ONZE OMGEVING | Over de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Industriële Emissies en de goede toestand van de Vlaamse waterlichamen

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

De zorg om water is van alle tijden. Met de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren van 1971 staat deze zorg al decennialang centraal in België en Vlaanderen. Water is ook één van de oudste omgevingsrechtelijke thema’s die op Europees niveau werden geregeld. Mede onder invloed van de klimaatverandering bepalen ook de waterkwantiteitsproblemen, zowel wateroverlast als watertekort, meer en meer de beleidsagenda’s. Met het decreet integraal waterbeleid, dat de Europese Kaderrichtlijn Water omzet, werd de waterwetgeving op een nieuwe leest geschoeid.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
24/11/2022 Gent

Studiedag

Sprekers
Cathy Suykens Parkwind
Peter De Smedt LDR/UGent/UUtrecht
Ann Carette VMM, Universiteit Antwerpen
Hugo Desmet Witteveen+Bos
Datum
Donderdag 24 november 2022
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info
Duur opleiding

Van 9.00 u. tot 16.45 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Exact projectbedrag op te vragen via opleidingen@vandenbroele.be 

Erkenningen

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
Landmeter-experten: erkend voor 3 uur permanente vorming
Milieucoördinatoren: erkend als permanente vorming
MER-deskundigen: een bijscholingsattest kan worden uitgereikt aan MER-deskundigen erkend in de discipline water.

OPGELET: Deze opleiding komt niet in aanmerking voor bijscholing MER-coördinatoren.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers
09.00 u. Overzicht van de Europese en Vlaamse waterregelgeving | Cathy Suykens 
10.30 u. Koffiepauze
10.45 u. Overzicht van de waterrechtspraak | Peter De Smedt 
11.30 u. Focus op waterkwantiteit: overstromingsrisicobeheer en waterschaarste | Ann Carette 
12.15 u. Lunch (koud buffet)
13.15 u. Focus op waterkwaliteit: van beste beschikbare technieken tot milieukwaliteitsnormen (deel 1) | Hugo Desmet 
15.15 u. Koffiepauze
15.30 u. Focus op waterkwaliteit: van beste beschikbare technieken tot milieukwaliteitsnormen (deel 2) | Hugo Desmet 
16.45 u. Einde

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, de lunchpauze en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 206,61 € 250
Kortingsprijs € 181,82 € 220 Prijs voor VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen.
Kies 1 of meerdere sessies