Debiteurenbeheer van lokale besturen | Programma 2023-2024 | Live webinars

7 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Recent staat de koopkracht van veel gezinnen onder grote druk ingevolge de ongeziene stijging van de levensduurte. Voor lokale besturen zal dit voelbaar zijn op twee manieren: het aantal mensen dat terugvalt op steun van het OCMW zal toenemen, maar ook het aantal mensen dat hun “factuur” niet tijdig zal kunnen betalen zal eveneens toenemen. Meer dan ooit zal een goed georganiseerd debiteurenbeheer noodzakelijk zijn om als lokaal bestuur efficiënt te kunnen blijven werken.

De workshops debiteurenbeheer van Vanden Broele reiken hier de nodige handvatten aan: ze werden ontwikkeld om de financieel directeur en haar of zijn team op praktische wijze te ondersteunen bij het uitwerken van het debiteurenbeheer.

De workshops zijn erop gericht om u – in beknopte sessies van een halve dag – volledig in te lichten over een specifiek onderdeel van het debiteurenbeheer. Bij de workshops krijgt u, naast de nodige tips & tricks, ook modellen en sjablonen. Om de interactie te bevorderen, is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 25.

De prijs voor één workshop bedraagt € 199. Meer info over de afzonderlijke sessies vindt u hieronder.

 

Dit zeiden de deelnemers over spreker Wilfried Horemans:

“Iedereen kon concrete situaties voorleggen en kreeg een antwoord”
“De verschillende praktijkgerichte opleidingen hebben me een overzicht gegeven van de verschillende domeinen binnen het debiteurenbeheer. Dit was weeral een boeiende interactieve cursus”

 

INHOUSE?
Wilt u deze opleiding liever inhouse organiseren? Dat kan! Vraag een offerte op maat via info@finconnect.be.


Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Live webinars
03/10/2023 online via webinar

Introductie tot het debiteurenbeheer van lokale besturen

Spreker
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Datum
Dinsdag 03 oktober 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 3 oktober 2023, van 13.00 - 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Slechts in één van de 609 artikelen van het decreet over het lokaal bestuur wordt er verwezen naar het debiteurenbeheer van het lokaal bestuur. Achter deze bepaling gaat een complex geheel van regels schuil. Deze opleiding heeft als belangrijkste doelstelling om u het overzicht te laten behouden op de materie, zodat u makkelijk uw weg kan vinden in de diverse reglementeringen.

Het opvolgen van het debiteurenbeheer van de gemeente en het OCMW gebeurt best centraal. Dit zorgt er evenwel voor dat medewerkers met heel uiteenlopende invorderingsregels geconfronteerd worden. Een grote tweedeling is er in elk geval tussen fiscale en niet-fiscale invorderingen. Een ander belangrijk verschil is er in de behandeling van de debiteuren zelf. Zo is het van belang om snel een onderscheid te kunnen maken tussen zogenaamde “niet-kunners” en “niet-willers”.

Deze opleiding heeft niet de bedoeling om op alle topics van debiteurenbeheer diep in te gaan, maar wil u een referentiekader aanbieden over wat allemaal behoort tot het debiteurenbeheer van een lokaal bestuur en welke invorderingsmiddelen er bestaan. Dit is een belangrijke eerste introductiesessie tot het debiteurenbeheer.

Worden onder meer behandeld tijdens dit webinar:

 • Visie op debiteurbeheer anno 2023
 • Maximaal trachten debiteurenbeheer te vermijden
 • Krijtlijnen van debiteurenbeheer
 • Gerechtelijke invordering
 • Hypotheek en uitvoerend beslag op onroerend goed
 • Digitalisering
Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
24/10/2023 online via webinar

Debiteurenbeheer - Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag

Spreker
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Datum
Dinsdag 24 oktober 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 24 oktober 2023, van 13.00 - 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Onbekend maakt onbemind! Deze zegswijze geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met deze invorderingstechniek heeft u als lokaal bestuur een extra krachtig én eenvoudig instrument in handen om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur nog iets tegoed heeft.

Docent Wilfried Horemans leert u hoe u het derdenbeslag én het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag in de praktijk moet toepassen. Ook een (aanvullende) kostenbesparende procedure van overdracht van loon voor niet-fiscale vordering overeenkomstig de loonbeschermingswet van 12 april 1965 zal toepassingsgericht worden besproken.

Komen onder meer aan bod in deze workshop:

 • Wat is derdenbeslag en bij wie kan derdenbeslag worden gelegd?
 • Vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag, hoe doet u dat?
 • Instanties, brieven en sjablonen
 • Handlichtingen
 • Het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB)
Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
13/11/2023 online via webinar

Debiteurenbeheer - Kostenefficiënt invorderen

Spreker
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Datum
Maandag 13 november 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 13 november 2023, van 13.00 - 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Hoe kan u uw ontvangsten toch doen binnenstromen en tegelijk debiteurenbeheer maximaal vermijden? Het voeren van een debiteurenbeheer slorpt, naast heel wat resources, een grote hap uit uw gemeentebudget op. U heeft er als bestuur belang bij om de kostprijs van uw debiteurenbeheer in de mate van het mogelijke te verhalen op de wanbetalers, zodat niet alle burgers moeten bijdragen aan de kosten die gemaakt moeten worden voor een (kleine) groep slechte betalers. Op die manier bekeken valt er over retributiereglementen voor de recuperatie van tal van onkosten uit de toegepaste invorderingsprocedures dan ook meer te zeggen dan u op het eerste zicht zou verwachten.

Docent Wilfried Horemans deelt in deze interactieve workshop graag zijn inzichten en bevindingen van het steeds verder verfijnen van innen zonder debiteurenbeheer en de retributiereglementen in zijn eigen bestuur (stad en OCMW Antwerpen).

Na het volgen van deze workshop zal u in staat zijn om in uw bestuur een debiteurenbeheer met visie uit te werken op basis van een alternatieve inningstoolkit en retributiereglementen waarmee u maximaal de kosten van het debiteurenbeheer zal kunnen verhalen op de wanbetalers.

Wij brengen u hier een interactieve digitale workshop waarbij heel wat mogelijkheden zijn tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen en tips.

Dit mag u verwachten:

 • Retributiereglementen opmaken met als achterliggende visie een groot gedeelte van de kosten van het debiteurenbeheer verhalen op de wanbetalers.
 • Retributiereglementen opmaken voor de recuperatie van kosten van zowel fiscaal als niet-fiscaal debiteurenbeheer.
 • Meer mogelijkheden leren creëren om uitgebreider debiteurenbeheer toe te passen.
 • Tot snellere, alternatieve en effectievere betalingen komen om kosten van debiteurenbeheer maximaal te vermijden.
 • Leren hoe u maximaal kostenefficiënt contant kunt innen om kosten te drukken.
Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
28/11/2023 online via webinar

Debiteurenbeheer - Het virtueel solvabiliteitsonderzoek

Spreker
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Datum
Dinsdag 28 november 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 28 november 2023, van 9.00 - 12.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Ken uw pappenheimers! In het voeren van een efficiënt debiteurenbeheer is dit een van de belangrijkste credo’s. Als lokaal bestuur heeft u ongetwijfeld zicht op uw debiteuren op basis van de ervaring en gegevens die u doorheen de jaren heeft verzameld. Deze informatie is van onschatbare waarde. Maar u kan nog een stap verder gaan om uw invorderingsflow te optimaliseren en te personaliseren.

Naast uw eigen kennis kan de financieel directeur van lokale besturen ook een kosteloos beroep doen op het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB), dit in tegenstelling tot gerechtsdeurwaarders die hiervoor moeten betalen. Er bestaan bovendien nog meer gegevensbanken en informatiebronnen die uw eigen ervaring en gegevens kunnen aanvullen.

Hoe u dit efficiënt aanpakt leert u in deze workshop.

Er zijn heel wat mogelijkheden om via de solvabiliteitsgegevens betere resultaten te halen voor uw invorderingen. Benut ze optimaal!

Komen onder meer aan bod:

 • Welke informatiesystemen bestaan er om u te ondersteunen?
 • Welke informatie bevatten deze bronnen en hoeveel kosten ze?
 • Welke bewarende en uitvoerende maatregelen kan u nemen?
 • Hoe kan u werken met aangepaste invorderingstrajecten voor de verschillende debiteuren waar u mee te maken krijgt?
Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
04/12/2023 online via webinar

Debiteurenbeheer - Samenwerking met de gerechtsdeurwaarder

Spreker
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Datum
Maandag 04 december 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 4 december 2023, van 13.00 - 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Als lokaal bestuur heeft u alle belang bij een goede samenwerking met uw gerechtsdeurwaarder wanneer het aankomt op invorderingen. Maar wat betekent “een goede samenwerking” precies? Gerechtsdeurwaarders zijn immers gehouden aan wettelijk vastgelegde tarieven. Door een gerichte overheidsopdracht uit te schrijven voor de samenwerking met een gerechtsdeurwaarder kan u als bestuur veel winnen (zowel puur financieel als op vlak van efficiëntie). Maximaliseer uw kans op invordering tegen minimale prijs.

