Masterclass Leidinggeven in de veiligheidssector

2 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Onze wereld is sneller, onzekerder, complexer en vager dan ooit geworden. Deze VUCA-wereld is voor elke leidinggevende een uitdaging op zich. Ook veiligheidsorganisaties moeten zich aanpassen en hun visie op leidinggeven en leiderschap permanent bijstellen. Als leidinggevende binnen zo’n organisatie moet u bovendien werken binnen een veel specifieker wettelijk en deontologisch kader én met een unieke missie en visie  

Maar wat betekent leiderschap precies in deze context? Wat zijn de specifieke uitdagingen? Welke technologische veranderingen komen er op u af en wat is hun impact? Ook netwerken wordt in deze VUCA-wereld steeds belangrijker. Wat betekent dat precies voor de veiligheidssector? En wat is het kader waarbinnen een veiligheidsorganisatie communiceert?  

Kortom, deze masterclass is de perfecte voorbereiding voor wie zich wil klaarstomen voor een leidinggevende functie of zich als leidinggevende wil wapenen voor de toekomst.

Doelgroep

 • Hoofdcommissarissen en commissarissen van de Geïntegreerde Politie 
 • Burgerpersoneelsleden niveau A
 • Leidinggevenden in de private veiligheidssector 
 • Noodplanningscoördinatoren
 • Leidinggevenden bij Brandweer en Civiele Veiligheid

Doelstelling

 • Tijdens deze masterclass richten we ons op het zelfinzicht en de individuele groei van leiders binnen een organisatie met als doel hen visie bij te brengen en zichzelf en hun team te wapenen om binnen deze snel veranderende wereld alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 

Potentieel vervolgtraject

 • Voor politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant kan deze masterclass een basis vormen om met de organisatie als geheel een integraal leiderschapstraject door te maken. In 2020 wordt hieromtrent een pilootproject opgezet.  

Waarom kiezen voor deze masterclass? 

 1. Een brede kijk op de uitdagingen van leiders in de sector
  Hoe vult u leiderschap in? Hoe gedraagt een leider zich in crisissituaties? Hoe begeleidt en ondersteunt een leider veranderingsprocessen?  
 2. Leiderschap in een VUCA-wereld 
  Technologische veranderingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Bent u nog mee? En vooral: is uw organisatie mee? 
 3. Communicatie met impact
  Hoe extern communiceren over veiligheidsissues? Wat zijn de do’s en 
  don’ts? Wat is de basis van een goede communicatiestrategie?   
 4. Ruimte voor interactie in een peeromgeving 
  Deze masterclass is niet alleen een moment om te leren van een aantal ervaren sprekers, maar ook om ervaring uit te wisselen. 

Bijkomende informatie via www.blueconnect.be.  

ANPA

Erkend met referentie 7266.

 

Deze masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met: 

       

En met de steun van de structurele partners van CPL: 

         

 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
27/10/2020 Brussel

Module 3 - Netwerking en partnerships

Datum
Dinsdag 27 oktober 2020
Locatie
Poliscenter (RAC-gebouw) Brussel
Koningsstraat 202 A
1000 Brussel

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

De opleiding gaat door in zaal Brice De Ruyver.

Parkeren kan in de betaalparking van Q-park (Pachecolaan 44).
https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/brussel/pacheco/

Gaat u met de trein? Dan kunt u vanuit station Brussel-Zuid, lijn 6 Elisabeth nemen naar de Kruidentuin. Vanaf die halte is het 4 minuten wandelen naar het RAC gebouw.  Vertrekt u vanuit station Brussel-Centraal, dan is het 10 minuten stappen naar het RAC gebouw.

Programma

Dagvoorzitter: Karen Plasschaert - Verbindingsambtenaar bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

Een succesvolle organisatie is een netwerkende organisatie. Hoe kunnen veiligheidsorganisaties dit aanpakken?

 

08.30 u. Onthaal

09.00 u. Netwerken – Steven van den Oord - Researcher Public Management aan de Antwerp Management School

09.50 u. Reflecties over werken binnen een Triple Helix constellatie in het veiligheidsdomein – Marleen Easton verbonden aan de vakgroep ‘Public Governance & Management’ binnen de Faculteit Economie aan de Universiteit Gent. Zij heeft als socioloog 20 jaar ervaring in empirisch onderzoek binnen het veiligheidsdomein. Sinds 2014 is zij ook voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid waar zij ervaring opdeed in het werken binnen een triple-helix constellatie.

10.30 u. Partnership in de veiligheidssector – Prof. Dr. Marc Cools - Hoogleraar criminologie aan de Universiteit Gent

 • Het Belgische veiligheidslandschap is niet meer eenduidig publiek dan wel privaat. Er ontstaan hybride vormen van samenwerking binnen formele en informele netwerken. In deze bijdrage wordt vanuit een theoretisch kader ingegaan op deze netwerken dito organisaties. 

11.00 u. Koffiepauze

11.20 u. Rol van de BVBO / APEG in het veiligheidslandschap - Chris Bombeke - Strategisch adviseur bij BVBO / APEG en VIAS

12.00 u. Middagpauze

13.00 u. Case VLAS - Filip Devriendt - PZ VLAS & Bruno Havermans - Securitas

 • Camera's van steden en gemeenten onder regie van politie, maar bekeken door private veiligheid

13.50 u. De strategie HR voor de politie: outsourcen, insourcen, cosourcen, hertekenen? – Dominique Van Ryckegem - Directrice-generaal a.i. van de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie (DGR) van de Federale Politie

 • De visie op een moderne en duurzaam HRM voor de politie is samen te vatten in één zin: "De juiste persoon op de juiste plaats, op het juiste moment en voor de juiste kostprijs".
 • Dominique Van Ryckeghem licht toe welke stappen ondernomen zijn en nog genomen moeten worden om tot dit modern en duurzaam HRM voor de politie te komen. Outsourcen? Insourcen? Cosourcen? Hertekenen van de HR-diensten?

14.40 u. Koffiepauze

15.00 u. Case: Dispatching of the future – Daniel Haché - Adjunct-directeur-generaal en directeur Externe Relaties bij ASTRID

 • De meldkamer van de toekomst zal zich nog meer dan vandaag positioneren als een complex van verbindingen tussen mensen, organisaties en apparaten. Uiteenlopende informatiebronnen, mensen, organisaties en technologie komen er samen om niet alleen reactief, maar ook proactief en zelfs preventief op te treden. Innovatieve oplossingen voor de meldkamers kunnen enkel succesvol geïmplementeerd worden indien we ons richten op samenwerking tussen ketenpartners in het publieke en private domein. Voor welke uitdagingen staan we en hoe kunnen we ons organiseren?

16.00 u. Slot

Prijs
In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs deelnemer € 350 Prijs per module
24/11/2020 Brussel

Module 4 - Communicatie

Datum
Dinsdag 24 november 2020
Locatie
Poliscenter (RAC-gebouw) Brussel
Koningsstraat 202 A
1000 Brussel

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

De opleiding gaat door in zaal Brice De Ruyver.

Parkeren kan in de betaalparking van Q-park (Pachecolaan 44).
https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/brussel/pacheco/

Gaat u met de trein? Dan kunt u vanuit station Brussel-Zuid, lijn 6 Elisabeth nemen naar de Kruidentuin. Vanaf die halte is het 4 minuten wandelen naar het RAC gebouw.  Vertrekt u vanuit station Brussel-Centraal, dan is het 10 minuten stappen naar het RAC gebouw.

Programma

Dinsdag 24 november 2020, Dagvoorzitter: Tom Bellens - Oprichter en zaakvoerder Digipolis Gent

08.30 u. Onthaal

09.00 u. Voorstelling programma, sprekers en deelnemers

09.10 u. Crisiscommunicatie – Kim De Raedt - Crisisadviseur en strateeg bij PM (Pieters-Marynissen), waar ze zich specialiseert in crisis intelligence, externe perceptie-analyse en acute crisisondersteuning

 • Crisiscommunicatie: wat - hoe - waarom? (Basic 1.0)
 • Veranderende communicatiewereld en het informatievacuüm
 • Communiceren start bij luisteren: wat is perceptieanalyse en hoe beïnvloedt dit een communicatiestrategie?
 • De Ball-slide, met voorbeelden die relevant zijn voor het politiewezen
 • Quick win voor elke communicator: We know, we do, we care, we’ll be back

09.50 u. Incident and crisis management ICMS – Peter Mertens - Federaal crisiscentrum

10.40 u. Koffiepauze

11.10 u. Strategische communicatie – Josse Abrahams - Persverantwoordelijke bij 11.11.11, de koepel van de Noord-Zuid beweging in Vlaanderen

 • Omgaan met de 4de Macht. Moeten we daar bang voor zijn? Is dit wel degelijk een macht? Hoe functioneert de pers? Zorgen dat uw boodschap op de juiste manier in de media komt, hoe pakt u dat aan? Vertellingen uit de dagdagelijkse praktijk.
 • Zoete broodjes bakken met journalisten, helpt dat? Hoe ver kan u daarin gaan?
 • Hoe gebruikt u de communicatie via de media om uw ultieme doel te bereiken, namelijk de boodschap bij de juiste mensen krijgen? Boodschappen in de media zijn namelijk niet altijd bedoeld voor het grote publiek.

12.00 u. Middagpauze

13.00 u. Hoe Tante Mariette communiceert: naar een performante, strategische communicatie – Eric Goubin - Docent en onderzoeker bij Thomas More hogeschool en bij Kortom, de beroepsvereniging voor overheidscommunicatie

13.50 u. De nieuwe strategische communicatie binnen de Federale PolitieFrank Moons & Sarah Frederickx - Communicatiedienst Federale Politie - CGC

14.40 u. Koffiepauze

15.00 u. Case: Tall ship Races – Tom Bellens

 • Hoe een event organiseren bij verhoogd terreurniveau? Hoe omgaan met verhoogde risico's?

16.00 u. Slot

Prijs
In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs deelnemer € 350 Prijs per module
Inschrijven op alle sessies
Kies 1 of meerdere sessies