CPS-studiedag: Huiszoeking en beslag

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

De (huis-)zoeking en het bijhorend beslag bestaat als onderzoeksmiddel een paar duizend jaar en is door rechtspraak over steeds andere praktijksituaties, technologische evoluties en nieuwe nationale of internationale regelgeving permanent in beweging. 

Dagvoorzitter Willy Bruggeman zal eminente sprekers de gelegenheid geven een aantal knelpunten en vernieuwingen uit te diepen:

  • Leo Mares en Sandra Tuypens: “De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein”
  • Yves Liégeois: “De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet”
  • Marc Bossuyt: “De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten”
  • Kristine De Beule: “Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel”
  • Catherine Van De Heyning: “De problematiek rond het decryptiebevel voor de verdachten”
  • Philippe Van Linthout: “Zoekingen in een informatica-omgeving”
  • Gert Vermeulen: “(huis)zoekingen in internationaal verband”
  • Als afsluiter wordt aan minister Koen Geens gevraagd om te overlopen wat in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd is met betrekking tot de huiszoeking en het beslag.

In de toegangsprijs van 125 euro is ook het nieuw en omvangrijk handboek ‘Huiszoeking en beslag’ begrepen van Marc Bockstaele, Willy Bruggeman, Alain Liners, Leo Mares en Sandra Tuypens, uitgegeven bij Gompel&Svacina.

De hoofdstukken overlopen de begrippen over de huiszoeking in het algemeen, huiszoekingen en beslag met een gerechtelijk oogmerk en een bestuurlijk oogmerk, het doorzoeken van vervoermiddelen, (huis)zoekingen in informaticasystemen en in een internationaal perspectief, het fouilleren van personen, DNA van plaats delict tot laboratorium, de praktische uitvoering van een huiszoeking, de vaststellingen ter gelegenheid van het plaatsbezoek, om te besluiten met een overzicht welke gespecialiseerde partners bijstand kunnen verlenen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Werkgroep

Piloot: Marc Bockstaele

Werkgroep: Leo Mares, Willy Bruggeman, Yves Liégeois, Sandra Tuypens en Alain Liners

Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, academische wereld en studenten criminologie, bestuurskunde, sociologie, politieke en sociale wetenschappen, veiligheidswetenschappen,…), lokale besturen, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, juridische adviseurs, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Leden rechterlijke orde: De tenlasteneming van het inschrijvingsgeld van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde werd aangevraagd bij het IGO. 

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
09/09/2020 Beveren

CPS-studiedag

Datum
woensdag 09 september 2020
Locatie
Cultureel Centrum 'Ter Vesten'
Gravenplein 2
9120 Beveren
Programma

09.00 u. Ontvangst met koffie en thee

09.30 u. Welkom en inleiding door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman, verbonden aan het BeNeLux Universitair Centrum, voorzitter Federale Politieraad

09.45 u. De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving zijn aanleiding tot fouten op het terrein
Leo Mares, korpschef Politiezone Waasland-Noord
Sandra Tuypens, adviseur-jurist bij de juridische dienst van de federale politie (DGR/JUR)

10.15 u. De betreding van de woning met het oog op vrijheidsbeneming en huiszoeking na de ‘terrorismewet
Yves Liégeois, eerste advocaat-generaal, ere-procureur-generaal bij het parket-generaal te Antwerpen

10.45 u. De uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten
Marc Bossuyt, oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof

11.15 u. Pauze met koffie en thee

11.45 u. Visitatiebevel versus huiszoekingsbevel
Kristine De Beule, substituut procureur-generaal bij het parket-generaal te Gent

12.15 u. De problematiek rond het decryptiebevel voor de verdachten
Catherine Van De Heyning, docent European Fundamental Rights, Universiteit Antwerpen, Advocaat

12.45 u. Lunch

13.45 u. Zoekingen in een informatica-omgeving
Philippe Van Linthout, Onderzoeksrechter te Mechelen

14.15 u. (Huis)zoekingen in internationaal verband
Prof. dr. Gert Vermeulen, directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent

14.45 u. Wat is er in het wetsvoorstel van 11 mei 2020, houdende het Wetboek van Strafprocesrecht, nieuw of veranderd met betrekking tot de huiszoeking en het beslag
Koen Geens, Vice-eersteminister, Minister van Justitie en Minister van Europese Zaken

15.15 u. Afsluiting door de dagvoorzitter
Prof. dr. Willy Bruggeman, BeNeLux Universitair Centrum

15.30 u. Einde en netwerkdrink

Prijzen
In deze prijs zijn de broodjeslunch, de koffiepauze, de documentatiemap en de netwerkdrink begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 125 Basis deelnameprijs (incl. boek)
Per deelnemer € 30 Studentenprijs (zonder boek)
Kies 1 of meerdere sessies