In deze workshop, die gebaseerd is op de jarenlange ervaring bij stad en OCMW Antwerpen van de lesgever, leert u om het maximum te halen uit de samenwerking met uw gerechtsdeurwaarder. Hoe?

 • Door een kostenbesparend plan van aanpak te vragen om oplopende kosten te vermijden
 • Door een eenheid van dossier na te streven (verschillende vorderingen)
 • Door een kordate en snelle opvolging van de dossiers
 • Door efficiënt om te gaan met kleine vorderingen

Gewapend met de juiste afspraken zal u het beste kunnen halen uit de samenwerking met uw gerechtsdeurwaarder.

Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
15/01/2024 online via webinar

Debiteurenbeheer - Verjaringstermijnen en nummerplaatgerelateerde invorderingen

Sprekers
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Sarah De Braekeleer is advocate, gespecialiseerd in onder meer lokale belastingen en (overheids)aansprakelijkheid. Zij is auteur en co-auteur van diverse artikelen en publicaties over lokale belastingen en aansprakelijkheid. Daarnaast is zij regelmatig spreker over topics rond lokale belastingen voor Uitgeverij Vanden Broele.
Datum
Maandag 15 januari 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 15 januari 2024, van 13.00 - 16.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Als lokaal bestuur wordt u geconfronteerd met verschillende verjaringstermijnen die spelen in de materie debiteurenbeheer. U krijgt een overzicht van de verjaringstermijnen, alsook wanneer (en hoe) een verjaringstermijn kan geschorst of gestuit worden. Het zijn maar enkele zaken die aan bod zullen komen met betrekking tot de verjaring van vorderingen.

In het tweede deel van deze opleiding wordt ingegaan op nummerplaatgerelateerde vorderingen. Van foutparkeerders over deelauto’s tot achtergelaten voertuigen. Hoe organiseert u uw debiteurenbeheer rond overlast met gemotoriseerde voertuigen? En welke mogelijkheden staan u ter beschikking? Hoe gaat u samenwerken met politie, deurwaarder, takeldiensten en veilinghuizen? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze boeiende opleiding.

Lesgevers Wilfried Horemans en Sarah De Braekeleer geven op een overzichtelijke manier de juridische regels mee, maar gaan vooral in op hoe u praktisch tewerk kan gaan. Na het volgen van deze opleiding heeft u een goed beeld van de mogelijkheden en kan u meteen zelf aan de slag in uw eigen bestuur.

Komen onder meer aan bod betreffende de verjaringstermijnen:

 • Overzicht van belangrijke verjaringstermijnen
 • Onderscheid tussen fiscale en niet-fiscale vorderingen en de verschillen in verjaring
 • Wat betekenen de begrippen schorsing en stuiting en hoe zorgt u hiervoor in de praktijk?
 • Hoe volgt u – in het kader van organisatiebeheersing – verjaringstermijnen efficiënt op?
 • Wanneer moet u wel of niet aangetekend herinneren? Wat met de kosten die u hiervoor maakt?
 • Wanneer en hoe schakelt u de gerechtsdeurwaarder in?
 • Wanneer en hoe legt u een hypotheek?

Betreffende nummerplaatgerelateerde invorderingen:

 • GAS 1-2-3-boetes: ban boomcars uit uw gemeente!
 • GAS4-boetes en de relatie met een belasting of retributie op takelen
 • GAS4-boetes en de onmiddellijke inning via het takelbedrijf
 • Onderscheid bestuurlijke versus gewone takeling en impact op de recuperatie van de kosten
 • Hoe stelt u een takelbedrijf aan?
 • Wat met takelen op gemeentewegen of gewestwegen? Welke regels gelden?
 • GAS5-boetes: hoe en wat?
 • LEZ-boetes
 • Immobilisatie en inbeslagname: nieuwe wetgeving
 • NIEUW: Scancar: wat is het, wat kan u ermee bereiken, …? Hoe werkt u efficiënt samen met politie en deurwaarder?
 • Bestuurlijke handhaving: sluikstorten aanpakken met nummerplaatherkenning! Zeker ook interessant voor kleinere besturen!
 • Achtergelaten voertuigen zonder nummerplaat: wat kan u doen?
 • Hoe wordt u van rechtswege eigenaar van een voertuig en organiseert u een veiling van een voertuig? Hoe stelt u een veilinghuis aan?
 • Verjaring van voertuiggerelateerde vorderingen
 • Welke mogelijkheden heeft u ten aanzien van eigenaren van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat?
 • Hoe gaat u om met vorderingen bij deelauto’s, leasingwagens, wanneer de bestuurder iemand anders is dan de nummerplaathouder, …?
 • Hoe gaat u om met overtredingen van speed pedelecs?
Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
29/01/2024 online via webinar

Debiteurenbeheer - Eigendomsgerelateerde invorderingen

Sprekers
Wilfried Horemans is manager debiteurenbeheer van de stad en het OCMW Antwerpen. Hij is regelmatig spreker over debiteurenbeheer voor lokale besturen. Hij is auteur van diverse artikelen verschenen op FINConnect, co-auteur van het boek "Debiteurenbeheer van lokale besturen" (2020) en van het boek "Dwangbevelen" (2022).
Sarah De Braekeleer is advocate, gespecialiseerd in onder meer lokale belastingen en (overheids)aansprakelijkheid. Zij is auteur en co-auteur van diverse artikelen en publicaties over lokale belastingen en aansprakelijkheid. Daarnaast is zij regelmatig spreker over topics rond lokale belastingen voor Uitgeverij Vanden Broele.
Datum
Maandag 29 januari 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze infosessie in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 29 januari 2024, van 13.00 - 16.30 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, de link om de documentatie digitaal te raadplegen krijgt u na de opleiding.

Opgelet: dit live webinar wordt niet opgenomen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze te stellen via info@finconnect.be of via de chat tijdens het live webinar.

Programma

Heel wat invorderingen in het kader van het debiteurenbeheer van lokale besturen hebben te maken met eigendomsgerelateerde vorderingen. Tijdens deze opleiding worden invorderingen die een link hebben met eigendom in het bijzonder onder de loep genomen. De eigendomsgerelateerde invorderingen kennen immers diverse aspecten. Lesgevers Wilfried Horemans en Sarah De Braekeleer geven in dit webinar onder meer toelichting bij:

 • Invorderingen die betrekking hebben op leegstand, uiterlijk verwaarloosde panden en bouwovertredingen & dwangsommen
 • Tweede verblijven, het ontbreken van parkeerplaatsen en bouw-herbouw
 • Welke zijn gangbare progressieve belastingtarieven (en eventueel een korte vergelijking maken tussen gemeenten)? Welke “sprongen” in de tarieven zijn gangbaar?
 • Wat houdt de sociaal beheerprocedure precies in en in welke gevallen kan u deze toepassen?
 • Welke registers bestaan er en hoe gaat u hier als gemeente mee om? (leegstand, verwaarlozing, …) Welke aspecten neemt Vlaanderen op en wat moet/kan de gemeente doen?
 • Hypotheken
 • Uitvoerend beslag op onroerend goed (niet in detail)
 • Wat kan u als gemeente doen in het geval van onbeheerde nalatenschappen?
 • Uit onverdeeldheid treden
 • Notatiële notificaties (wat wel en wat niet?)
 • Hoe omgaan met panden waar er een relatie blote eigenaar-vruchtgebruiker aanwezig is?
 • Hoe dienen belastingen verdeeld te worden bij coöperatieve aankopen?
 • Impact van vastgoed in het buitenland?
 • Waarom moet u snel zijn met het inschrijven van een hypotheek wanneer een woning verbeurd verklaard wordt?

U mag veel praktische input en een interactieve opleiding verwachten, waar uw vragen, opmerkingen en suggesties zeker ook welkom zijn. De vele aspecten en mogelijkheden maken van deze opleiding een must voor iedere financieel directeur en medewerker die bezig is met eigendomsgerelateerde invorderingen.

Boek
Debiteurenbeheer van lokale besturen
K. Bobbaers, W. Horemans, A. Keirsmaekers, A. Minsart, R. Paulissen, J. Smet & L. Vermeiren

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning.

Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Klik hier voor meer info. 

Boekprijs: € 95,00
Prijzen
Deze prijs is incl. btw en digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 199
Groepskorting € 179 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Inschrijven op alle sessies
Kies 1 of meerdere sessies