CPS-studiedag: "De wet Gemeentelijke Bestuurlijke Handhaving"

0 beschikbare sessie(s)

Gemeenten kunnen via bestuurlijke maatregelen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van ernstige criminaliteitsvormen. Het gaat om een dubbelstrategie, waarbij de bestuurlijke aanpak complementair is aan de strafrechtelijke bestrijding van zware, georganiseerde of ondermijnende criminaliteit. In dat perspectief werden de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester de afgelopen jaren uitgebreid, maar werd lange tijd nauwelijks of geen aandacht besteed aan de noodzakelijke versterking van zijn informatiepositie.

Op de door het CPS in 2019 en 2023 georganiseerde studiedagen bleek dan ook dat dit een belangrijke hinderpaal vormde voor de uitbouw van een volwaardige bestuurlijke handhaving. De Wet Gemeentelijke Bestuurlijke Handhaving, waaraan de regering en het Parlement de laatste hand leggen, beoogt een versterking van de lokale besturen, zodat zij daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Of deze ambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden, is evenwel de vraag.

Op deze studiedag nemen we deze nieuwe wet onder de loep, bekijken we hoe zij op het terrein vertaald kan worden en hoe de wisselwerking tussen het gemeentelijk en het nationaal niveau zal verlopen. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan lacunes en tekortkomingen in de wettelijke regeling en aan de wijze waarop zij in de praktijk eventueel kunnen worden verholpen.

Programma volgt spoedig!

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies