Basisopleiding personeelsreglementering voor lokale besturen

Een behapbaar overzicht van de complexe sociale wetgeving voor lokale besturen
0 beschikbare sessie(s)
Het voorbije jaar is de sociale wetgeving voor lokale besturen enorm geëvolueerd. Na de goedkeuring van het Besluit Rechtspositieregeling bijvoorbeeld zijn de mogelijkheden voor lokale besturen nog omvangrijker dan daarvoor. Zonder dat er zelfs een verplichting bestaat om een nieuwe lokale RPR te hebben tegen een vooraf bepaalde datum. Ook het Ontslagdecreet en nog talrijke andere wijzigingen brachten ingrijpende veranderingen die van belang zijn voor de goede werking van lokale besturen. 
Met de nieuwe editie van deze tweedaagse opleiding kan u verder aan de slag op korte én middellange termijn met de bestaande en/of de toekomstige RPR. 

Volgende zaken komen onder andere aan bod
  • Welke procedure moet gevolgd worden om in dienst te komen bij een lokaal bestuur? Wat is er gewijzigd na het BVR RPR 2.0?
  • Hoe zit het nu met opvolging en feedback? Klopt het dat het BVR RPR 2.0 hier weinig aan verandert?
  • Onder welke voorwaarden kunnen overuren gepresteerd worden? Blijft het onderscheid tussen Arbeidswet en Arbeidstijdwet verder bestaan?
  • Welke criteria zijn van belang om het salaris van een medewerker vast te stellen? Kan hierover onderhandeld worden? Er wordt o.a. ingegaan op de mogelijkheid om een eigen loonhuis uit te bouwen. Hoe bereidt u dit voor? Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Welke toelagen en vergoedingen kunnen er toegekend worden? Wat zijn de grenzen waarmee een bestuur rekening moet houden? Is het bestuur vrij om toelagen en vergoedingen toe te kennen? Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden? 
  • Welke afwezigheden zijn mogelijk tijdens een tewerkstelling? Hoe zit het met de verlofdagen in een instelling? En met de feestdagen? Blijft het onderscheid nog bestaan? Wat met het verschil tussen statutaire en contractuele personeelsleden?
  • Hoe eindigt een tewerkstelling bij een lokaal bestuur? Welke veranderingen mogen hier verwacht worden?
  • Hoe kunnen de RPR van het OCMW en die van het lokaal bestuur het best geharmoniseerd worden? En wat met de personeelsleden met een IFIC-salarisschaal?
Op twee dagen tijd doorloopt u de hele tewerkstelling van een medewerker, van de aanwerving tot de tewerkstelling, incl. afwezigheden, arbeidsduur en verloning, tot het einde van de tewerkstelling. 

Hierbij wordt telkens genuanceerd uitgediept naargelang het over contractuelen dan wel statutaire medewerkers gaat. Ook het onderscheid tussen de regimes in instellingen en niet-instellingen komt daarbij aan bod. En in het kader van de uit te voeren aanpassingen aan de eigen RPR gaat u huiswaarts met heel wat praktische informatie. 

Aanje Kints (Mondea) neemt niet alleen de (nieuwe) RPR uitgebreid onder de loep, maar ook de diverse andere sociale bepalingen die van toepassing zijn op lokale besturen. Naast alle recente nieuwigheden en bijzonderheden, bespreekt zij ook zaken die in de toekomst zullen wijzigen. Zo krijgt ue en volledig overzicht van al wat in beweging is én heeft u een degelijke basis om die evoluties goed te kaderen. "Dit is een ideale vorming voor hr-medewerkers en leidinggevenden geïnteresseerd in een behapbaar overzicht van de complexe sociale wetgeving in lokale besturen. Hierdoor zal uw organisatie gewapend zijn om een vernieuwend hr-beleid uit te tekenen, gesterkt om de grote uitdagingen inzake hr aan te gaan."

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies