgelegde tarieven voor de prestaties die zij uitvoeren. Toch zijn er grote verschillen tussen de kantoren. Vragen die u kan stellen zijn bijvoorbeeld de mate waarin een deurwaarder een kostenbesparend plan van aanpak kan voorleggen, debiteuren kan overhalen om oplopende kosten te vermijden, dossiers samenvoegt en continu opvolgt, snel handelt, enzovoort. Kortom maximale service selecteren tegen een lagere kostprijs!

Concreet leert u in deze workshop:

 • Waarover kan u onderhandelen en hoe pakt u dit aan?
 • Hoe omgaan met de invordering van (relatief) kleine vorderingen?
 • Hoe een resultaatgericht plan van aanpak opmaken?
 • Welke juridische ondersteuning mag u verwachten van uw deurwaarder?
 • Hoe werkt u kostenbewust en doelgericht samen met een deurwaarder of advocaat?
 • Hoe omgaan met het samenvoegen van dossiers?
 • Hoe moet u artikel 866 Gerechtelijk wetboek (de zogenaamde frustratoire kosten) toepassen?
 • Hoe kunt u maximaal samenwerken met een deurwaarder?

Gewapend met een goede SLA kan u uw deurwaarder (en advocaat) maximaal aansturen om op een snelle en (kosten)efficiënte manier dossiers af te handelen.

Dit zeiden deelnemers over deze workshops:

“Een gedreven spreker die met kennis van zaken de materie boeiend kan overbrengen.”
“Een zeer goede opleiding.”

Programma

Van 09.00 u. – 12.00 u.
Inloggen kan vanaf 8.45u.

De link naar dit live webinar wordt u enkele dagen vooraf per mail bezorgd!

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 18 maart 2021 verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijs
In deze prijs is de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
23/04/2021 online via webinar

Eerste hulp bij aanmaningen (live webinar met thuisopdracht)

Spreker
Anne Minsart is financieel directeur van het lokaal bestuur Leuven en heeft een jarenlange ervaring met debiteurenbeheer van zowel de gemeente als het OCMW. Ze geeft erg gesmaakte workshops en is co-auteur van het boek “Debiteurenbeheer van lokale besturen”.
Datum
Vrijdag 23 april 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

In de minnelijke fase van de invordering heeft u een heel arsenaal aan technieken ter beschikking om de openstaande schulden in te vorderen. Hoe efficiënter u deze inzet, hoe groter uw kans op succes.

In deze workshop neemt docente Anne Minsart u mee doorheen de minnelijke fase van zowel de fiscale als de niet-fiscale vorderingen. Zij gaat dieper in op hoe u de inzichten van behavioural insights kan inschakelen in uw eigen debiteuren­beheer, voornamelijk bij het maken van uw aanmaningsbrieven. Ze bespreekt hoe u uw voordeel kan doen met de resultaten van experimenten die de FOD Financiën heeft gedaan.

Het is de bedoeling om de opgedane kennis ook onmiddellijk toe te passen op minstens één aanmaningsbrief van uw eigen bestuur. U krijgt in de voormiddag inzichten mee die u in staat stellen om uw aanmaning te optimaliseren. In de namiddag worden de aanmaningsbrieven en verbeteringen van de deelnemers overlopen en geduid. Op het einde van dit webinar heeft u dus minstens één verbeterde aanmaningsbrief die u onmiddellijk kan inzetten in uw debiteurenbeheer. Maar u heeft ook inzichten opgedaan om uw aanmaningsbeleid naar een hoger niveau te tillen.

Concrete leerdoelstellingen zijn, onder meer:

 • Hoe formuleert u uw aanmaningsbrieven?
 • Wat is 'nudging' en hoe kunnen we het toepassen in het kader van het debiteurenbeheer?
 • Verzendt u uw brieven aangetekend of niet?
 • Hoeveel aanmaningen moet u versturen?
Programma
 • 9.30 u. – 12.30 u.: Het opstellen van aanmaningsbrieven
  • Inzichten en technieken
  • Behavioural insights en nudging
  • Opdracht: verbeter een zelfgekozen aanmaningsbrief
 • 14.30 u. – 16.30 u. : Gezamelijke bespreking van de thuisopdracht
Prijs
In deze prijs is de btw begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165
04/05/2021 online via webinar

Recupereer optimaal invorderingskosten met een sterk retributiereglement (live webinar | namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is Manager debiteurenbeheer van Antwerpen.
Datum
Dinsdag 04 mei 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Het voeren van een debiteurenbeheer slorpt, naast heel wat resources, een grote hap uit uw gemeentebudget op. U heeft er als bestuur belang bij om de kostprijs van uw debiteurenbeheer in de mate van het mogelijke te verhalen op de wanbetalers, zodat niet alle burgers moeten bijdragen aan de kosten die gemaakt moeten worden voor een (kleine) groep slechte betalers. Op die manier bekeken valt er over retributiereglementen voor de recuperatie van tal van onkosten uit de toegepaste invorderingsprocedures dan ook meer te zeggen dan u op het eerste zicht zou verwachten.

