ONZE OMGEVING | Over de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Industriële Emissies en de goede toestand van de Vlaamse waterlichamen

0 beschikbare sessie(s)

De zorg om water is van alle tijden. Met de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren van 1971 staat deze zorg al decennialang centraal in België en Vlaanderen. Water is ook één van de oudste omgevingsrechtelijke thema’s die op Europees niveau werden geregeld. Mede onder invloed van de klimaatverandering bepalen ook de waterkwantiteitsproblemen, zowel wateroverlast als watertekort, meer en meer de beleidsagenda’s. Met het decreet integraal waterbeleid, dat de Europese Kaderrichtlijn Water omzet, werd de waterwetgeving op een nieuwe leest geschoeid.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies