Debiteurenbeheer: eigendomsgerelateerde invorderingen

0 beschikbare sessie(s)

Heel wat invorderingen in het kader van het debiteurenbeheer van lokale besturen hebben te maken met eigendommen of onroerende goederen. De belastingen zijn eerder af- of ontradend en hebben tot doel een ongewenste woonkwaliteit of -toestand te sanctioneren en te belasten. Veel besturen hebben het verhogen van de woonkwaliteit, de strijd tegen verloedering en leegstand en huisjesmelkerij in hun bestuursakkoord opgenomen.  Dit kan gaan over langdurige leegstand, uiterlijke verwaarlozing, onbewoonbaar- en/of ongeschiktverklaring, ontbreken van parkeergelegenheid, … Met het heffen en invorderen van deze belastingen probeert men de eigenaar te sensibiliseren en te overhalen iets aan de ongewenste woonkwaliteit of toestand te doen.


Naast belastingen zijn er tal van andere vorderingen die gelinkt kunnen zijn aan een eigendom: dwangsommen tegen bouwovertredingen, facturen voor werken aan een woning door de overheid uitgevoerd, hypotheekinschrijvingen door het OCMW, doorrekenen huur van dranghekken en stalen deuren om krakers tegen te gaan, …  


Tijdens deze opleiding worden invorderingen die een link hebben met eigendom in het bijzonder onder de loep genomen. De eigendomsgerelateerde invorderingen kennen immers diverse aspecten. Lesgevers Wilfried Horemans en Sarah De Braekeleer geven in dit webinar onder meer toelichting bij:

 • Invorderingen die betrekking hebben op leegstand, uiterlijk verwaarloosde panden en onbewoonbaar/ongeschiktverklaarde woningen
 • Tweede verblijven, het ontbreken van parkeerplaatsen en bouw-herbouw
 • Welke zijn gangbare progressieve belasting tarieven (en eventueel een korte vergelijking maken tussen gemeenten)? Welke “sprongen” in de tarieven zijn gangbaar?
 • Wat houdt de sociaal beheer-procedure precies in en in welke gevallen kan u deze toepassen?
 • Welke registers bestaan er en hoe gaat u hier als gemeente mee om? (leegstand, verwaarlozing,…) Welke aspecten neemt Vlaanderen op en wat moet/kan de gemeente doen?
 • Wanneer spreek je van onbewoonbaar- en ongeschiktverklaring van een woning?
 • Wat is een conformiteitsattest?
 • Welke vrijstellingen zijn gangbaar bij eigendomsbelastingen?
 • Wat met eigenaars die in het buitenland wonen?
 • Eigendomsgerelateerde facturen?
 • Hypotheken en het belang ervan?
 • Uitvoerend beslag op onroerend goed (niet in detail)
 • Wat kan je als gemeente doen in het geval van onbeheerde nalatenschappen?
 • Uit onverdeeldheid treden
 • Notariële notificaties (wat wel en wat niet?)
 • Hoe omgaan met panden waar er een relatie blote eigenaar-vruchtgebruiker aanwezig is?
 • Hoe dienen belastingen verdeeld te worden bij coöperatieve aankopen?
 • Eigendommen van eigenaars die spoorloos zijn ?
 • Verschil tussen aankopen in gemeenschap (man en vrouw samen voor 100%) of man en vrouw die elk voor 50% eigenaar zijn?
 • Wie moet u belasten (aanslagbiljet) bij een vruchtgebruik?
 • NoodKoopFonds leningen? Wat houdt dit in? Hoe gaat u te werk?
 • Saneren van gronden … hoe pakt u dit aan ? Welke kosten worden door de gemeente gedragen?
 • Hoe kan u puin belasten?
 • Eigendommen van gescheiden eigenaars … hoe belasten:
  * als ze samen eigenaar zijn voor 100%
  * als ze elk 50% eigenaar zijn?
 • Gegevens van huwelijksvermogenstelsel en eigendomsinformatie
 • Wat met stedenbouwkundige overtredingen?
  Dwangsommen en vonnissen? Hoe invorderen?
 • Waarom moet u snel zijn met het inschrijven van een hypotheek wanneer een woning verbeurd verklaard wordt?
 • Andere vorderingen: facturen voor werken aan een woning door de overheid uitgevoerd, hypotheekinschrijvingen door het OCMW, doorrekenen huur van dranghekken en stalen deuren om krakers tegen te gaan, …
 • Kadastrale informatie

U mag veel praktische input en een interactieve opleiding verwachten, waar uw vragen, opmerkingen en suggesties zeker ook welkom zijn. De vele aspecten en mogelijkheden maken van deze opleiding een must voor iedere financieel directer en medewerker die bezig is met eigendomsgerelateerde invorderingen.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies