CPS 4-daagse opleiding "Verhoor van verdachten" | 11, 12 en 13 juni & terugkomdag

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Daar ging ik dan, helemaal klaar voor het verhoor…

Er was echter meer dan één ding waar ik aan had moeten denken …

Op een dag verdwijnt Jessica en meldt haar vriend Rob dit aan de politie, hij lijkt helemaal overstuur en vertelt kortweg dat dit niet normaal is.

Er wordt gezocht en alle registers worden opengetrokken .

Plots verdwijnt ook Rob en drie dagen later duikt hij terug op. “Ik ben ontvoerd geweest en vastgehouden in de koffer van een auto, maar gelukkig ben ik ontsnapt aan de hel!”.

Ondertussen is in de onmiddellijke omgeving van de locatie ook het lichaam aangetroffen van Jessica, door geweld om het leven gebracht.

Wat wisten we ondertussen? De computer van Rob is gebruikt tijdens de drie dagen van ontvoering, Jessica sloot recent een levensverzekering af en Rob is de enige begunstigde. Verder verklaart een vriendin aan de politie dat Rob haar toefluisterde weldra een vrij man te zijn, en uit het dagboek van Jessica blijkt dat ze schrik had van haar geliefde, waarom?

Hier had ik beter even bij stilgestaan om het verhoor van Rob met bijstand van zijn advocaat aan te vatten.

Maar hoe pak ik dit aan?

Opzet van de opleidingscyclus

Hoewel binnen de politiescholen tot op zekere hoogte aandacht wordt besteed aan het verhoor, verschilt de aandacht die aan verhoortechnieken wordt besteed en de klemtonen die hierbij worden gelegd sterk tussen de verschillende politiescholen, waarbij tevens nagenoeg geen specialistische verhooropleidingen worden georganiseerd. Het stellen van goede vragen om zoveel mogelijk informatie in te winnen blijkt voor veel verhoorders dan ook een moeilijke opgave. Om aan de nood en vraag voor een algemeen kader en het inoefenen van vaardigheden voor het verhoren van verdachten tegemoet te komen, wordt aldus een opleiding georganiseerd die voortbouwt op de basisvaardigheden die worden aangeleerd tijdens de politieopleidingen.  Tijdens de opleiding zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de voorbereiding van een verdachtenverhoor, waarbij de klemtoom wordt gelegd op het detecteren van kritieke informatie (mogelijk bewijs), het strategisch inbrengen van bewijs en het omgaan met een actieve advocaat tijdens verhoren. Momenteel worden advocaten die bijstand verlenen aan verdachten tijdens verhoren immers opgeleid om hun rol zo goed mogelijk te vervullen, waardoor er een onevenwicht in het niveau van opleiding dreigt te ontstaan.

De opleiding die we aanbieden, werd gecreëerd in nauwe samenwerking met gewezen commissaris en ervaren rechercheur Rudi Schellingen (PZ CARMA). De opleiding is gebaseerd op de principes van investigative interviewing en staat wereldwijd garant voor een correcte aanpak bij een onderzoekend vraaggesprek. De nadruk ligt dan ook op een onderzoekende houding en informatieverzamelende verhoorstijl, met in achtneming van de geldende procedures en waarborgen. De principes die het uitgangspunt vormen van de opleiding en de suggesties die worden aangereikt zijn evidence-based en worden sinds 2021 tevens internationaal vooropgesteld en onderschreven door de Verenigde Naties (zie https://interviewingprinciples.com/).

 

Inschrijven

Het is enkel mogelijk om op alle sessies samen in te schrijven
Klassikale opleidingen
11/06/2024 Ledeberg

4-daagse opleidingscyclus op 11,12 en 13 juni & terugkomdag

Datum
Dinsdag 11 juni 2024
Locatie
Oud Vredegerecht Ledeberg
Ledebergplein 30
9050 Ledeberg
Praktische info

Doelgroepen

Zowel leden van de geïntegreerde politie als externe actoren die verhoren uitvoeren, meer inzicht willen verwerven in het uitvoeren van een verhoor of zich verder willen bekwamen in het uitvoeren van verhoren, kunnen aan deze opleiding deelnemen. De doelgroep van de opleiding is dan ook divers en slaat onder andere op politie, magistratuur, inspectiediensten, bijzondere  en private opsporingsdiensten, forensic auditing, fraudeonderzoekers, leden van het verzekerings-, bank- en financiewezen, gerechtsdeurwaarders, gerechts- en gedragsdeskundigen, verhooradviseurs en -trainers, wetenschappelijk onderzoekers, etc. 

Accreditatie

Politiemedewerkers: deze opleiding zal erkend worden als baremische opleiding. Ook burgers kunnen aan deze opleiding deelnemen. 

Programma

Lesgevers: Joris Verheyen (PZ CARMA) & Prof. dr. Lore Mergaerts (KU Leuven)

Eerste opleidingsdag (11 juni 2024: 9u00 – 17u00)

 • Ontvangst en inleiding
 • Academische omkadering van de opleiding en roadmap
 • Introductie roadmap vanuit de praktijk

Tweede opleidingsdag (12 juni 2024: 9u00 – 17u00)

 • Recap eerste opleidingsdag
 • Omgang met een actieve advocaat
 • Toepassing en inoefenen van de roadmap op basis van casussen (adhv rollenspel) met advocaat om aangeleerde vaardigheden te oefenen 

Derde opleidingsdag (13 juni 2024: 9u00 – 17u00)

 • Recap eerste en tweede opleidingsdag
 • Bespreken en analyseren rollenspel + rol advocaat
 • Toepassing en inoefenen van de roadmap op basis van casussen (adhv rollenspel) met advocaat om aangeleerde vaardigheden te oefenen

Terugkomdag (9u00 – 17u00) – wordt enkele maanden later georganiseerd

 • Reflectie op ervaring met verdachtenverhoren sinds opleiding
 • Toepassing van eigen casussen en bespreken van knelpunten
Prijs
Deze prijs is incl. catering en cursusmateriaal
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 650 Prijs voor de volledige 4-daagse. Incl. de uitgave "Het verdachtenverhoor. Een roadmap" van R. Schellingen