Masterclass Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg | 2023

3 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Werken in ouderenzorg is onvoorstelbaar gevarieerd. Meer dan ooit worden ouderen geconfronteerd met moeilijkheden, kleine of grote beperkingen en verlieservaringen. Ze ervaren hierbij nood aan ondersteuning op mentaal, lichamelijk, sociaal en existentieel vlak en trachten de film van hun leven te verwerken.

Als zorgprofessional in de ouderenzorg, is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden. In deze masterclass nemen vijf experten u mee in actuele thema’s die de hedendaagse ouderenzorg domineren. Onder de deskundige begeleiding van Lies Van Assche en Luc Van de Ven, wordt theorie aan praktijk gekoppeld en kunnen ervaringen door middel van reflectie-opdrachten en intervisie uitgewisseld worden.

De prijs voor de volledige masterclass (vijf sessies van een halve dag, lunch inbegrepen) bedraagt € 850. Schrijft u in met vijf of meer collega's van dezelfde organisatie, dan geniet u 10 % korting op de totaalprijs.

Klik hieronder per sessie telkens op 'meer info' voor meer details.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Welzijn en Zorg | VIEWZ".

Inschrijven

Het is enkel mogelijk om op alle sessies samen in te schrijven
Klassikale opleidingen
26/09/2023 Leuven

Module 3 | Verslaving op oudere leeftijd

EXPERT
Dr. Lieve Lemey is ouderenpsychiater CGG NWVL, consulent ouderenpsychiatrie UZ Gent en medisch coördinator Reakiro West-Vlaanderen.
Datum
Dinsdag 26 september 2023
Locatie
Park Inn by Radisson Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info
Module 3/5

Verslavingsproblemen op oudere leeftijd krijgen, binnen de hulpverlening voor ouderen, niet altijd de nodige aandacht. Age-ism? In deze sessie wordt verslaving aan alcohol en medicatie bij ouderen onder de loep genomen. Er wordt stilgestaan bij risicoprofielen, (soms aspecifieke) symptomatologie en mogelijke therapeutische invalshoeken.

GROEPSBEGELEIDER
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.
Dr. Lies Van Assche, klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Doelgroepen

Professionele hulpverleners uit de ouderenzorg, thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen: directie- en stafleden, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en paramedici.

Programma

12.30 u. Onthaal met broodjeslunch 
13.25 u. Verwelkoming door Luc Van de Ven
13.30 u. Uiteenzetting door expert
14.45 u. Pauze met koffie en versnapering
15.15 u. Vraagstelling en discussie o.l.v. expert
15.45 u. Groepswerk / individuele reflectie-opdrachten o.l.v. Lies Van Assche en Luc Van de Ven
16.30 u. Afronding

Boek
Deskundig begeleiden van ouderen
Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Werken in de ouderenzorg betekent voor professionele hulpverleners een serieuze uitdaging. Naast de basale zorgtaken die ze opnemen, wordt van hen verwacht dat ze deskundig omgaan met senioren en hun familie. Dit zowel in het woonzorgcentrum, de thuiszorg als het ziekenhuis. Deze publicatie biedt hulpverleners inspiratie om de kwaliteit van de begeleiding van ouderen en hun familie naar een hoger niveau te tillen.

De aanvullende e-learningmodule bevat filmpjes, vragen en opdrachten en laat de lezer toe de behandelde thema’s op zijn of haar eigen tempo verder te verwerken en toe te passen op fictieve casussen. Na het doorlopen van de volledige module ontvangt de lezer een certificaat ‘Deskundig begeleiden van ouderen’.

Klik hier voor meer info.

Boekprijs: € 60,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw, catering, documentatiemap en een getuigschrift op het einde van de masterclass. Deze prijzen omvatten de vijf sessies. Het boek kan bijkomend aangekocht worden voor de gunstprijs van € 60 (i.p.v. € 69).
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 850 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen.
Prijs met boek € 910 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen én het boek "Deskundige begeleiding van ouderen". In het online inschrijvingsformulier vinkt u 'Ik wens het boek te bestellen' aan.
24/10/2023 Leuven

Module 4 | Ethische vraagstukken

EXPERT
Prof. Dr. Joris Vandenberghe is psychiater-psychotherapeut UPC KU Leuven en UZ Leuven.
Datum
Dinsdag 24 oktober 2023
Locatie
Park Inn by Radisson Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info
Module 4/5

In functie van de noden en interesses van de deelnemers gaan we in op enkele ethische thema’s in ouderenpsychiatrie, zoals wilsbekwaamheid, gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) met patiënt en familie, levenseindevragen waaronder euthanasie, gebruik van dwang,…

GROEPSBEGELEIDER
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.
Dr. Lies Van Assche, klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Doelgroepen

Professionele hulpverleners uit de ouderenzorg, thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen: directie- en stafleden, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en paramedici.

Programma

12.30 u. Onthaal met broodjeslunch 
13.25 u. Verwelkoming door Luc Van de Ven
13.30 u. Uiteenzetting door expert
14.45 u. Pauze met koffie en versnapering
15.15 u. Vraagstelling en discussie o.l.v. expert
15.45 u. Groepswerk / individuele reflectie-opdrachten o.l.v. Lies Van Assche en Luc Van de Ven
16.30 u. Afronding

Boek
Deskundig begeleiden van ouderen
Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Werken in de ouderenzorg betekent voor professionele hulpverleners een serieuze uitdaging. Naast de basale zorgtaken die ze opnemen, wordt van hen verwacht dat ze deskundig omgaan met senioren en hun familie. Dit zowel in het woonzorgcentrum, de thuiszorg als het ziekenhuis. Deze publicatie biedt hulpverleners inspiratie om de kwaliteit van de begeleiding van ouderen en hun familie naar een hoger niveau te tillen.

De aanvullende e-learningmodule bevat filmpjes, vragen en opdrachten en laat de lezer toe de behandelde thema’s op zijn of haar eigen tempo verder te verwerken en toe te passen op fictieve casussen. Na het doorlopen van de volledige module ontvangt de lezer een certificaat ‘Deskundig begeleiden van ouderen’.

Klik hier voor meer info.

Boekprijs: € 60,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw, catering, documentatiemap en een getuigschrift op het einde van de masterclass. Deze prijzen omvatten de vijf sessies. Het boek kan bijkomend aangekocht worden voor de gunstprijs van € 60 (i.p.v. € 69).
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 850 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen.
Prijs met boek € 910 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen én het boek "Deskundige begeleiding van ouderen". In het online inschrijvingsformulier vinkt u 'Ik wens het boek te bestellen' aan.
28/11/2023 Leuven

Module 5 | Seksualiteit bij senioren

EXPERTEN
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.
Dr. Lies Van Assche is klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.
Datum
Dinsdag 28 november 2023
Locatie
Park Inn by Radisson Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info
Module 5/5

Vertrekkende bij bevindingen vanuit wetenschappelijk onderzoek zal dieper ingegaan worden op partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit bij senioren. Ook de impact van hersenpathologie komt aan bod. Daarnaast exploreren we de attitude van de professionele hulpverlener tegenover seksueel gedrag en verlangens bij ouderen. Ook uitdagingen in de praktijk krijgen aandacht, zoals het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en hoe men als zorginstelling of individuele hulpverlener een antwoord kan bieden op seksuele behoeften bij ouderen.

GROEPSBEGELEIDER
Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.
Dr. Lies Van Assche, klinisch (neuro)psycholoog en systeemtherapeut, dienst Ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven.

Doelgroepen

Professionele hulpverleners uit de ouderenzorg, thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen: directie- en stafleden, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en paramedici.

Programma

12.30 u. Onthaal met broodjeslunch 
13.25 u. Verwelkoming door Luc Van de Ven
13.30 u. Uiteenzetting door expert
14.45 u. Pauze met koffie en versnapering
15.15 u. Vraagstelling en discussie o.l.v. expert
15.45 u. Groepswerk / individuele reflectie-opdrachten o.l.v. Lies Van Assche en Luc Van de Ven
16.30 u. Afronding

Boek
Deskundig begeleiden van ouderen
Luc Van de Ven & Lies Van Assche

Werken in de ouderenzorg betekent voor professionele hulpverleners een serieuze uitdaging. Naast de basale zorgtaken die ze opnemen, wordt van hen verwacht dat ze deskundig omgaan met senioren en hun familie. Dit zowel in het woonzorgcentrum, de thuiszorg als het ziekenhuis. Deze publicatie biedt hulpverleners inspiratie om de kwaliteit van de begeleiding van ouderen en hun familie naar een hoger niveau te tillen.

De aanvullende e-learningmodule bevat filmpjes, vragen en opdrachten en laat de lezer toe de behandelde thema’s op zijn of haar eigen tempo verder te verwerken en toe te passen op fictieve casussen. Na het doorlopen van de volledige module ontvangt de lezer een certificaat ‘Deskundig begeleiden van ouderen’.

Klik hier voor meer info.

Boekprijs: € 60,00
Prijzen
Deze prijzen zijn incl. btw, catering, documentatiemap en een getuigschrift op het einde van de masterclass. Deze prijzen omvatten de vijf sessies. Het boek kan bijkomend aangekocht worden voor de gunstprijs van € 60 (i.p.v. € 69).
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 850 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen.
Prijs met boek € 910 Dit is de prijs voor de volledige masterclass: vijf modules van een halve dag, lunch inbegrepen én het boek "Deskundige begeleiding van ouderen". In het online inschrijvingsformulier vinkt u 'Ik wens het boek te bestellen' aan.