Boekvoorstelling "Oud en digitaal: realiteit of utopie?"

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Wie volop aan de samenleving wil deelnemen en toegang wil tot alle nodige informatie, producten, diensten of contacten, moet digitaal actief zijn. Ook ouderen zijn de voorbije decennia massaal beginnen meesurfen op de digitale golf, maar toch zijn er die uit de boot vallen. Het boek ‘Oud en digitaal: realiteit of utopie?’ belicht het belang van digitale inclusie van ouderen en is een leidraad bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe oudere mensen fijne voordelen kunnen halen uit een deelname aan de verder digitaliserende maatschappij.

Tijdens deze boekvoorstelling stellen de auteurs en coauteurs de publicatie officieel voor aan het publiek en nemen ze ons mee in het verhaal van innovatie en digitalisering, het opzet van het wetenschappelijk onderzoek “Digital Ageing”, digitale uitsluiting en diversiteit in internetgebruik, het belang van ondersteuning, het aanleren van digitale vaardigheden aan ouderen, ageisme en veel meer.

Aan het einde van de namiddag is er mogelijkheid om vragen te stellen en/of ervaringen uit te wisselen.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
20/06/2023 Gent

Boekvoorstelling "Oud en digitaal: realiteit of utopie?"

Sprekers
Jorrit Campens is doctoraatsonderzoeker binnen het SBO-project ‘Digital Ageing’ en is verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn van HOGENT.
Anina Vercruyssen is senior researcher bij Centre for Population, Family and Health (CPFH) aan de faculteit Sociale Wetenschappen van Universiteit Antwerpen. Zij is copromotor en coördinator van het SBO-project Digital Ageing.
Dominique Verté is professor Sociale Gerontologie en Sociale en Culturele Agogiek. Hij is docent aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB. Hij is een van de oprichters van het Ouderenbehoefteonderzoek.
Nico De Witte is professor aan de VUB, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen & faculteit Geneeskunde en Farmacie (FRIA-onderzoeksgroep). Hij is ook verbonden aan de onderzoekscentra 360° Zorg en Welzijn en Center for Applied Datascience van HOGENT. Tevens is hij medeoprichter van de Ouderenbehoefteonderzoeken en copromotor van het SBO-project Digital Ageing.
Nelly Geerts is doctoraatsonderzoeker aan het departement sociologie van de Vrije Universiteit Bussel. Voor het SBO-project Digital Ageing onderzoekt ze de verwerving van digitale vaardigheden op latere leeftijd en hoe verschillende vormen van ondersteuning kunnen bijdragen aan de digitale inclusie van ouderen.
Cora van Leeuwen is doctoraatonderzoeker bij imec-SMIT, VUB. Voor het SBO-project Digital Ageing onderzoekt zij de verschillende manieren waarop ageisme invloed heeft op de integratie van digitale technologieën in het leven van ouderen.
Datum
Dinsdag 20 juni 2023
Locatie
Zebrastraat Gent
Zebrastraat 32/001
9000 Gent
Praktische info

Deze boekvoorstelling start om 13.30u. en eindigt om 15.30 u. met een netwerkdrink.
Onthaal vanaf 13.00 u.
De drink achteraf is begrepen in de inschrijvingsprijs. Mogen we u vragen om aan te duiden of u al dan niet wenst te komen? 

Uitgave begrepen in de inschrijvingsprijs

Oud en digitaal: realiteit of utopie? Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Nico De Witte, Dominique Verté, Anina Vercruyssen & Jorrit Campens

Wie volop aan de samenleving wil participeren en toegang wil tot alle nodige informatie, producten, diensten of contacten, moet digitaal actief zijn. Ook ouderen zijn de voorbije decennia massaal beginnen meesurfen op de digitale golf, maar toch zijn er die uit de boot vallen. Dit boek belicht het gebruik van internet en digitale toestellen door ouderen in de periode tussen 2004 en 2021. De auteurs baseren zich hiervoor op de gegevens van meer dan 82.000 thuiswonende zestigplussers uit de Ouderenbehoefteonderzoeken. Het resultaat is een uniek inzicht in digitale uitsluiting en de relatie met sociodemografische kenmerken van ouderen, kwetsbaarheid, eenzaamheid, mantelzorg, ageing in place en COVID-19. 

Daarnaast brengen gastauteurs inspirerende wetenschappelijke inzichten over de rol van warme experten, instructieve steun van ICT-lesgevers, cursussen digitale vaardigheden, dataficatie en leeftijdsdiscriminatie.

Deze publicatie biedt handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met de thema’s internetgebruik en digitale toestellen bij ouderen.

Deze uitgave is begrepen in de inschrijvingsprijs van deze boekvoorstelling.

Klik hier voor meer info.

Programma

13.00 u. Ontvangst gasten
13.30 u. Het belang van innovatie en digitalisering | Prof. Dominique Verté
13.40 u. Over het opzet van het wetenschappelijk onderzoek “Digital Ageing” en de (onderzoeks)vraag hoe digitalisering kan bijdragen aan een goed leven voor ouderen | Dr. Anina Vercruyssen
13.50 u. Digitale uitsluiting en diversiteit in internetgebruik op basis van twee decennia Ouderenbehoefte-onderzoeken | Jorrit Campens
14.15 u. Over het belang van ondersteuning in het bevorderen en waarborgen van digitale inclusie bij ouderen | Nelly Geerts
14.30 u. van struikelblokken bij het aanleren van digitale vaardigheden tot ICT-cursussen op maat van de leefwereld van ouderen | Dr. Anina Vercruyssen
14.40 u. De invloed van ageisme op dataficatie | Cora van Leeuwen
14.50 u. Slotwoord en enkele reflecties over digitalisering bij ouderen | Prof. Dr. Nico De Witte
15.00 u. Vraagstelling en uitwisseling van ervaringen
15.30 u. Netwerkdrink
16.30 u. Einde

Prijs
Deze prijs is incl. btw en het boek "Oud en digitaal: realiteit of utopie?". Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 85
Kies 1 of meerdere sessies