Werkdrukmeting in social profit en lokale besturen

0 beschikbare sessie(s)

Efficiëntie, effectiviteit, performantie, resultaatgerichtheid, … ook in de social profit zijn dit geen loze woorden. Maar wat als de grenzen van het organisatorische en het menselijke conflicteren? Wat is de link tussen tevredenheid van medewerkers en efficiëntie? Is een tevreden medewerker altijd performant?

In deze vorming verkennen we de valkuilen én mogelijkheden van omgaan met werkdruk en resultaatsverwachtingen, specifiek voor de social profit en lokale besturen.

Sturen en stuwen

Tom Vandooren belicht enerzijds het belang van duidelijke objectieven en het meten van performantie, alsook het belang van motiveren en betrekken van medewerkers. Welk evenwicht tussen beide past in uw organisatie, en hoe bepaalt u dit evenwicht? Waar ontmoeten “flow” en optimaal timemanagement elkaar?

Praktijkcase

We bekijken een praktijkcase waarin objectieve én subjectieve werkdruk in kaart werden gebracht, waardoor men resultaatsverwachtingen kon benoemen. Zo kregen medewerkers en teams bruikbare tools in handen om zelfzorg én efficiëntie met elkaar te verzoenen. Een inspirerend voorbeeld.

Tot slot gaan we na welke concrete stappen u kunt zetten in het bespreekbaar stellen, objectiveren en beïnvloeden van werklast en werkdrukbeleving in uw organisatie. Door middel van discussie, vraagstelling en het delen van eigen ervaringen komt u tot inzicht.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
15/12/2020 online via webinar

Live webinar

Spreker
Tom Vandooren is voorzitter van Quest-it en docent aan de Arteveldehogeschool. Hij bouwde ervaring op in onder meer Bijzondere Jeugdzorg, de opvang van kandidaat-vluchtelingen, het buurtwerk en het Algemeen Welzijnswerk. Hij is gepassioneerd door mensen die met, maar vooral voor andere mensen werken en kan op ruime ervaring bogen als consultant voor lokale besturen. Bovendien is hij auteur van een gewaardeerd handboek omtrent klantgerichtheid: “Te mooi om (niet) waar te zijn” evenals van een inspiratiegids omtrent klantgerichtheid specifiek voor lokale besturen: “Over dienstbaarheid” (2021).
Datum
Dinsdag 15 december 2020
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info

Doelgroep

Deze vorming is bedoeld voor HR-verantwoordelijken en leidinggevenden in social profit en lokale besturen.

Duur

Het digitale intervisiemoment gaat door op dinsdag 15 december van 13.00 - 17.00 u.
Vanaf 12.45u kunt u zich aanmelden via de link die u nog later van ons per mail doorgestuurd krijgt.

Documentatiemap

De papieren documentatiemap wordt u opgestuurd naar het adres van uw inschrijving. Krijgt u de map toch liever op een ander adres (bijv. omdat u thuis werkt), dan mag u ons dit laten weten in het opmerkingenveld tijdens uw inschrijving.

Programma

Opbouw van deze vorming

Digitale kennisclips: half november ontvangt u van ons al vijf korte kennisclips (een soort videocapsules) over werklast & werkdruk, motivatie, stress & burn-out, coping en 7S.

Deze capsules kunt u meteen bekijken en vormen de leidraad voor het intervisiemoment op 15/12. Indien u dat wenst, kunt u ons concrete input doorgeven: wat verwacht u van de opleiding? Met welke vraag zou u aan de slag willen gaan? …


Intervisiemoment op 15/12: deze namiddag wordt digitaal georganiseerd, en gaat door van 13.00 tot 17.00 u. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Wat komt er aan bod in de vorming (toelichting input + verloop vorming)?
 • Toelichting praktijkcase en principes werkdrukmonitoring als systeem
 • Break-out room: aan de slag met de vragen van de deelnemers (interactief)
 • Klassikale afronding + Q&A

Terugkoppelingsmoment: via een digitale bevraging in januari polsen we of u met de kennis aan de slag gegaan bent. Ook eventuele verdere vragen kunnen hier beantwoord worden.