Docent Wilfried Horemans deelt in deze interactieve workshop graag zijn inzichten en bevindingen van het steeds verder verfijnen van de retributiereglementen in zijn eigen bestuur (stad Antwerpen). U krijgt informatie die “heet van de naald” is en die u perfect kan toepassen in uw eigen (kleiner) bestuur.

Dit mag u verwachten:

 • Retributiereglementen opmaken met als achterliggende visie een groot gedeelte van de kosten van het debiteurenbeheer verhalen op de wanbetalers.
 • Een retributiereglement op maken voor de recuperatie van kosten van zowel fiscaal als niet-fiscaal debiteurenbeheer.
 • Leren hoe u meer mogelijkheden kunt creëren om uitgebreider debiteurenbeheer toe te passen.
 • Leren hoe ut tot snellere, alternatieve en effectievere betalingen kunt komen om kosten te vermijden.
 • Weten hoe u maximaal contant kunt innen om kosten te drukken.

Na het volgen van deze workshop zal u in staat zijn om in uw bestuur een debiteurenbeheer met visie uit te werken op basis van een alternatieve inningstoolkit en retributiereglementen waarmee u maximaal de kosten van het debiteurenbeheer zal kunnen verhalen op de wanbetalers.

Dit zeiden deelnemers over deze workshops:

“Zeer goede, boeiende, op maat uitgewerkte uiteenzetting van Wilfried Horemans met veel ruimte voor vragen en een eigen invulling van de deelnemers.”
“De praktische tips voor de lokale besturen en de meegestuurde informatiebundel (inclusief een heel actueel, heel interessant vonnis) werden bijzonder geapprecieerd.”
“De heer Horemans kan heel boeiend en met veel kennis van zaken alles uit de doeken doen. Hij doet dit op een heel aangename en heel leerrijke manier.”

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Inloggen kan vanaf 12.45 u.

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 27 april 2021 verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijs
In deze prijs is de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
27/05/2021 online via webinar

Het virtueel solvabiliteitsonderzoek (live webinar | voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is Manager debiteurenbeheer van Antwerpen.
Datum
Donderdag 27 mei 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Voor uw debiteurenbeheer moet u kunnen terugvallen op een – door de jaren heen opgebouwde – solvabiliteitsdatabase die informatie verschaft over de solvabiliteit van uw debiteur, de inningskansen en de kans op niet-recuperatie van de hoofdsom en bijhorende administratie- en procedurekosten.

Deze informatie kan o.m. gehaald worden uit de resultaten van eerder toegepaste invorderingsprocedures. Aan de hand van deze historische informatie kan een invorderingsflow geoptimaliseerd en deels gepersonaliseerd worden voor wat betreft inningsefficiëntie en kostenbeheersing.

Bij het inschatten van de solvabiliteit van een debiteur (burger en rechtspersoon) kan een financieel directeur een beroep doen op informatie uit en nazicht van de beslagberichten die opgenomen zijn in het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB). Wist u dat de toegang tot dit bestand gratis is voor financieel directeurs van lokale besturen (maar niet voor deurwaarders!)?

Naast het CBB kunnen er ook solvabiliteitsgegevens aangekocht worden bij externe bedrijven. Gerechtsdeurwaarders beschikken eveneens over een eigen solvabiliteitsscores en -databases die zij kunnen raadplegen om inningskansen bij debiteuren vooraf in te schatten. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om via de solvabiliteitsgegevens de bewarende en uitvoerende invorderingsprocedures aan te sturen. Hoe u deze optimaal kan inschakelen leert u in deze workshop.

Programma

Van 9.00 u. – 12.00 u.
Inloggen kan vanaf 8.45 u.

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 20 mei 2021 verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijs
In deze prijs is de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
08/06/2021 online via webinar

Het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag (live webinar | namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is Manager debiteurenbeheer van Antwerpen.
Datum
Dinsdag 08 juni 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info

Onbekend maakt onbemind! Deze zegswijze geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft u een extra, krachtig én eenvoudig instrument om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur nog iets tegoed heeft. In deze workshop leert u hoe u het derdenbeslag én het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag moet toepassen in de praktijk. Welke instanties kunnen aangeschreven worden om gegevens te bekomen en beslag te leggen? Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een financieel directeur? En wat is de kostprijs van zo’n procedure? Enzovoort.

Nieuwe wetgeving!

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 werd artikel 164, § 1 van het KB WIB 92 – dat voorzag in het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag – geschrapt. De nieuwe regeling rond het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag vindt u nu in artikel 21 Wet 13 april 2019 (zgn. Wetboek van Invordering)

Ook een (aanvullende) kostenbesparende procedure van overdracht van loon voor niet fiscale vorderingen overeenkomstig de loonbeschermingswet van 12 april 1965 zal toepassingsgericht worden besproken. Ook dit is een procedure zonder tussenkomst van een deurwaarder die kostenbesparend werkt voor zowel de financieel directeur als voor de nalatige debiteur. 

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Inloggen kan vanaf 12.45 u.

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 1 juni 2021 verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijs
In deze prijs is de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
Kies 1 of meerdere sessies