Het Instrumentendecreet en het Woonreservedecreet door de bril van lokale besturen

0 beschikbare sessie(s)

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) beoogt de Vlaamse overheid de ruimtelijke ordening grondig te hervormen. Tegen 2025 streeft zij ernaar het bijkomend ruimtebeslag te reduceren tot 3 hectare per dag. Op langere termijn, tegen 2040, dient het bijkomend ruimtebeslag zelfs herleid te worden tot 0 hectare per dag. Om deze ruimtelijke beleidsdoelstelling te realiseren heeft de overheid een geschikt juridisch instrumentarium nodig. Het Instrumentendecreet en het Woonreservedecreet zijn er mede op gericht de voormelde ‘bouwshift’ te realiseren. Beide decreten hebben dan ook belangrijke implicaties voor lokale besturen. In dit webinar van twee uur gidst Mr. Wim Rasschaert en zijn team u door beide decreten. U krijgt een overzicht mee van de belangrijkste wijzigingen voor uw lokaal bestuur en wordt vertrouwd met het nieuwe begrippenkader. 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies