ONZE OMGEVING 2023 | Plan- en project-milieueffectrapportage in theorie en praktijk

0 beschikbare sessie(s)

Nog al te vaak blijkt milieueffectrapportage een juridisch struikelblok voor planopmaak en projectontwikkeling. Deze opleiding biedt een antwoord op vragen die in dit verband rijzen.

Claudine De Wever en Linde Boekaerts geven een overzicht van alle Europese en Vlaamse regelgeving over plan- en project-milieueffectrapportage. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de integratie-procedure inzake plan-milieueffectrapportage en de toepassing van project-milieueffectrapportage bij de omgevingsvergunning.

Aan de hand van Europese en Vlaamse rechtspraak gaat Matthias Strubbe in op de afbakening van het toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-plicht, de uitzonderingsgronden, de actualiteit en volledigheid van de plan-m.e.r.-screening, het alternatievenonderzoek en de ruimtelijke doorvertaling van het plan-MER.

Veerle Timmermans bespreekt de praktische aspecten van plan-milieueffectrapportage, zoals de participatie van stakeholders, de RUP-adviestoets en de scoping van de milieubeoordeling.

In de namiddag wordt de Europese en Vlaamse rechtspraak over project-milieueffectrapportage (onder meer het toepassingsgebied, rechtspraak inzake administratieve lus, vraagstuk van de actualiteit) onder de loep genomen.

Sven Wouters sluit af met de praktische aspecten van de project-milieueffectrapportage, met een bijzondere focus op de context van de omgevingsvergunning.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies