Strategisch management voor lokale besturen

Handvatten voor het strategische beleidsproces in aanloop naar een nieuw meerjarenplan
1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Bij de start van een nieuwe legislatuur krijgt de strategie van lokale besturen doorgaans een hernieuwde aandacht, concreet in de vorm van een nieuw meerjarenplan. Naast het inhoudelijk neerschrijven van een strategisch plan, is het even belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het proceshoe gaan we ons strategisch beleidsproces vorm geven? Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de visie en missie van uw organisatie. De vakgebieden economie, management en organizational behaviour kennen een rijke traditie aan alternatieve organisatiemodellen die telkens een ander antwoord formuleren op de vragen: wat verstaan we precies onder een strategie; wat is het nut ervan of wat mogen we er wél en niet van verwachten; hoe pakken we dit dan aan of wat zijn daarbij de opeenvolgende stappen, centrale aandachtspunten en accenten van het strategisch beleidsproces?  

Alhoewel weinig opleidingen in Vlaanderen zich momenteel toespitsen op deze bredere procesbenadering, is de nood zeer groot. Andere uitdagingen en kenmerken van een lokaal bestuur noodzaken immers een andere procesaanpak. Bovendien stelt de kennis van verschillende soorten processen leidinggevenden van een lokaal bestuur in staat om op een kritische, verrijkende en lerende wijze te kijken naar de langetermijnevolutie van hun strategisch beleidsproces. Indien de toekomst verandert, hoe kunnen we dan snel schakelen naar een ander – lees: beter gepast – proces?

Deze opleiding gaat in op algemene kennis over de verschillende managementmodellen, maar biedt meteen ook concrete inzichten en ervaringen vanuit de praktijk. Enkele lokale besturen die de kennis uit deze opleiding al toepassen in hun werking reflecteren mee over de aangereikte modellen.

 
Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
17/10/2024 Gent

Tweedaagse op 17 en 18 oktober 2024

Spreker
Prof. dr. Nathalie Vallet is gespecialiseerd in organisatiegedrag en strategisch management toegepast in de publieke en social profit sector (in het bijzonder in de sociale en solidaire economie). Haar expertise is gericht op het gebruik van alternatieve managementparadigma's die passen bij en respect hebben voor de fundamentele aard van beide sectoren. Door gebruik te maken van de kwalitatieve onderzoeksmethode van Grounded Theory, heeft ze ook aanzienlijk bijgedragen tot de inductieve ontwikkeling van deze managementparadigma's zoals die in Europa en vooral in de Lage Landen (België, Nederland) gedurende de laatste 20 jaar werden toegepast. Binnen de Universiteit Antwerpen werkt zij momenteel in de Faculteit Bedrijfseconomie en de Faculteit Ontwerpwetenschappen (FOW - Interieurarchitectuur, Architectuur). Daarnaast is zij al vele jaren een vaste waarde als professor in de programma's voor publiek en social profit management van de Antwerp Management School (AMS).
Joke Vansteenkiste
Marijke Deroover
Datum
Donderdag 17 oktober 2024
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving 
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info

Deze tweedaagse opleiding vindt plaats op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 2024.
Op 5 juni van 9.00 - 16.30 u. en op 6 juni van 9.00 - 16.00 u. Onthaal telkens vanaf 8.30 u. 

De opleiding heeft een interactief programma. Er is debat tussen de sprekers, maar ook interactieve werktafels voor de deelnemers.

Programma

De theoretische kenmerken van de drie meest voorkomende strategische managementmodellen in Vlaamse lokale besturen worden tijdens deze twee opleidingsdagen uitvoerig besproken. Op een vergelijkende wijze inventariseren we:

  • Situering, protagonisten en basisprincipes
  • Definitie en nut van een strategie
  • Fasering, vuistregels, instrumenten en accenten van het strategisch beleidsproces

Elke theoretische benadering wordt gevolgd door getuigenissen van hoe leidinggevenden in lokale besturen omgaan met de paradigmakennis. Daarbij horen vragen/insteken als:

  • Wat is voor hen het ervaren nut en de meerwaarde van deze paradigma-benadering?
  • Wat hebben zij zelf geleerd?
  • Hoe hebben ze het toegepast en wat was hiervan het resultaat ?
De opleiding wordt afgesloten met enkele interactieve werktafels waar sprekers en deelnemers concreet in gesprek gaan over de managementmodellen en de invloed op het strategisch beleidsproces.  

Dag 1 | donderdag 17 oktober 2024

08.30 u. Onthaal
09.00 u. Deel 1 - Het klassiek-rationele managementmodel (prof. Nathalie Vallet)
10.30 u. Koffiepauze
10.45 u. Deel 2 - Het klassiek-rationele managementmodel 

11.45 u  Inhoudelijk debat en vertaling naar de praktijk (prof. Nathalie Vallet gaat in gesprek met een lokaal bestuur)
12.15 u. Lunchpauze met netwerkmogelijkheid
13.15 u. Deel 1 - Het gedragsmatig incrementele managementmodel (prof. Nathalie Vallet)
14.45 u. Koffiepauze
15.00 u. Deel 2 - Het gedragsmatig incrementele managementmodel 

16.00 u  Inhoudelijk debat en vertaling naar de praktijk (prof. Nathalie Vallet gaat in gesprek met een lokaal bestuur)
16.30 u. Einde


Dag 2 | vrijdag 18 oktober 2024

08.30 u. Onthaal
09.00 u. Deel 1 - Het politiek of stakeholder managementmodel (prof. Nathalie Vallet)
10.30 u. Koffiepauze
10.45 u. Deel 2 - Het politiek of stakeholder managementmodel

11.45 u  Inhoudelijk debat en vertaling naar de praktijk (prof. Nathalie Vallet gaat in gesprek met een lokaal bestuur)
12.15 u. Lunchpauze met netwerkmogelijkheid
13.15 u. Interactieve werktafels waarbij deelnemers en lesgevers in gesprek gaan over de managementmodellen. De gesprekken leiden tot concrete handvatten en tools waarmee deelnemers eerste stappen kunnen zetten binnen de eigen organisatie.
14.45 u. Koffiepauze
15.00 u. Afsluitend deel met conclusies en lessons learned
16.00 u. Einde
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw, catering en documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 412,4 € 499
Kortingsprijs € 329,75 € 399 Prijs per persoon vanaf de tweede deelnemer van dezelfde organisatie
Kies 1 of meerdere sessies