Prijs
In deze prijs is de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 175
19/01/2021 online via webinar

Live webinar

Spreker
Tom Vandooren is voorzitter van Quest-it en docent aan de Arteveldehogeschool. Hij bouwde ervaring op in onder meer Bijzondere Jeugdzorg, de opvang van kandidaat-vluchtelingen, het buurtwerk en het Algemeen Welzijnswerk. Hij is gepassioneerd door mensen die met, maar vooral voor andere mensen werken en kan op ruime ervaring bogen als consultant voor lokale besturen. Bovendien is hij auteur van een gewaardeerd handboek omtrent klantgerichtheid: “Te mooi om (niet) waar te zijn” evenals van een inspiratiegids omtrent klantgerichtheid specifiek voor lokale besturen: “Over dienstbaarheid” (2021).
Datum
Dinsdag 19 januari 2021
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info

Doelgroep

Deze vorming is bedoeld voor HR-verantwoordelijken en leidinggevenden in social profit en lokale besturen.

Duur

Het digitale intervisiemoment gaat door op 19 januari van 13.00 - 16.30 u. Vanaf 12.45 u. kunt u inloggen.

Programma

Opbouw van deze vorming

Digitale kennisclips: meteen na inschrijving ontvangt u vijf korte kennisclips (een soort videocapsules) over werklast & werkdruk, motivatie, stress & burn-out, coping en 7S die u op voorhand kunt bekijken. Eventuele vragen mag u meteen overmaken.

Intervisiemoment op 19/1: deze namiddag wordt digitaal georganiseerd, en gaat door van 13.00 tot 16.30 u. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Wat komt er aan bod in de vorming (toelichting input + verloop vorming)?
 • Toelichting praktijkcase en principes werkdrukmonitoring als systeem
 • Break-out room: aan de slag met de vragen van de deelnemers (interactief)
 • Klassikale afronding + Q&A

Terugkoppelingsmoment: via een digitale bevraging polsen we of u met de kennis aan de slag gegaan bent. Ook eventuele verdere vragen kunnen hier beantwoord worden.

Prijs
In deze prijs is de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 175
21/01/2021 online via webinar

Live webinar

Spreker
Tom Vandooren is voorzitter van Quest-it en docent aan de Arteveldehogeschool. Hij bouwde ervaring op in onder meer Bijzondere Jeugdzorg, de opvang van kandidaat-vluchtelingen, het buurtwerk en het Algemeen Welzijnswerk. Hij is gepassioneerd door mensen die met, maar vooral voor andere mensen werken en kan op ruime ervaring bogen als consultant voor lokale besturen. Bovendien is hij auteur van een gewaardeerd handboek omtrent klantgerichtheid: “Te mooi om (niet) waar te zijn” evenals van een inspiratiegids omtrent klantgerichtheid specifiek voor lokale besturen: “Over dienstbaarheid” (2021).
Datum
Donderdag 21 januari 2021
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info

Doelgroep

Deze vorming is bedoeld voor HR-verantwoordelijken en leidinggevenden in social profit en lokale besturen.

Duur

Het digitale intervisiemoment gaat door op 21 januari van 13.00 - 16.30 u. Vanaf 12.45 u. kunt u inloggen.

Programma

Opbouw van deze vorming

Digitale kennisclips: meteen na inschrijving ontvangt u vijf korte kennisclips (een soort videocapsules) over werklast & werkdruk, motivatie, stress & burn-out, coping en 7S die u op voorhand kunt bekijken. Eventuele vragen mag u meteen overmaken.


Intervisiemoment op 21/1: deze namiddag wordt digitaal georganiseerd, en gaat door van 13.00 tot 16.30 u. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Wat komt er aan bod in de vorming (toelichting input + verloop vorming)?
 • Toelichting praktijkcase en principes werkdrukmonitoring als systeem
 • Break-out room: aan de slag met de vragen van de deelnemers (interactief)
 • Klassikale afronding + Q&A

Terugkoppelingsmoment: via een digitale bevraging polsen we of u met de kennis aan de slag gegaan bent. Ook eventuele verdere vragen kunnen hier beantwoord worden.

Prijs
In deze prijs is de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 175
Kies 1 of meerdere sessies