CPS-studiedag: "Complexiteit in het politiewerk: aanpak van intrafamiliaal geweld en stalking"

0 beschikbare sessie(s)

Intrafamiliaal geweld blijft een belangrijk maatschappelijk probleem en de aanpak is dan ook een continue uitdaging voor politiediensten, hulpverlening en justitie.  Het CPS besteedde hier al eerder aandacht aan. Zo vond in 2021 een CPS-webinar plaats inzake intrafamiliaal geweld (IFG) in tijden van de COVID-19 pandemie. Op 28 september 2023 bouwen we verder op dit webinar in de vorm van een studiedag, waarbij aandacht wordt besteed aan de (keten)aanpak van het fenomeen.

Vertrekpunt van de studiedag is het doctoraatsonderzoek van Yinthe Feys, waarin politionele beslissingsprocessen centraal staan. In een casestudy bekeek zij het fenomeen IFG, de politionele aanpak hiervan en de factoren die beïnvloeden welke beslissing wordt genomen (bv. verhoor, proces-verbaal). Vervolgens komen zowel academici als praktijkmedewerkers aan het woord voor een verdere bespreking van het fenomeen en mogelijke acties om IFG aan te pakken.

In drie workshops wordt vervolgens stilgestaan bij enkele prangende thematieken inzake IFG: het recent uitgerolde mobiel stalkingalarm, het belang van een multidisciplinaire aanpak (incl. preventie en nazorg) en de rol van de basisopleiding en voortgezette opleidingen in het kader van IFG.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies