ONZE OMGEVING 2023 | De omgevingsvergunning: een stand van zaken

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

De op 1 januari 2018 integraal in werking getreden omgevingsvergunning leidde tot een groot aantal wijzigingen aan de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de natuurvergunning en de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Wie als bevoegde overheid optreedt, werd ingrijpend veranderd. Onlosmakelijk verbonden aspecten moeten op straffe van onontvankelijkheid in één omgevingsvergunningsaanvraag worden opgenomen. Voor complexere projecten kan vooraf een projectvergadering worden aangevraagd. Een niet-reactie tijdens het openbaar onderzoek leidt tot de onmogelijkheid om beroep aan te tekenen. De effectenbeoordeling wordt geïntegreerd in de vergunningsprocedure. Elk bestuurlijk beroep heeft in principe schorsende werking. Elke beslissingstermijn is gesanctioneerd. Elke omgevingsvergunning is in principe eeuwigdurend, mits een regelmatige bijstelling van voorwaarden, voorwerp en duur van het milieu-onderdeel van de vergunning. Diverse aspecten maakten inmiddels het voorwerp uit van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en een cassatieberoep bij de Raad van State. Voor bepaalde onderdelen blijft de vroegere vergunningenrechtspraak van de Raad van State richtinggevend.

Annelies Maes, Koen Dewulf, Isabelle Larmuseau en Tom De Keyser volgen vanuit hun dagdagelijkse praktijk alle vergunningenrechtspraak van nabij op. Zij zijn dan ook uitstekend geplaatst om u de impact van rechtspraak over de ruimtelijke ordenings-, milieu-, natuur- en handelsvestigingenissues in detail toe te lichten.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
19/12/2023 Gent

Studiedag

Spreker(s)
Tom De Keyser Veneco
Koen Dewulf POVC West-Vlaanderen
Annelies Maes Departement Omgeving
Isabelle Larmuseau Larmuseau Omgevingsrecht
Datum
Dinsdag 19 december 2023
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info
Duur opleiding

Van 9.00 u. tot 16.45 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Exact projectbedrag kunt u opvragen via opleidingen@vandenbroele.be 
Binnen de KMOp valt dit onder 'beroepsspecifieke competenties': diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Erkenningen

OVB: Erkend voor 6 standaardpunten.
Landmeter-experten: Erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor 3 uur.
MER-coördinatoren: Erkenning permanente vorming in aanvraag.
Milieucoördinator: Erkenning voor bijscholing goedgekeurd.

Documentatiemap

Omwille van duurzaamheidsredenen hebben we ervoor gekozen om geen fysieke mapjes meer te voorzien. Wél geven we u de toegang tot de digitale documentatie, zodat u – indien toch gewenst – de presentatie zelf kunt afdrukken.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u. Praktijkgericht overzicht van de omgevingsvergunningsvergunningenregelgeving, met aandacht voor de tussengekomen rechtspraak (deel 1)

10.30 u.  Koffiepauze

10.45 u. Praktijkgericht overzicht van de omgevingsvergunningsvergunningenregelgeving, met aandacht voor de tussengekomen rechtspraak (deel 2)

12.15 u.  Lunch (koud buffet)

13.30 u. Praktijkgericht overzicht van de omgevingsvergunningsvergunningenregelgeving, met aandacht voor de tussengekomen rechtspraak (deel 3)

15.00 u.  Koffiepauze

15.15 u. Praktijkgericht overzicht van de omgevingsvergunningsvergunningenregelgeving, met aandacht voor de tussengekomen rechtspraak (deel 4)

16.45 u. Einde

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, de lunchpauze en de digitale documentatiemap begrepen.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 206,61 € 250
Kortingsprijs € 181,82 € 220 Prijs voor VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen.
Kies 1 of meerdere sessies