ONZE OMGEVING 2023 | Plan- en project-milieueffectrapportage in theorie en praktijk

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Nog al te vaak blijkt milieueffectrapportage een juridisch struikelblok voor planopmaak en projectontwikkeling. Deze opleiding biedt een antwoord op vragen die in dit verband rijzen.

Claudine De Wever en Linde Boekaerts geven een overzicht van alle Europese en Vlaamse regelgeving over plan- en project-milieueffectrapportage. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de integratie-procedure inzake plan-milieueffectrapportage en de toepassing van project-milieueffectrapportage bij de omgevingsvergunning.

Aan de hand van Europese en Vlaamse rechtspraak gaat Matthias Strubbe in op de afbakening van het toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-plicht, de uitzonderingsgronden, de actualiteit en volledigheid van de plan-m.e.r.-screening, het alternatievenonderzoek en de ruimtelijke doorvertaling van het plan-MER.

Veerle Timmermans bespreekt de praktische aspecten van plan-milieueffectrapportage, zoals de participatie van stakeholders, de RUP-adviestoets en de scoping van de milieubeoordeling.

In de namiddag wordt de Europese en Vlaamse rechtspraak over project-milieueffectrapportage (onder meer het toepassingsgebied, rechtspraak inzake administratieve lus, vraagstuk van de actualiteit) onder de loep genomen.

Sven Wouters sluit af met de praktische aspecten van de project-milieueffectrapportage, met een bijzondere focus op de context van de omgevingsvergunning.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
22/06/2023 Gent

Studiedag

Spreker(s)
Linde Boekaerts Departement Omgeving, afdeling BJO
Claudine De Wever Departement Omgeving, afdeling BJO
Matthias Strubbe LDR
Veerle Timmermans Departement Omgeving, team MER
Sven Wouters Departement Omgeving, team Mer
Datum
Donderdag 22 juni 2023
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info
Duur opleiding

Van 9.00 u. tot 16.45 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Exact projectbedrag kunt u opvragen via opleidingen@vandenbroele.be 
Binnen de KMOp valt dit onder 'beroepsspecifieke competenties': diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep. 

Erkenningen

OVB: Erkend voor 6 standaardpunten. Dossiernummer C-2022-2056.
Landmeter-experten: Erkend door de Federale Raad van landmeters-experten voor 3 uur.
MER-coördinatoren: Erkenning permanente vorming in aanvraag.
Milieucoördinator: Erkenning voor bijscholing goedgekeurd.

Documentatiemap

Omwille van duurzaamheidsredenen hebben we ervoor gekozen om geen fysieke mapjes meer te voorzien. Wél geven we u de toegang tot de digitale documentatie, zodat u – indien toch gewenst – de presentatie zelf kunt afdrukken.

Programma

08.30 u.                Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.                Overzicht van de Europese en Vlaamse m.e.r.-regelgeving
                             Spreker: Claudine De Wever en Linde Boekaerts  (Departement Omgeving, afdeling BJO)

10.00 u.                Overzicht van rechtspraak over plan-milieueffectrapportage
                             Spreker: Matthias Strubbe (LDR)

11.00 u.                Koffiepauze

11.15u.                 Hoe omgaan met plan-milieueffectrapportage in de praktijk?
                             Spreker: Veerle Timmermans (Departement Omgeving, Team Mer)

12.30 u.                Lunch (koud buffet)

13.30 u.                Overzicht van rechtspraak over project-milieueffectrapportage
                             Spreker: Matthias Strubbe (LDR)

15.00 u.                Koffiepauze

15.15 u.                Hoe omgaan met project-milieueffectrapportage in de praktijk?
                             Spreker: Sven Wouters (Departement Omgeving, Team Mer)

16.45 u.                Einde

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, de lunchpauze en de digitale documentatiemap begrepen.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 206,61 € 250
Kortingsprijs € 181,82 € 220 Prijs voor VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen.
Kies 1 of meerdere sessies