ONZE OMGEVING | Water: van watertoets tot WORG

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

De zorg om schoner water is van alle tijden. Met de Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren van 1971 staat deze zorg al decennialang centraal in België en Vlaanderen. Mede onder invloed van de klimaatverandering bepalen ook wateroverlast en watertekort meer en meer de beleidsagenda. Sinds de inwerkingtreding van het Decreet integraal waterbeleid werd de waterwetgeving op een nieuwe leest geschoeid.

 

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
01/02/2021 online via webinar

Webinar on demand beschikbaar vanaf 7/12/2020

Sprekers
Tom Malfait LDR/UGent
Peter De Smedt LDR/UGent/UUtrecht
Wim Verhaegen VMM
Ann Carette VMM, Universiteit Antwerpen
Hugo Desmet Witteveen+Bos
Datum
Maandag 01 februari 2021
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info

Webinar

Dit webinar is beschikbaar vanaf maandag 7 december voor de duur van drie maanden. De inschrijvingen worden op 1 februari afgesloten, zo garanderen we u dat u minstens één maand tijd heeft om dit webinar te bekijken. 

KMO-portefeuille

6 lesuren. Prijzen excl. btw: zie onderaan deze pagina.

Erkenningen

Dit online webinar werd niet erkend door OVB.
Dit webinar komt in aanmerking voor erkenning MER-deskundigen erkend in de discipline Water.
Dit webinar komt in aanmerking voor erkenning Milieucoördinatoren.
Federale raad van landmeters-experten
: erkend voor de helft van de effectieve uren (3 uur).

Andere erkenningen

Voor webinars gelden andere regels en vereisten. Wenst u een erkenning voor de permanente bijscholing van landmeter-experten of vastgoedmakelaars? Stuur een mailtje naar opleidingen@vandenbroele.be en we kijken voor u na of dit mogelijk is.

Programma

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een webinar on demand en bestaat uit verschillende videocapsules van maximum één uur.

CAPSULE 1

Watertoets, signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden (WORG): bespreking van beeldbepalende waterrechtspraak van het Europese Hof van Justitie - Peter De Smedt (LDR/UGent/UUtrecht) (1 uur)

CAPSULE 2

Watertoets: Aandachtspunten vanuit de VMM - Wim Verhaegen (VMM) (45 min)

CAPSULE 3

Overstromingsrisicobeheer en waterschaarste Ann Carette (VMM, Universiteit Antwerpen) (1 uur)

CAPSULE 4

De lozing van industrieel afvalwater: technische, economische en vergunningstechnische aspecten, inclusief bespreking van enkele technische cases - Hugo Desmet (Witteveen+Bos) (1,5 uur)

CAPSULE 5

De afvalwaterheffing, inclusief bespreking van enkele juridische cases - Tom Malfait (LDR/UGent) (1 uur 15 min)

Prijzen
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 206,31 € 250 Basisprijs
Per deelnemer € 164,46 € 198 Kortingsprijs VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen
Kies 1 of meerdere sessies