Evaluatie in evolutie

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Het evaluatiegebeuren is in volle evolutie. Lokale besturen gaan op zoek naar een nieuwe invulling. De bestaande evaluatiecyclus krijgt een ruimere invulling waarbij naast prestaties, het ruimer functioneren een plaats krijgt.

In dit webinar diepen we  de essentie van de evaluatiecyclus  uit en gaan op zoek naar een aantal inspirerende mogelijkheden voor de eigen functioneringscyclus.

Inhoud

In een eerste deel bekijken we de klassieke evaluatiecyclus in het lokaal bestuur. We bekijken de verschillende stappen en de afronding ervan in een evaluatie- en evaluatiegesprek.
De evaluatiecyclus in het lokaal bestuur.
Planningsgesprek: invulling en evolutie.
Het functioneringsgesprek: een gesprek met veel gedaanten, maar vooral een feedbackgesprek.
Evaluatie en evaluatieverslag.

In een tweede deel bekijken we uitgangspunten van nieuwe evaluatie- of begeleidingssystemen. Wat is belangrijk om rekening mee te houden als men nieuwe systemen en processen uittekent?
Daarbij gaan we in op de gewijzigde rol van de leidinggevende in het kader van het functioneren van medewerkers en de ontwikkeling die dit van leidinggevenden vraagt. We onderzoeken daarbij de betekenis van het begrip feedback. Evoluties in competentiemodellen en 360° feedback komen aan bod.

In een derde deel gaan we in op een aantal cases/doelgroepen.
We bekijken de evaluatie van de decretale graden. Daarnaast komt de evaluatie van uitvoerende functies aan bod en de problematiek van medewerkers die onderpresteren.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
01/03/2021 online via webinar

Webinar on demand

Spreker
Chris De Meerleer (Mens[en]Werk) is psycholoog en systeemdenker, met een bijzondere expertise in personeelsevaluatie. Hij was onder meer betrokken bij de invoering van personeelsevaluatie in de lokale besturen (1993). Verder adviseert en begeleidt hij besturen en leidinggevenden met betrekking tot evaluatie.
Datum
Maandag 01 maart 2021
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info

Dit webinar is beschikbaar vanaf 1 februari 2021 en dit voor de duur van twee maanden (t.e.m. donderdag 1/4). Zo heeft u voldoende tijd om de verschillende videocapsules te bekijken op het moment dat het voor u het best past.

Intekenen op dit webinar kan tot 1/3, zodat u minstens 1 maand kijktijd hebt.

 

De toegangslink naar dit webinar on demand met videocapsules krijgt u zo snel mogelijk na inschrijving toegestuurd. De documentatie zal beschikbaar zijn op ons digitale kennisplatform Vanden Broele Connect.


Opvolgmoment: kies de datum die u het best past!

Tijdens een opvolgmoment krijgt u de gelegenheid om een antwoord te krijgen op uw vragen. Er worden twee momenten ingepland, u krijgt nog een mailtje van ons met de vraag op welk moment u wenst in te schrijven:

  • woensdag 24/03/2021 van 10.30 - 12 u.
  • donderdag 25/03/2021 van 10.30 - 12 u.


Doelgroep

Leden van managementteam, personeelsverantwoordelijken en deskundigen personeel.

Programma

CAPSULE 1: De evaluatiecyclus (1u15')

  • Het planningsgesprek
  • Evaluatie en evaluatiegesprek.

CAPSULE 2: Het functioneringsgesprek - begeleiden krijgt meer aandacht (57')

  • Het nieuwe beoordelen. De rol van de leidinggevende.
  • Feedback als hefboom.

CAPSULE 3: Specifieke toepassingen en cases (51')

  • 360° feedback
  • Evaluatie decretale graden
  • Evaluaties uitvoerende functies
  • Disfunctioneren op de werkplek.
Boek
Evaluatie in evolutie. Zorg dragen voor het functioneren van medewerkers in lokale besturen
Chris De Meerleer

Sinds het Decreet lokaal bestuur is het voor gemeentelijke overheden niet langer verplicht om medewerkers periodiek te evalueren. In plaats daarvan legt het decreet de nadruk op het belang van feedback en opvolging. De concrete invulling daarvan wordt aan het bestuur overgelaten.

Boekprijs: € 39,00
Prijs
Wie Prijs incl. btw Info
per deelnemer € 149 In deze prijs is de btw inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Kies 1 of meerdere sessies