Privacy in burgerzaken

Hoe moet de dienst Burgerzaken de privacywetgeving toepassen?
0 beschikbare sessie(s)

Het thema privacybescherming blijft actueel. Medewerkers van de dienst Burgerzaken hebben soms twijfels of ze bepaalde data (een adres, personenlijsten, bepaalde documenten, een uittreksel of afschrift uit de DABS) wel of niet mogen afleveren. Het is niet altijd meteen duidelijk of de vraag van de burger (of advocaat of bedrijf) conform de privacyregels is. Bovendien eisen steeds meer burgers dat hun persoonsgebonden data niet aan derden worden doorgespeeld.

De bedoeling van de opleiding is duidelijkheid te scheppen over de privacywetgeving zelf, wie precies toegang heeft tot de informatie van de registers en wie recht heeft op afgifte van uittreksels of afschriften. Na deze opleiding bent u in staat om op een (juridisch) correcte manier de vragen van belanghebbenden of derden te beantwoorden. Bovendien kunt u het college van burgemeester en schepenen een correct advies geven zodat zij een juiste beslissing kunnen nemen bij het al dan niet vrijgeven van informatie van hun inwoners aan derden.

Abonnees op OranjeConnect 4-in-1 genieten 10% korting op alle opleidingen Burgerzaken!

Noot: deze opleiding is uitsluitend geschikt voor de beoogde doelgroep: werknemers bij lokale besturen en federale overheidsdiensten (FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse zaken, …).
Dank voor uw begrip hiervoor.Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Burgerzaken | OranjeConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies