IPR en buitenlandse akten

4 live webinars van een halve dag
0 beschikbare sessie(s)

Meer en meer komt u als medewerker burgerzaken in contact met het internationaal privaatrecht (IPR) en buitenlandse akten. Dit kan al eens tot onzekerheid leiden.

  • Een kind wordt geboren uit een Belgische moeder en een Marokkaanse vader. Welk recht moet ik toepassen? Welke naam kan het kind krijgen?
  • Een Belgische vader legt een Thaise geboorteakte voor van zijn zoon. Kan ik deze akte aanvaarden? Is het juiste toepasselijke recht toegepast? Welke vorm moet een akte hebben? Moet ze gelegaliseerd worden? Volstaat een uittreksel? Als ik de akte niet kan aanvaarden, hoe moet ik de burger dan op de hoogte brengen? Waar kan ik informatie terugvinden? Wat moet ik doen bij ernstige twijfel over de echtheid van een buitenlandse akte?

Aan de hand van concrete cases en buitenlandse akten (geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten) zal de wetgeving IPR op een bevattelijke wijze worden uitgelegd. U krijgt tijdens de les praktische tips en handvatten aangereikt zodat u in de toekomst zelfstandig dossiers met een buitenlands aspect kan oplossen en buitenlandse akten kan beoordelen en interpreteren en eventueel knipperlichten kan detecteren.

Dit vonden deelnemers aan de live webinars in 2021 van deze opleiding:

"Een duidelijke uitleg van een zeer complexe materie"
"Naast algemene uitleg is er ook de mogelijkheid om praktische casussen voor te leggen"
"Voor mij was deze materie volledig nieuw, dus de inbreng van andere gemeentebesturen
was wel een meerwaarde"


Noot: deze opleiding is uitsluitend geschikt voor de beoogde doelgroep: werknemers bij lokale besturen en federale overheidsdiensten (FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse zaken, …).
Dank voor uw begrip hiervoor!


Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies