Enkele concrete topics uit de arbeidstijdreglementering

0 beschikbare sessie(s)

Arbeidstijdreglementering voor lokale openbare besturen is een echt kluwen. Niet in het minst omdat er verschillende regelgevende stukken toepassing hebben op verschillende groepen medewerkers binnen de lokale besturen. Er is de arbeidstijdenwet, maar er is ook de arbeidswet. Daarnaast is er ook de Feestdagenwet, maar moet er voor bepaalde regels ook gekeken worden naar de Rechtspositiebesluiten. Het is vaak erg ingewikkeld om bij te houden welke regelgeving van toepassing is op welke groep medewerkers binnen een bestuur.

De lesgeefster zal u tijdens dit webinar eerst een algemeen kader met overzicht van de arbeidstijdenwet en de arbeidswet aanreiken, maar ambiëert niet de volledige arbeidstijdreglementering uit de doeken te doen. Een volledige analyse van alle geldende regelgeving vindt u in het boek ‘De arbeidstijdreglementering in lokale besturen’ dat eind 2022 verschenen is in een nieuwe volledig herwerkte editie (en ook beschikbaar zal zijn via HRMConnect).

Tijdens een twee uur durend webinar zal de docent wél enkele heel concrete topics behandelen die in de praktijk voor verduidelijking zullen zorgen. Na het webinar krijgt u de kans om schriftelijke vragen door te geven die dan worden behandeld in een schriftelijk dossier. Dit dossier sturen we u dan toe en maken we achteraf ook beschikbaar op het platform HRMConnect.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies