Enkele concrete topics uit de arbeidstijdreglementering

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Arbeidstijdreglementering voor lokale openbare besturen is een echt kluwen. Niet in het minst omdat er verschillende regelgevende stukken toepassing hebben op verschillende groepen medewerkers binnen de lokale besturen. Er is de arbeidstijdenwet, maar er is ook de arbeidswet. Daarnaast is er ook de Feestdagenwet, maar moet er voor bepaalde regels ook gekeken worden naar de Rechtspositiebesluiten. Het is vaak erg ingewikkeld om bij te houden welke regelgeving van toepassing is op welke groep medewerkers binnen een bestuur.

De lesgeefster zal u tijdens dit webinar eerst een algemeen kader met overzicht van de arbeidstijdenwet en de arbeidswet aanreiken, maar ambiëert niet de volledige arbeidstijdreglementering uit de doeken te doen. Een volledige analyse van alle geldende regelgeving vindt u in het boek ‘De arbeidstijdreglementering in lokale besturen’ dat eind 2022 verschenen is in een nieuwe volledig herwerkte editie (en ook beschikbaar zal zijn via HRMConnect).

Tijdens een twee uur durend webinar zal de docent wél enkele heel concrete topics behandelen die in de praktijk voor verduidelijking zullen zorgen. Na het webinar krijgt u de kans om schriftelijke vragen door te geven die dan worden behandeld in een schriftelijk dossier. Dit dossier sturen we u dan toe en maken we achteraf ook beschikbaar op het platform HRMConnect.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Live webinars
25/04/2023 online via webinar

Live webinar

Spreker
Chloé Van Landeghem is advocaat bij GD&A Advocaten alwaar zij deel uitmaakt van de departementen Overheidspersoneel en Zorg en Welzijn. Zij is gespecialiseerd in het administratief recht en het sociaal recht. Zij staat besturen dagelijks bij inzake sociaalrechtelijke dossiers. Tevens is zij auteur en co-auteur van diverse publicaties, alsook spreker inzake sociaalrechtelijke topics in de publieke sector.
Datum
Dinsdag 25 april 2023
Locatie
Online (live webinar)

online via webinar
Praktische info
Live webinar

Deze opleiding in de vorm van een live webinar gaat door op dinsdag 25 april 2023, van 10.00 - 12.00 u. De link naar de Zoom meeting wordt u apart doorgestuurd, evenals de link om de documentatie digitaal te raadplegen.

Stel uw vragen!

Heeft u vragen? Aarzel dan niet ze op voorhand te stellen via info@hrmconnect.be met vermelding ‘Arbeidstijdreglementering’.

Opleiding in samenwerking met:

Programma

Volgende topics komen tijdens dit twee uur durend live webinar aan bod:

 • Arbeidstijdenwet vs Arbeidswet
 • Het begrip arbeidsduur
  • Pauzes /omkleedtijd
  • Vorming
  • Verplaatsingstijd
  • Wachtdiensten
 • Overuren
  • De prikklok
  • Recuperatie en overloon
  • Onregelmatige prestaties

 • Telewerk
  • Deconnectie
Boek
De arbeidstijdreglementering bij lokale overheden
Franky Blomme, Stephanie Taelemans & Chloé Van Landeghem

Deze publicatie biedt een thematisch overzicht van de verschillende aspecten van de arbeidstijdreglementering: van arbeidsduurgrenzen, pauzes, rust en recuperatie, tot zondagsarbeid, nachtarbeid, feestdagenarbeid, het opstellen van werkroosters en overloon. De auteurs snijden daarbij ook de arbeidstijdregeling aan van enkele bijzondere categorieën van werknemers, zoals telethuiswerkers, deeltijdse werknemers, minderjarige studenten, ter beschikking gestelde werknemers (artikel 60), PWA’ers, werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstcheques en zwangere werkneemsters.

Deze volledig herwerkte editie 2022 werd geüpdatet met alle in voege zijnde bepalingen, met daarnaast ook andermaal ruime aandacht voor de evoluties in de rechtspraak en inzichten uit de praxis. Op die manier vormt deze publicatie tezelfdertijd een praktische handleiding en een solide juridische basis voor zowel het management, de personeelsdienst, de teamleiders die instaan voor de planning en het roosteren, alsook het personeel van de administratie dat belast is met de loonverwerking.

Als deelnemer aan dit webinar, geniet u een korting van 10 % op deze uitgave. Zo betaalt u € 113 i.p.v. € 125. Vink de bestelmogelijkheid aan op het online inschrijvingsformulier.

Klik hier voor meer info.

Boekprijs: € 113,00
Prijzen
Deze prijs is inclusief digitale documentatiemap. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 175 Basisprijs
Groepskorting € 158 Prijs per persoon vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie.
Kies 1 of meerdere sessies