ONZE OMGEVING 2023 | Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling en vice versa

0 beschikbare sessie(s)

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de overgang van de ruimtelijke structuurplanning naar de ruimtelijke beleidsplanning. Eerst wordt de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) geschetst, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Vervolgens wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ruimtelijke planning en de vraag hoeveel marge de ruimtelijke planner nog heeft in het licht van de verschillende (Europeesrechtelijke) toetsen (onder meer plan-MER, watertoets, RVR-toets, Dienstenrichtlijn, passende beoordeling) die in het kader van een ruimtelijk planproces moeten worden uitgevoerd.

Daarna wordt uitgelegd hoe een aantal principes uit de strategische visie van het BRV vertaald zitten in de regelgeving, onder meer de bepalingen van de VCRO inzake ruimtelijk rendement, het decreet over de woonreservegebieden, het instrumentendecreet. Geëindigd wordt met het ruimtelijk plan onder de vorm van een voorkeurs- en projectbesluit in het kader van de ‘complexe-projecten-procedure’. Kan met ‘complexe projecten’ überhaupt aan ruimtelijke planning worden gedaan? Ruimer nog: welke ervaringen liggen op vandaag reeds voor op het vlak van de complexeprojectenprocedure?

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies