Debiteurenbeheer van lokale besturen

2 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Het is cruciaal dat het debiteurenbeheer van een gemeente of OCMW efficiënt georganiseerd wordt. De workshops debiteurenbeheer - in de vorm van live webinars - van Vanden Broele reiken handvatten aan: ze werden ontwikkeld om de financieel directeur en haar of zijn team op praktische wijze te ondersteunen bij het uitwerken van het debiteurenbeheer.

De workshops zijn erop gericht om u – in beknopte sessies van een halve dag – volledig in te lichten over een specifiek onderdeel van het debiteurenbeheer. Bij de workshops krijgt u, naast de nodige tips & tricks, ook modellen en sjablonen. Om de interactie te bevorderen, is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 25.

De prijs voor één workshop bedraagt € 165. Volgt u twee workshops op dezelfde dag, dan betaalt u € 299. Meer info over de afzonderlijke sessies vindt u hieronder.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
10/09/2020 Berchem

Het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag (voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Donderdag 10 september 2020
Locatie
Park Inn by Radisson Antwerp Berchem
Borsbeeksebrug 34
2600 Berchem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

Onbekend maakt onbemind! Deze zegswijze geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft u een extra, krachtig én eenvoudig instrument om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur
nog iets tegoed heeft. In deze workshop leert u hoe u het derdenbeslag én het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag moet toepassen in de praktijk. Welke instanties kunnen aangeschreven worden om gegevens te bekomen en beslag te leggen? Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een financieel directeur? En wat is de kostprijs van zo’n procedure? Enzovoort.

Nieuwe wetgeving!

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 werd artikel 164, § 1 van het KB WIB 92 – dat voorzag in het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag – geschrapt. De nieuwe regeling rond het vereenvoudigd fiscaal
derdenbeslag vindt u nu in artikel 21 Wet 13 april 2019 (zgn. Wetboek van Invordering)

Ook een (aanvullende) kostenbesparende procedure van overdracht van loon voor niet fiscale vorderingen overeenkomstig de loonbeschermingswet van 12 april 1965 zal toepassingsgericht worden besproken. Ook dit is een procedure zonder tussenkomst van een deurwaarder die kostenbesparend werkt voor zowel de financieel directeur als voor de nalatige debiteur. 

Programma

Van 09.00 u. – 12.00 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Als u voor de volledige dag inschrijft, is de lunch ook inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de voormiddag.
Per deelnemer € 299 Bedrag voor beide workshops op één dag.
10/09/2020 Berchem

Het virtueel solvabiliteitsonderzoek (namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Donderdag 10 september 2020
Locatie
Park Inn by Radisson Antwerp Berchem
Borsbeeksebrug 34
2600 Berchem

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

Voor uw debiteurenbeheer moet u kunnen terugvallen op een – door de jaren heen opgebouwde – solvabiliteitsdatabase die informatie verschaft over de solvabiliteit van uw debiteur, de inningskansen en de kans op niet-recuperatie van de hoofdsom en bijhorende administratie- en procedurekosten.

Deze informatie kan o.m. gehaald worden uit de resultaten van eerder toegepaste invorderingsprocedures. Aan de hand van deze historische informatie kan een invorderingsflow geoptimaliseerd en deels gepersonaliseerd worden voor wat betreft inningsefficiëntie en kostenbeheersing.

Bij het inschatten van de solvabiliteit van een debiteur (burger en rechtspersoon) kan een financieel directeur een beroep doen op informatie uit en nazicht van de beslagberichten die opgenomen zijn in het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB). Wist u dat de toegang tot dit bestand gratis is voor financieel directeurs van lokale besturen (maar niet voor deurwaarders!)?

Naast het CBB kunnen er ook solvabiliteitsgegevens aangekocht worden bij externe bedrijven. Gerechtsdeurwaarders beschikken eveneens over een eigen solvabiliteitsscores en -databases die zij kunnen raadplegen om inningskansen bij debiteuren vooraf in te schatten. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om via de solvabiliteitsgegevens de bewarende en uitvoerende invorderingsprocedures aan te sturen. Hoe u deze optimaal kan inschakelen leert u in deze workshop.

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Onthaal vanaf 12.45 u.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Als u voor de volledige dag inschrijft, is de lunch ook inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de namiddag.
Per deelnemer € 299 Bedrag voor beide workshops op één dag.
01/10/2020 Gent

Het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag (voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Donderdag 01 oktober 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Onbekend maakt onbemind! Deze zegswijze geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft u een extra, krachtig én eenvoudig instrument om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur
nog iets tegoed heeft. In deze workshop leert u hoe u het derdenbeslag én het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag moet toepassen in de praktijk. Welke instanties kunnen aangeschreven worden om gegevens te bekomen en beslag te leggen? Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een financieel directeur? En wat is de kostprijs van zo’n procedure? Enzovoort.

Nieuwe wetgeving!

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 werd artikel 164, § 1 van het KB WIB 92 – dat voorzag in het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag – geschrapt. De nieuwe regeling rond het vereenvoudigd fiscaal
derdenbeslag vindt u nu in artikel 21 Wet 13 april 2019 (zgn. Wetboek van Invordering)

Ook een (aanvullende) kostenbesparende procedure van overdracht van loon voor niet fiscale vorderingen overeenkomstig de loonbeschermingswet van 12 april 1965 zal toepassingsgericht worden besproken. Ook dit is een procedure zonder tussenkomst van een deurwaarder die kostenbesparend werkt voor zowel de financieel directeur als voor de nalatige debiteur. 

Programma

Van 09.00 u. – 12.15 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Als u voor de volledige dag inschrijft, is de lunch ook inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de voormiddag.
Per deelnemer € 299 Bedrag voor beide workshops op één dag.
01/10/2020 Gent

Het virtueel solvabiliteitsonderzoek (namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Donderdag 01 oktober 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Voor uw debiteurenbeheer moet u kunnen terugvallen op een – door de jaren heen opgebouwde – solvabiliteitsdatabase die informatie verschaft over de solvabiliteit van uw debiteur, de inningskansen en de kans op niet-recuperatie van de hoofdsom en bijhorende administratie- en procedurekosten.

Deze informatie kan o.m. gehaald worden uit de resultaten van eerder toegepaste invorderingsprocedures. Aan de hand van deze historische informatie kan een invorderingsflow geoptimaliseerd en deels gepersonaliseerd worden voor wat betreft inningsefficiëntie en kostenbeheersing.

Bij het inschatten van de solvabiliteit van een debiteur (burger en rechtspersoon) kan een financieel directeur een beroep doen op informatie uit en nazicht van de beslagberichten die opgenomen zijn in het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB). Wist u dat de toegang tot dit bestand gratis is voor financieel directeurs van lokale besturen (maar niet voor deurwaarders!)?

Naast het CBB kunnen er ook solvabiliteitsgegevens aangekocht worden bij externe bedrijven. Gerechtsdeurwaarders beschikken eveneens over een eigen solvabiliteitsscores en -databases die zij kunnen raadplegen om inningskansen bij debiteuren vooraf in te schatten. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om via de solvabiliteitsgegevens de bewarende en uitvoerende invorderingsprocedures aan te sturen. Hoe u deze optimaal kan inschakelen leert u in deze workshop.

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Onthaal vanaf 12.45 u.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Als u voor de volledige dag inschrijft, is de lunch ook inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de namiddag.
Per deelnemer € 299 Bedrag voor beide workshops op één dag.
02/12/2020 Gent

Optimaliseer de samenwerking met uw deurwaarder! (voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Woensdag 02 december 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Het afsluiten van een Service Level Agreement (SLA) naar aanleiding van een overheidsovereenkomst met een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat klinkt logisch. Maar hoe begint u eraan? En wat wint u erbij? Immers, deurwaarders werken met wettelijk vastgelegde tarieven voor de prestaties die zij uitvoeren. Toch zijn er grote verschillen. Vragen die u kan stellen zijn bijvoorbeeld de mate waarin een deurwaarder een kostenbesparend plan van aanpak kan voorleggen, debiteuren kan overhalen om oplopende kosten te vermijden, dossiers samenvoegt en continu opvolgt, snel handelt, enzovoort. Kortom maximale service tegen een lagere kostprijs!

Concreet leert u in deze workshop:

 • Waarover kan u onderhandelen en hoe pakt u dit aan?
 • Hoe omgaan met de invordering van (relatief) kleine vorderingen?
 • Hoe een resultaatgericht plan van aanpak opmaken?
 • Welke juridische ondersteuning mag u verwachten van uw deurwaarder?
 • Hoe werkt u kostenbewust en doelgericht samen met een deurwaarder of advocaat?
 • Hoe omgaan met het samenvoegen van dossiers?
 • Hoe moet u artikel 866 Gerechtelijk wetboek (de zogenaamde frustratoire kosten) toepassen?
 • Hoe kunt u maximaal samenwerken met een deurwaarder?

Gewapend met een goede SLA kan u uw deurwaarder (en advocaat) maximaal aansturen om op een snelle en (kosten)efficiënte manier dossiers af te handelen.

Dit zeiden deelnemers over deze workshops:

“Een gedreven spreker die met kennis van zaken de materie boeiend kan overbrengen.”
“Een zeer goede opleiding.”

Programma

Van 09.00 u. – 12.15 u.
Onthaal vanaf 08.30 u.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes en de documentatiemap begrepen. Als u voor de volledige dag inschrijft, is de lunch ook inbegrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 165 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de voormiddag.
Per deelnemer € 299 Bedrag voor beide workshops op één dag.
02/12/2020 online via webinar

Optimaliseer de samenwerking met uw deurwaarder! (live webinar | voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Woensdag 02 december 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Het afsluiten van een Service Level Agreement (SLA) naar aanleiding van een overheidsovereenkomst met een gerechtsdeurwaarder klinkt logisch. Maar hoe begint u eraan? En wat wint u erbij? Immers, deurwaarders werken met wettelijk vastgelegde tarieven voor de prestaties die zij uitvoeren. Toch zijn er grote verschillen tussen de kantoren. Vragen die u kan stellen zijn bijvoorbeeld de mate waarin een deurwaarder een kostenbesparend plan van aanpak kan voorleggen, debiteuren kan overhalen om oplopende kosten te vermijden, dossiers samenvoegt en continu opvolgt, snel handelt, enzovoort. Kortom maximale service selecteren tegen een lagere kostprijs!

Concreet leert u in deze workshop:

 • Waarover kan u onderhandelen en hoe pakt u dit aan?
 • Hoe omgaan met de invordering van (relatief) kleine vorderingen?
 • Hoe een resultaatgericht plan van aanpak opmaken?
 • Welke juridische ondersteuning mag u verwachten van uw deurwaarder?
 • Hoe werkt u kostenbewust en doelgericht samen met een deurwaarder of advocaat?
 • Hoe omgaan met het samenvoegen van dossiers?
 • Hoe moet u artikel 866 Gerechtelijk wetboek (de zogenaamde frustratoire kosten) toepassen?
 • Hoe kunt u maximaal samenwerken met een deurwaarder?

Gewapend met een goede SLA kan u uw deurwaarder (en advocaat) maximaal aansturen om op een snelle en (kosten)efficiënte manier dossiers af te handelen.

Dit zeiden deelnemers over deze workshops:

“Een gedreven spreker die met kennis van zaken de materie boeiend kan overbrengen.”
“Een zeer goede opleiding.”

Programma

Van 09.00 u. – 12.00 u.
Inloggen kan vanaf 8.45u.

De link naar dit live webinar wordt u enkele dagen vooraf per mail bezorgd!

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 25 november verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de voormiddag.
Per deelnemer € 249 Bedrag voor beide workshops op één dag.
02/12/2020 online via webinar

Uitvoerend beslag op onroerend goed (live webinar | namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Woensdag 02 december 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Een uitvoerend beslag op onroerend goed (UBOG) is wellicht de zwaarste invorderingsprocedure voor zowel de debiteur of eigenaar van het pand als voor de financieel directeur die de procedure voorbereidt, opstart en uitvoert. Het leggen van een hypotheek geeft bij eigenaars al een vervelend gevoel, maar het openbaar verkopen van hun pand is voor hen vaak een stap te ver. Het is dé ultieme invorderingsprocedure om dossiers te beëindigen, vorderingen te kunnen innen waar roerende procedures geen resultaat hadden, de woonkwaliteit van ‘slechte’ woningen te verhogen en het beleid te ondersteunen. Ook voor veel (kleinere) besturen lijkt deze procedure een stap te ver. Maar dit is niet zo.

Er dienen inderdaad inspanningen te worden geleverd door het bestuur, maar via een goed retributiereglement gelinkt aan het opstarten van een UBOG-procedure kan een flink gedeelte van de kosten gerecupereerd worden. Met de nodige ondersteuning kunnen ook kleine besturen succesvol een UBOG-procedure voeren. Via een UBOG-procedure kan u bovendien sterk beleidsondersteunend werken

Dit mag u verwachten:

 • Wat houdt de UBOG-procedure precies in?
 • Wie kan deze procedure voeren?
 • Voor welke vorderingen kunt u deze procedure opstarten?
 • Hoe verloopt de procedure precies?
 • Waar start u?
 • Hoe stelt u een UBOG-motivatiedossier op?
 • Hoe bepaalt u de venale waarde van een goed? 
 • Het nut van een hypothecair getuigschrift?
 • Hoe kan een UBOG-procedure beleidsondersteunend werken?
 • Hoe gaat u de bijhorende kosten kunnen recupereren?
 • Wat met herstelvorderingen uit een vonnis?

Dit zeiden deelnemers over deze workshops:

“Zeer goed!”
“Een herhaling van deze reeks over debiteurenbeheer is ten zeerste aangeraden. Het beantwoordt aan de aspiraties op de werkvloer.”

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Inloggen kan vanaf 12.45 u.

 

De link naar dit live webinar wordt u enkele dagen vooraf per mail bezorgd!

 

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 25 november verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de namiddag.
Per deelnemer € 249 Bedrag voor beide workshops op één dag.
16/12/2020 online via webinar

Het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag (live webinar | voormiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Woensdag 16 december 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Onbekend maakt onbemind! Deze zegswijze geldt zeker voor het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag. Met het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag heeft u een extra, krachtig én eenvoudig instrument om betaling te bekomen via derden van wie de nalatige debiteur nog iets tegoed heeft. In deze workshop leert u hoe u het derdenbeslag én het vereenvoudigd (fiscaal) derdenbeslag moet toepassen in de praktijk. Welke instanties kunnen aangeschreven worden om gegevens te bekomen en beslag te leggen? Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een financieel directeur? En wat is de kostprijs van zo’n procedure? Enzovoort.

Nieuwe wetgeving!

Opgelet! Vanaf 1 januari 2020 werd artikel 164, § 1 van het KB WIB 92 – dat voorzag in het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag – geschrapt. De nieuwe regeling rond het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag vindt u nu in artikel 21 Wet 13 april 2019 (zgn. Wetboek van Invordering)

Ook een (aanvullende) kostenbesparende procedure van overdracht van loon voor niet fiscale vorderingen overeenkomstig de loonbeschermingswet van 12 april 1965 zal toepassingsgericht worden besproken. Ook dit is een procedure zonder tussenkomst van een deurwaarder die kostenbesparend werkt voor zowel de financieel directeur als voor de nalatige debiteur. 

Programma

Van 09.00 u. – 12.00 u.
Inloggen kan vanaf 8.45 u.

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 9 december verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de voormiddag.
Per deelnemer € 249 Bedrag voor beide workshops op één dag.
16/12/2020 online via webinar

Het virtueel solvabiliteitsonderzoek (live webinar | namiddag)

Spreker
Wilfried Horemans is bestuurscoördinator van de stad en OCMW Antwerpen.
Datum
Woensdag 16 december 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Voor uw debiteurenbeheer moet u kunnen terugvallen op een – door de jaren heen opgebouwde – solvabiliteitsdatabase die informatie verschaft over de solvabiliteit van uw debiteur, de inningskansen en de kans op niet-recuperatie van de hoofdsom en bijhorende administratie- en procedurekosten.

Deze informatie kan o.m. gehaald worden uit de resultaten van eerder toegepaste invorderingsprocedures. Aan de hand van deze historische informatie kan een invorderingsflow geoptimaliseerd en deels gepersonaliseerd worden voor wat betreft inningsefficiëntie en kostenbeheersing.

Bij het inschatten van de solvabiliteit van een debiteur (burger en rechtspersoon) kan een financieel directeur een beroep doen op informatie uit en nazicht van de beslagberichten die opgenomen zijn in het Centraal Bestand voor Beslagberichten (CBB). Wist u dat de toegang tot dit bestand gratis is voor financieel directeurs van lokale besturen (maar niet voor deurwaarders!)?

Naast het CBB kunnen er ook solvabiliteitsgegevens aangekocht worden bij externe bedrijven. Gerechtsdeurwaarders beschikken eveneens over een eigen solvabiliteitsscores en -databases die zij kunnen raadplegen om inningskansen bij debiteuren vooraf in te schatten. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om via de solvabiliteitsgegevens de bewarende en uitvoerende invorderingsprocedures aan te sturen. Hoe u deze optimaal kan inschakelen leert u in deze workshop.

Programma

Van 13.00 u. – 16.00 u.
Inloggen kan vanaf 12.45 u.

Documentatiemapjes

OPGELET: de documentatiemapjes worden op 9 december verstuurd met de post, zodat ze u tijdig bereiken. Schrijft u in na deze datum, dan kunnen we u geen mapje meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot de digitale documentatie.

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149 Bedrag als u enkel inschrijft voor de workshop in de namiddag.
Per deelnemer € 249 Bedrag voor beide workshops op één dag.
Kies 1 of meerdere sessies