GRATIS Opleiding/infosessie Religiopoint voor gemeenten

0 beschikbare sessie(s)

Tijdens deze introductiesessie geven we tekst en uitleg voor gemeentemedewerkers of verantwoordelijken die instaan voor de behandeling van de ingediende documenten van de onderliggende (centrale) eredienstbesturen*, of hier meer over willen weten.

*notulen, budget(wijziging), meerjarenplan(wijziging), jaarrekening, verkiezingen, etc.

Deze online sessie behandelt met andere woorden de module van Religiopoint voor de gemeente.

Deze basisopleiding gaat digitaal door (via Zoom) en is gratis. Via een link kunt u in één beweging aansluiten op het webinar. We sturen u deze link tijdig door.

We raden aan om dit reeds op voorhand te testen, om zeker te zijn dat er zich geen problemen voordoen m.b.t. beeld of geluid op uw toestel. Als deelnemer ontvangt u nadien de opname van de opleiding, zodat u deze nadien nog eens rustig kunt nakijken.

Mocht u voordien reeds vragen hebben omtrent Religiosoft, Religiopoint, de boekhouding van de kerkfabriek, of andere vragen m.b.t. kerkfabriek, CKB, gemeente, … aarzel dan niet om contact op te nemen met de Religio-helpdesk via ondersteuning@religiosoft.be of op het nummer 050 642 829.

Klik hier om u in te schrijven op de Religio-nieuwsbrief.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies