ONZE OMGEVING 2023 | Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling en vice versa

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de overgang van de ruimtelijke structuurplanning naar de ruimtelijke beleidsplanning. Eerst wordt de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) geschetst, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ruimtelijke planning en de vraag hoeveel marge de ruimtelijke planner nog heeft in het licht van de verschillende (Europeesrechtelijke) toetsen (onder meer plan-MER, watertoets, RVR-toets, Dienstenrichtlijn, passende beoordeling) die in het kader van een ruimtelijk planproces moeten worden uitgevoerd. Daarna wordt uitgelegd hoe een aantal principes uit de strategische visie van het BRV vertaald zitten in de regelgeving, onder meer de bepalingen van de VCRO inzake ruimtelijk rendement, het decreet over de woonreservegebieden, het instrumentendecreet. Geëindigd wordt met het ruimtelijk plan onder de vorm van een voorkeurs- en projectbesluit in het kader van de ‘complexe-projecten-procedure’. Kan met ‘complexe projecten’ überhaupt aan ruimtelijke planning worden gedaan? Ruimer nog: welke ervaringen liggen op vandaag reeds voor op het vlak van de complexeprojectenprocedure?

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
23/11/2023 Gent

Studiedag

Spreker(s)
Matthias Strubbe LDR
Guy Vloebergh ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen
Pieter-Jan Defoort LDR
David Stevens Departement Omgeving
Tom Willems De Werkvennootschap
Datum
Donderdag 23 november 2023
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info
Duur opleiding

Van 9.00 u. tot 16.45 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Exact projectbedrag kunt u opvragen via opleidingen@vandenbroele.be 
Binnen de KMOp valt dit onder 'beroepsspecifieke competenties': diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Erkenningen

OVB: Erkend voor 6 standaardpunten.
Landmeter-experten: Erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor 3 uur.
MER-coördinatoren: Erkenning permanente vorming in aanvraag.
Milieucoördinator: Erkenning voor bijscholing niet goedgekeurd.

Documentatiemap

Omwille van duurzaamheidsredenen hebben we ervoor gekozen om geen fysieke mapjes meer te voorzien. Wél geven we u de toegang tot de digitale documentatie, zodat u – indien toch gewenst – de presentatie zelf kunt afdrukken.

Programma

08.30 u.

Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.

Hoe omgaan met ruimtelijk beleidsplanning?

Spreker: Guy Vloebergh (ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen)

10.30 u.

Koffiepauze

10.45 u.

Welke ‘omgevingstoetsen’ spelen in het kader van ruimtelijke planning?

Spreker: Matthias Strubbe (LDR)

12.15 u.

Lunch (koud buffet)

13.30 u.

Juridische aspecten van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen en hun doorwerking naar omgevingsvergunningen, inclusief bespreking van de bouwshift

Spreker: Pieter-Jan Defoort (LDR)

15.30 u.

Koffiepauze

15.45 u.

Ervaringen in de praktijk met het decreet complexe projecten

Sprekers: David Stevens (Departement Omgeving) en Tom Willems (De Werkvennootschap)

16.45 u. 

Einde

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, de lunchpauze en de digitale documentatiemap begrepen.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 206,61 € 250
Kortinsprijs € 181,82 € 220 Prijs voor VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen.
Kies 1 of meerdere sessies