Het gemeentelijk toezicht op de kerkfabrieken

2 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Deze praktijkopleiding - in de vorm van een live webinar - behandelt de specifieke bevoegdheden van de gemeente en de manier waarop u die in de praktijk kunt concretiseren. U maakt kennis met talrijke best practices om de eerstelijnstoezichttaak zo efficiënt mogelijk in te vullen.

Lesgever Geert Mertens (Agentschap Binnenlands Bestuur) bespreekt een brede waaier aan interessante aspecten van het financieel beheer van de kerkfabrieken en biedt u gerichte oplossingen voor een aantal specifieke knelpunten.

Hij besteedt bijzondere aandacht aan de controle van de planningsdocumenten (meerjarenplan, budget, wijziging van de planning) en de analyse van de jaarrekening.

Zijn praktijkgerichte aanpak garandeert dat u niet langer zult verdwalen in de wettelijke complexiteit en eigenheid van de materie, zodat u de dossiers van de kerkfabrieken op een correcte en eenvoudige manier kunt behandelen ter voorbereiding van de beslissing van de gemeenteraad.

Kortom, deze opleiding vormt een onmisbare afspraak voor iedere medewerker die in de gemeente betrokken is bij het toezicht op de kerkfabrieken.

 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
04/03/2021 online via webinar

Live webinar

Spreker
Geert Mertens is adviseur bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling lokale financiën) van de Vlaamse overheid en auteur van de publicatie ‘De boekhouding en het beheer van de financiën van de besturen van de erkende erediensten’.
Datum
Donderdag 04 maart 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze praktijkopleiding in de vorm van een live webinar gaat door op donderdag 4 maart 2021, van 9.00 - 12.15 u. We voorzien een pauze.

De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 25 februari verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Programma

08.45 u.  Welkom! U kunt nu inloggen
09.00 u.  Bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente
09.30 u.  Het overleg en de afspraken
10.00 u.  De analyse van het meerjarenplan en het budget
10.45 u.  Pauze
11.00 u.  Aanpassingen van de planning
11.15 u.  De boekhouding en de controle van de jaarrekening: analyses en oplossingen
12.00 u.  Vraagstelling
12.15 u.  Einde


Concrete topics

 • Wat zijn de financieringsverplichtingen van de gemeente?
 • Waarop letten bij het overleg en het maken van afspraken tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur?
 • Welke mogelijkheden heeft de gemeente bij het toezicht op de notulen?
 • Waar moet de gemeente rekening mee houden bij de goedkeuring van het meerjarenplan?
 • Wat is een billijke marge in het budget? Hoe bepaal ik dat op maat?
 • Wat zijn de mogelijkheden om een investeringsoverschot uit de jaarrekening later aan te wenden?
 • Hoe moet de kerkfabriek overschotten van vorige jaren verrekenen in haar planning?
 • Geeft elke wijziging van het budget aanleiding tot een wijziging van het meerjarenplan?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van prefinancieringen?
 • Hoe kan ik het rekeningresultaat analyseren?
 • Waarmee moet de kerkfabriek rekening houden bij het beheer van haar privaat patrimonium en beleggingen?
 • Waarvoor dient het gecorrigeerde exploitatieoverschot in de planning? Mag de kerkfabriek dat overschot aanpassen?
Boek
De boekhouding en het beheer van de financiën – De besturen van de erkende erediensten
Geert Mertens

Deze uitgave gaat dieper in op de opdracht van de gemeente als eerste toezichthoudende overheid op de werking van de eredienstbesturen die zich op haar grondgebied bevinden. Ze biedt een ruim overzicht van de verschillende aspecten die voor de gemeente van belang zijn opdat zij haar rol ten vol zou kunnen spelen. Per domein wordt aangegeven welke specifieke taken, bevoegdheden en verplichtingen de gemeente heeft.

Meer info vindt u hier.

Boekprijs: € 185,00
Prijs
In deze prijs zijn de btw en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
11/03/2021 online via webinar

Live webinar

Spreker
Geert Mertens is adviseur bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (afdeling lokale financiën) van de Vlaamse overheid en auteur van de publicatie ‘De boekhouding en het beheer van de financiën van de besturen van de erkende erediensten’.
Datum
Donderdag 11 maart 2021
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze praktijkopleiding in de vorm van een live webinar gaat door op donderdag 11 maart 2021, van 9.00 - 12.15 u. We voorzien een pauze.

De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Documentatiemap

De documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres dat u invult bij inschrijving (= facturatieadres). Wenst u toch een ander adres - bv. door thuiswerk - laat ons dit dan zeker tijdig weten via het opmerkingenveld.

OPGELET: uw documentatiemap wordt op 4 maart verstuurd met de post, zodat u deze tijdig krijgt. Schrijft u in ná deze datum, dan kunnen wij de map niet meer opsturen, maar geven wij u wel toegang tot het digitale dossier.

Programma

08.45 u.  Welkom! U kunt nu inloggen
09.00 u.  Bevoegdheden en verplichtingen van de gemeente
09.30 u.  Het overleg en de afspraken
10.00 u.  De analyse van het meerjarenplan en het budget
10.45 u.  Pauze
11.00 u.  Aanpassingen van de planning
11.15 u.  De boekhouding en de controle van de jaarrekening: analyses en oplossingen
12.00 u.  Vraagstelling
12.15 u.  Einde


Concrete topics

 • Wat zijn de financieringsverplichtingen van de gemeente?
 • Waarop letten bij het overleg en het maken van afspraken tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur?
 • Welke mogelijkheden heeft de gemeente bij het toezicht op de notulen?
 • Waar moet de gemeente rekening mee houden bij de goedkeuring van het meerjarenplan?
 • Wat is een billijke marge in het budget? Hoe bepaal ik dat op maat?
 • Wat zijn de mogelijkheden om een investeringsoverschot uit de jaarrekening later aan te wenden?
 • Hoe moet de kerkfabriek overschotten van vorige jaren verrekenen in haar planning?
 • Geeft elke wijziging van het budget aanleiding tot een wijziging van het meerjarenplan?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van prefinancieringen?
 • Hoe kan ik het rekeningresultaat analyseren?
 • Waarmee moet de kerkfabriek rekening houden bij het beheer van haar privaat patrimonium en beleggingen?
 • Waarvoor dient het gecorrigeerde exploitatieoverschot in de planning? Mag de kerkfabriek dat overschot aanpassen?
Boek
De boekhouding en het beheer van de financiën – De besturen van de erkende erediensten
Geert Mertens

Deze uitgave gaat dieper in op de opdracht van de gemeente als eerste toezichthoudende overheid op de werking van de eredienstbesturen die zich op haar grondgebied bevinden. Ze biedt een ruim overzicht van de verschillende aspecten die voor de gemeente van belang zijn opdat zij haar rol ten vol zou kunnen spelen. Per domein wordt aangegeven welke specifieke taken, bevoegdheden en verplichtingen de gemeente heeft.

Meer info vindt u hier.

Boekprijs: € 185,00
Prijs
In deze prijs zijn de btw en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 149
Kies 1 of meerdere sessies