Webinarreeks | Soft skills voor baliemedewerkers en -leidinggevenden

4 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Vandaag horen we heel veel over de mondigheid van de burger en klanten. Vaak wordt zelfs verwezen naar agressiviteit … Zie ook de signalen die VVSG in 2022 verspreidde in de nationale pers m.b.t. de soms negatieve ervaringen van medewerkers in lokale besturen.

Maar hoe gaat u om met die mondige burger? Er is zeker niet één kader of oplossing te formuleren, maar we kunnen wel proberen om handvatten aan te reiken om er beter mee om te gaan en om elkaar daarin te versterken. Niet alleen voor baliemedewerkers zelf die rechtstreeks in contact komen met burgers/klanten, maar ook voor hun leidinggevenden. Ook zij kunnen een belangrijke rol spelen om dit soort situaties beter op te vangen.

Klik hieronder op 'Meer info' voor gedetailleerde informatie over elke sessie. Inschrijven voor de volledige reeks in één beweging is ook mogelijk.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Live webinars
24/04/2024 online via webinar

Sessie 1 - Moeilijke gesprekken met de burger(s)

Spreker(s)
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Woensdag 24 april 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op woendag 24 april 2024, van 9.00 - 11.00 u. De link naar de Teams meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint krijgt u achteraf.

Opgelet: het webinar wordt niet opgenomen om de interactiviteit te bevorderen.

Doelgroep

Baliemedewerkers en afdelingshoofden.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker. 

Programma

Baliemedewerkers ervaren, net als hun verantwoordelijken, vaak moeilijke situaties. In onze veranderende maatschappij komen heel wat burgers met meer (maar niet altijd de juiste) informatie of met meer mondigheid aan de balie. Daarom is het gepast kunnen omgaan met, en reageren op, die situaties heel belangrijk.

Als eerstelijnsdienst zijn baliemedewerkers vaak de directe ‘deur’ naar wat de burger vraagt en wenst. Gepast balanceren tussen ieders verwachtingen en ook de juridische en organisatorische mogelijkheden is dan heel belangrijk.

De hoofdfocus van dit webinar is hoe u als baliemedewerker kan omgaan met die moeilijke situaties en gesprekken. Enkele vragen die aan bod zullen kom zijn o.a.:

 • Hoe kunt u iemand een moeilijke boodschap brengen?
 • Hoe gaat u om met mensen die agressief zijn?
 • Hoe gaat u om met mensen die u niet (willen) begrijpen?

De sessie is interactief opgebouwd. De lesgeefster zal concrete handvatten bieden, maar er is ook heel wat ruimte om onder de deelnemers tips & ervaringen uit te wisselen.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 61,98 € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 227,27 € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 56,2 € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 204,96 € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
16/05/2024 online via webinar

Sessie 2 - Leidinggeven aan baliemedewerkers

Spreker(s)
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Donderdag 16 mei 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op donderdag 16 mei 2024, van 13.00 - 15.00 u. De link naar de Teams meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint krijgt u achteraf.

Opgelet: het webinar wordt niet opgenomen om de interactiviteit te bevorderen.

Doelgroep

Leidinggevenden van baliemedewerkers.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker. 

Programma

Leidinggeven aan een diverse groep van medewerkers is altijd al een uitdaging, maar nog meer als deze medewerkers zelf onder druk staan en het niet makkelijk hebben, zoals vaak het geval is bij baliemedewerkers. Dit webinar gaat in op een veelheid aan situaties die u als leidinggevende van baliemedewerkers kan ervaren. In een interactief webinar geeft de lesgeefster u enkele concrete handvatten m.b.t. modern leiderschap, maar ook tussen de deelnemers zijn er mogelijkheden om tips en ervaringen uit te wisselen.

De volgende concrete zaken komen hierbij onder andere aan bod:

 • Wat is modern leiderschap ?
 • Hoe kan u uw medewerkers gepast coachen in moeilijke situaties?
 • Hoe gaat u om met een situatie waarbij u (en de baliemedewerker) door het beleid direct aangesproken wordt om zaken voor burgers ‘snel’ in orde te brengen?
Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 61,98 € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 227,27 € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 56,2 € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 204,96 € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
27/05/2024 online via webinar

Sessie 3 - Als leidinggevende werken aan de teamdynamiek

Spreker(s)
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Maandag 27 mei 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 27 mei 2024, van 09.00 - 11.00 u. De link naar de Teams meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint krijgt u achteraf.

Opgelet: het webinar wordt niet opgenomen om de interactiviteit te bevorderen.

Doelgroep

Leidinggevenden

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker. 

Programma

Als leidinggevende coacht en managet u niet alleen individuele medewerkers, maar vaak ook een groep(je). Dit interactief webinar wil focussen op enkele boeiende vragen die u als leidinggevende daarbij richting kunnen geven. De lesgeefster zal concrete handvatten en tips delen, maar door de interactie met de andere deelnemers zullen ook ervaringen en eigen tips gedeeld worden.

Vragen die besproken worden in dit webinar zijn onder andere:

 • Hoe kunt u bouwen aan een gezonde teamdynamiek in uw groep van medewerkers?
 • Hoe kunt u omgaan met soms moeilijke interpersoonlijke relaties?
 • Hoe maakt u van een groep mensen een team, dat voor elkaar wil opkomen en in de bres wil springen?
Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 61,98 € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 227,27 € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 56,2 € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 204,96 € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
24/06/2024 online via webinar

Sessie 4 - Als collega werken aan de teamdynamiek en aan uw eigen zelfmanagement

Spreker(s)
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Maandag 24 juni 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 24 juni 2024, van 9.00 - 11.00 u. De link naar de Teams meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint krijgt u achteraf.

Opgelet: het webinar wordt niet opgenomen om de interactiviteit te bevorderen.

Doelgroep

(balie)medewerkers en leidinggevenden

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker. 

Programma

Als collega in een team van medewerkers, die dagelijks vaak onder druk staan, is het niet altijd makkelijk om uw eigen plek te vinden en u er goed in te voelen. Dit webinar wil u als collega binnen het team sterker maken om mee de teamdynamiek te bepalen. 

Vragen die onder andere beantwoord worden in dit webinar zijn:

 • Hoe kunt u goed voor uzelf zorgen, uzelf managen naar tijd en stress en toch ook een sterke en goede collega zijn?
 • Hoe kunt u werken aan een aangename teamsfeer zonder naar de anderen te kijken (die misschien niet altijd hun best doen)?

Het doel is om elkaar interessante tips te geven om voor uzelf en anderen goed te blijven zorgen.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 61,98 € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 227,27 € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 56,2 € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 204,96 € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Inschrijven op alle sessies
Kies 1 of meerdere sessies