Actualia gemeentebelastingen | Evoluties en trends in gemeentebelastingen

0 beschikbare sessie(s)

De materie van gemeentebelastingen blijft permanent in beweging. In dit webinar praat lesgever Bart Engelen u bij over een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen maanden.

Op geregelde tijdstippen zullen we in korte webinars inzoomen op enkele belangrijke evoluties in de materie van gemeentebelastingen. De focus ligt op de essentiële aanpassingen die er inmiddels zijn gebeurd. In dit webinar zal onder meer worden ingegaan op enkele belangrijke wijzigingen inzake de geschillenprocedure, de nieuwe invorderingswet, de compensaties m.b.t. corona en de mogelijkheden van de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

U mag antwoorden verwachten op de volgende pertinente vragen:

 • Geschillenprocedure:
  • Bezwaartermijn: gelden WIB-regels ook voor gemeentebelastingen? Schendt de bezwaartermijn inzake lokale belastingen het gelijkheidsbeginsel?
  • Ambtshalve ontheffing: zijn vonnissen en arresten van gewone rechtbanken en hoven een nieuw gegeven?
  • Kan een beslissing over een bezwaar worden rechtgezet? 
  • Wat gebeurt er met vrijstellingen in belastingreglementen in geval van fusie?

 • Nieuwe Invorderingswet:

  • Hoe moeten lokale besturen het Nieuwe Wetboek van Invordering toepassen? Wat is de impact van het Wetboek Invordering voor lokale besturen? Wat zijn de nieuwigheden, aanpassingen en knelpunten ingevolge de nieuwe invorderingsregels voor lokale besturen ?
  • Hoe verloopt de dwanguitvoering anno 2021?
  • Kan de kostprijs van de laatste (niet-aangetekende) aanmaning bij de invordering van fiscale schuldvorderingen worden verhaald op de belastingplichtige?

 • Coronaproblematiek:
  • Waarmee moet rekening worden gehouden in geval fiscale steunmaatregelen op lokaal niveau worden toegekend?
  • Hoe kan de gemeente in het kader van de invordering van de gemeentebelasting haar tegoeden beschermen vanuit de bevoegdheid van financieel directeur?
  • Covid-19 – Overheidssteun aan zelfstandigen en bedrijven die zijn vrijgesteld van de inkomstenbelastingen: welke formaliteiten moeten door het lokaal bestuur worden vervuld?
 • Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het vlak van (de differentiatie) van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing?

Houd de vinger aan de pols inzake gemeentebelastingen dankzij het webinar "Actualia gemeentebelastingen".

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies