DABS in de praktijk | Nieuwigheden na de reparatiewet (NAMIDDAG)

4 live webinars van een halve dag
0 beschikbare sessie(s)

In 2018 verscheen de zogenoemde ‘Wet modernisering burgerlijke stand’. De grootste vernieuwing van deze wet was uiteraard de invoering van de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS), in 2019.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet maken we de balans op: van waar komen we op de burgerlijke stand, welke reparatiewetgeving is er ondertussen geweest? Kris Lebon, attaché-jurist bij de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, Dienst Familierecht), praat ons bij.

Nele Lievens, experte burgerlijke stand bij Vanden Broele en Melissa De Koninck, coördinator burgerzaken bij het gemeentebestuur van Asse, gaan vervolgens dieper in op de veelvoorkomende moeilijkheden bij opmaak van aktes en duiden hoe deze vermeden of opgelost kunnen worden.

In deze praktijkgerichte opleiding van vier halve namidddagen wordt geoefend op cases uit de praktijk. De ervaren experten reiken een stapsgewijze aanpak voor elk concreet geval aan. Na deze opleiding bent u in staat om complexere dossiers te analyseren, een werkwijze te bepalen en zo tot een juiste oplossing van uw probleemstelling te komen.

Basiskennis DABS is vereist. Heeft u inhoudelijke vragen of een vraag voor één van onze experten? Aarzel dan niet deze te stellen via de helpdesk op Vanden Broele Connect, ons digitale kennisplatform.

Noot: deze opleiding is uitsluitend geschikt voor de beoogde doelgroep: werknemers bij lokale besturen en federale overheidsdiensten (FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse zaken, …).
Dank voor uw begrip hiervoor!

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies