Actualia gemeentebelastingen 2024

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in
Ook in de expertise van gemeentebelastingen beweegt er steeds veel. Het is bij uitstek belangrijk voor lokale besturen, en meer specifiek de financiële diensten, om op de hoogte te zijn van de meest recente nieuwe inzichten over dit topic. 
In deze opleiding wordt voor de medewerkers van de lokale besturen een vinger aan de pols gehouden inzake gemeentebelastingen. Mr. Bart Engelen (Antaxius Advocaten), advocaat gespecialiseerd in lokale en regionale belastingen, maar ook vast expert binnen FinConnect, neemt op gebalde maar grondige wijze enkele specifieke actuele topics inzake gemeentebelastingen door. Daarnaast neemt hij ook enkele belastingreglementen van dichterbij onder de loep.  

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
12/09/2024 Antwerpen

Opleiding

Spreker
Bart Engelen (Antaxius Advocaten) is licentiaat in de rechten, geaggregeerde voor het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs in de rechten (2004, Universiteit Antwerpen, onderscheiding), Master in Tax Law (2005, Universiteit Antwerpen, onderscheiding) en Master in Business Law (2008, Universiteit Antwerpen, grote onderscheiding) en is sinds 2005 verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij is geregeld spreker op studiedagen en seminaries voor medewerkers van lokale overheden. Hij publiceert ook regelmatig in fiscale tijdschriften, advies- en nieuwsbrieven en maakt ook deel uit van de redactieraad van het tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (die Keure) en FinConnect (Vanden Broele).
Datum
Donderdag 12 september 2024
Locatie
Lindner WTC Hotel & City Lounge Antwerpen
Lange Kievitstraat 125
2018 Antwerpen

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info
Duur?

Deze opleiding gaat door op donderdag 12 september 2024 van 10.00 - 16.00 u.
Onthaal vanaf 09.30 u.

Vragen?

Dit is een interactieve opleiding waarbij vragen steeds tussendoor klassikaal gesteld kunnen worden.

Programma
09.30 u. Verwelkoming met koffie
 
10.00 u. Voormiddagprogramma

De bekendmaking en inwerkingtreding van lokale belastingreglementen

In dit onderdeel komen de volgende zaken aan bod:
  • Hoe te bewijzen dat een lokaal belastingreglement werd bekendgemaakt?
  • Over aantekeningen in een register, informaticabewijzen en de strenge rechtspraak van het Hof van Cassatie.
  • Wat zijn de gevolgen van de wijziging van het uitvoeringsbesluit?

De vestiging en invordering van lokale belastingen

De docent gaat hier in op de aangiftetermijn en aanslag van ambtswege: onwettige invordering bij gebreke aan aangiftetermijn in belastingreglement
Nuancering van de federale beperking inzake lokale belastingen van artikel 464, 1° WIB 92 door het nieuwe mijlpaalarrest van het Grondwettelijk Hof. Zet het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof door de nuancering van de federale beperking inzake lokale belastingen de geldkraan open voor lokale overheden?

De groene taxshift op lokaal niveau

Dit luik gaat in op de zoektocht naar nieuwe belastingen en geschikte alternatieven voor verouderde belastingen aan de hand van enkele cases op het vlak van mobiliteit en energie. Hierbij wordt ingegaan op de trend om naar nieuwe vormen van belasting te gaan en de idee dat belastingen niet langer geheven worden als een inkomstenbron maar ook als een sturend element in het kader van een beleid.

12.30 u. Lunch met broodjes
 
13.30 u. Namiddagprogramma

Belasting op leegstaande woningen en gebouwen – de belasting op tweede verblijven en de belasting op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten   

In dit luik zal onder meer worden ingegaan op enkele recente wetswijzigingen, de (discussie rond de) motivering om deze belasting in te voeren en mogelijke discriminatoire vrijstellingen en de invorderingsproblematiek t.a.v. buitenlandse belastingplichtigen

16.00 u. Einde
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw en papieren + digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 295
Kortingsprijs € 265,5 Prijs per deelnemer vanaf de tweede deelnemer van dezelfde organisatie
Kies 1 of meerdere sessies