Congres Duurzaam (ver)bouwen

Overheden, bedrijven en particulieren uitgedaagd!
0 beschikbare sessie(s)

Het tweede congres over het thema ‘wonen’ van het Centrum voor Lokale Politiek van de Vakgroep
Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent heeft als thema ‘Duurzaam (ver)bouwen.’ Het is een thema dat zowel overheden, bedrijven als particulieren voor grote uitdagingen plaatst.

Het congres probeert aan de hand van verschillende keynote sprekers, panelgesprekken en een aantal
uit het leven gegrepen illustrerende filmpjes een antwoord te bieden op talrijke vragen.

Het congres opent met Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed). 

Uit het programma blijkt dat er heel wat hoofdrolspelers aan het woord komen. De kansen en uitdagingen op het vlak van ‘duurzaam (ver)bouwen’ worden geanalyseerd zowel vanuit de Vlaamse, lokale als provinciale invalshoek. Bovendien komen ook heel wat actoren vanuit het werkveld aan bod. Tevens wordt aan het publiek de mogelijkheid geboden om te interveniëren.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies