Webinarreeks | Skills om moeilijke gesprekken te voeren als leidinggevende in een organisatie

4 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Werken in een professionele context betekent ook altijd werken met mensen. Waar mensen samenwerken is er steeds kans op frictie en weerstand.

Elke leidinggevende moet in die zin steeds de vinger aan de pols houden om in elke context belangrijke, coachende en/of moeilijke gesprekken te kunnen aangaan (met diverse types van medewerkers).

Deze webinarreeks gaat dieper in op verschillende perspectieven waarbij het voeren van een gesprek in soms moeilijke omstandigheden noodzakelijk is.  Vanuit de verschillende sessies binnen deze reeks worden er verschillende handvatten aangereikt waardoor leidinggevenden met meer vertrouwen en gesterkte vaardigheden deze situaties kunnen aanpakken.   We gaan ook telkens heel sterk met elkaar in gesprek en – naast de trainer – worden er onderling ook tips & hints uitgewisseld.

Heel boeiend, leerrijk en zeker ook een fantastisch digitaal netwerkmoment.

Klik hieronder op 'Meer info' voor gedetailleerde informatie over elke sessie. Inschrijven voor de volledige reeks is aangeraden, maar hoeft niet.  

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale organisatie en werking | MATConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Live webinars
26/10/2023 online via webinar

Voeren van moeilijke feedbackgesprekken voor leidinggevenden

Spreker
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Donderdag 26 oktober 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op donderdag 26 oktober 2023, van 09.30 - 12.00 u. De link naar de Teams-meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint wordt u achteraf digitaal doorgestuurd.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker.

Programma

Feedbackgesprekken zijn dé opvolgingsgesprekken van deze tijd, ter vervanging van de ‘klassieke’ evaluatiegesprekken, maar ook helemaal ‘anders’.  Soms moet er ook moeilijke, negatieve of bijsturende feedback gegeven worden (vanuit de leidinggevende naar de medewerker en vice versa). De workshopbegeleider geeft in deze sessie concrete handvatten en tips hoe u als leidinggevende zo’n moeilijk feedbackgesprek kunt voeren met een medewerker. Na de sessie is elke leidinggevende gesterkt om dit soort gesprekken aan te gaan binnen de organisatie.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
16/11/2023 online via webinar

Coachen van medewerkers, ook in moeilijke situaties

Spreker
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Donderdag 16 november 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op donderdag 16 november 2023, van 09.00 - 11.30 u. De link naar de Teams-meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint wordt u achteraf digitaal doorgestuurd.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker.

Programma

Als moderne leidinggevende is het belangrijk om medewerkers te kunnen coachen.  In deze sessie gaan we dieper in op wat coachen precies is, en hoe u dit doet.  We geven handvatten over hoe u iemand meerwaardegevend en sterk kunt coachen.  We kijken ook naar enkele moeilijke situaties, bijvoorbeeld iemand coachen die al op diverse diensten heeft gewerkt en dus ‘binnenkomt’ met een bepaalde historiek in de organisatie. Boeiend en zeker ook herkenbaar.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
19/12/2023 online via webinar

Hoe geeft u moeilijke feedback aan een collega?

Spreker
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Dinsdag 19 december 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 19 december 2023, van 09.30 - 11.30 u. De link naar de Teams-meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint wordt u achteraf digitaal doorgestuurd.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker.

Programma

Niet enkel leidinggevenden geven moeilijke feedback aan medewerkers, maar ook medewerkers zelf ondervinden vaak situaties waarbij het geven van moeilijke feedback aan een (goeie) collega wenselijk is. Het is echter niet altijd evident om dit soort van moeilijke gesprekken te voeren met een rechtstreekse collega. Hoe gaat hij/zij reageren? Hoe gaan jullie – na de feedback – verder met elkaar om? Wat kan u wel/niet zeggen?  De workshopbegeleider zal hier met concrete handvatten en tips een antwoord bieden op de vraag hoe u zo’n moeilijk gesprek aangaat.  En daarnaast geven de deelnemers elkaar nog heel wat tips & tricks.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
15/01/2024 online via webinar

Hoe geeft u een moeilijke boodschap voor/aan een breed publiek?

Spreker
Ann Moreels is arbeids- en organisatiepsychologe en werkt al meer dan 30 jaar in en met lokale besturen. Ze is gefocust op het versterken en inspireren van mensen in organisaties en vice versa (van organisaties via mensen). Haar motto is “kunnen werken in de breedte en diepte” inzake HRM en organisatieontwikkeling. Ze focust zich onder andere op werving, selectie, team- en persoonlijke coachings, teambegeleidingen, structuur- en cultuurbegeleidingen, managementteamondersteuning, enz. Ze is naast HR experte ook lesgever aan de KU Leuven (campus Antwerpen) en is hier onder andere bezig met hoe studenten hun communicatievaardigheden en HR-competenties kunnen versterken. Ze werkt momenteel aan een doctoraat met als focus ‘het onthalen van nieuwelingen in onze organisaties en de impact van de leidinggevende in dit proces’. Kortom: een heel leergierig, geïnteresseerd, en enthousiast iemand die graag ieders groeimindset wil stimuleren.
Datum
Maandag 15 januari 2024
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op maandag 15 januari 2024, van 14.00 - 16.00 u. De link naar de Teams-meeting wordt u apart doorgestuurd. De powerpoint wordt u achteraf digitaal doorgestuurd.

Vragen?

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker.

Programma

In de loop van een carrière staat elke leidinggevende wel eens voor de taak om een moeilijke boodschap te brengen voor een publiek, bijvoorbeeld voor een team of een cluster of de organisatie als geheel. Het kan gaan over een moeilijk verandertraject, over een bepaalde organisatiebeslissing, enz.  Het publiek kan bestaan uit de eigen medewerkers, maar kan even goed een interne/externe grote groep zijn.

Het geven van moeilijke boodschappen voor een uitgebreide groep vraagt andere technieken dan aparte één-op-één-gesprekken. De workshopfacilitator geeft concrete handvatten en tips over hoe u zo’n presentaties of boodschap het best aanpakt.  En daarnaast geven de deelnemers elkaar tips & hints.

Prijzen
Deze prijzen zijn inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 75 Prijs per sessie
Kortingsprijs € 275 Prijs voor de volledige reeks van vijf sessies
Groepskorting / prijs per sessie € 68 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Groepskorting / prijs voor de volledige reeks € 248 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Inschrijven op alle sessies
Kies 1 of meerdere sessies