Voortgezette opleiding Tucht Politie 2020

2 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Tuchtrecht: dat deel van het publieke recht dat aan de overheid de bevoegdheid geeft personen, die tot een bepaalde beroepsgroep behoren een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van een behoorlijke vervulling van hun taak (wikipedia).

Het tuchtrecht is een noodzakelijke onderdeel in de personeelsorganisatie dat als doel heeft de kwaliteit van de politionele dienstverlening te bewaken en te bevorderen en de zowel de burger als de politieorganisatie zelf te beschermen tegen ondeskundig,  onzorgvuldig handelen of het beschadigen van het imago. Het gaat om een algemeen belang.

In de voortgezette praktijkopleiding worden door Kris Croonen enkele specifieke procedures vanuit de tuchtreglementering verder uitgediept, met name het vooronderzoek, de bewijsvergaring en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  Daarnaast licht zij ook de voorlopige schorsing bij ordemaatregel toe. Tot slot is er ruimte voor uw eigen vragen en praktische ervaringen.

Ze gaat hierbij zeer interactief te werk, zodat u op een heel praktische manier handvatten aangereikt krijgt voor de opstart en het correct verloop van de tuchtprocedure met het oog op het bekomen van een gunstig eindresultaat. 

 

Eerder nood aan basiskennis over Tucht? Volg dan zeker de basisopleiding Tucht in Antwerpen op 9 november 2020.

 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
23/11/2020 Gent

Voortgezette opleiding

Spreker(s)
Kris Croonen is geen onbekende in het politielandschap en de lokale besturen. Ze is licentiaat rechten, master in overheidsmanagement en klachtenmanagement. Als ambtenaar werkte zij bij politiezone CARMA waar zij de functie bekleedde van juridisch adviseur/secretaris. Daarnaast gaf zij juridisch advies in tuchtzaken in vele Vlaamse politiezones via haar bijberoep KCconsult. Zij was tevens een vaste waarde binnen overkoepelende provinciale en Vlaamse overleg- en adviesorganen en was ze gewezen bijzitter van de tuchtraad. Zij is vast auteur bij Uitgeverij Vanden Broele voor de uitgaven rond het tuchtstatuut van politie en één van de drijvende krachten achter de module Tucht van BlueConnect, het online kennispunt exclusief voor de politie.
Datum
Maandag 23 november 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Wanneer?

Van 09.00 u. tot 16.30 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

Voor wie?

Korpschefs, (hoofd)commissarissen, voorafgaand onderzoekers, HRM-verantwoordelijken, intern toezicht, kwaliteitscontrole, adviseurs, ...

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.  Het vooronderzoek

Wanneer gaat u best over tot een voorafgaand onderzoek? Wie kan als voorafgaand onderzoeker worden aangeduid en hoe gebeurt de aanduiding? Waar situeert zich het vooronderzoek t.o.v. de tuchtprocedure? Wat zijn de do’s en don’ts voor het voeren van een degelijk en goed vooronderzoek?

 
10.45 u.  Koffiepauze

11.00 u.  De bewijsvergaring en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het kader van het tuchtrecht

Het is de overheid die de feiten moet concretiseren, bewijzen, appreciëren, motiveren en bestraffen binnen haar discretionaire bevoegdheid. Dit alles binnen het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur én de beperkingen eigen aan het administratief onderzoek.

12.30 u.  Lunch

13.30 u.  Voorlopige schorsing bij ordemaatregel

De voorlopige schorsing bij ordemaatregel is de enige ordemaatregel die bij wet expliciet en uitvoerig werd geregeld. Niettegenstaande is de toepassing ervan nog altijd onduidelijk, moet de maatregel dubbel worden gemotiveerd of kan zij verlengd worden. Deze verlenging zorgt dan weer voor discussie en er is vaak onwetendheid of betwisting over de verrekening van de genomen maatregel op het einde van de tuchtrechtelijke procedure.

15.00 u.  Koffiepauze

15.15 u. Markante rechtspraak van de Raad van State

De toepassing van de tuchtreglementering is een evolutief gegeven, niet in het minst omwille van de interpretaties en soms wijzigende visie van de Raad van State. Kris Croonen zal antwoorden op uw vragen en wijst nog enkele markante arresten die bijkomende houvast kunnen bieden bij het voeren van de eigen tuchtprocedures.

16.00 u. Vragenronde

16.30 u.  Einde

Boek
“Het Tuchtstatuut – De deontologische code”
Kris Croonen

In dit handboek komt eerst de gehele tuchtprocedure aan bod. Daarnaast bespreekt Kris Croonen ook uitvoerig de basis, de criteria, de vorm en inhoud van ordemaatregelen en maatregelen van inwendige orde. Ten slotte besteedt het boek ook ruime aandacht aan de deontologische rechten en verplichtingen van het personeelslid alsook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het handboek blijft steeds up to date door de periodieke bijwerkingen.

ISBN 978 90 4960 894 1 – Losbladig – 441 blz. 

Meer info? Klik hier.

 

Boekprijs: € 156,00
Prijs
In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 199
07/12/2020 Leuven

Voortgezette opleiding

Spreker(s)
Kris Croonen is geen onbekende in het politielandschap en de lokale besturen. Ze is licentiaat rechten, master in overheidsmanagement en klachtenmanagement. Als ambtenaar werkte zij bij politiezone CARMA waar zij de functie bekleedde van juridisch adviseur/secretaris. Daarnaast gaf zij juridisch advies in tuchtzaken in vele Vlaamse politiezones via haar bijberoep KCconsult. Zij was tevens een vaste waarde binnen overkoepelende provinciale en Vlaamse overleg- en adviesorganen en was ze gewezen bijzitter van de tuchtraad. Zij is vast auteur bij Uitgeverij Vanden Broele voor de uitgaven rond het tuchtstatuut van politie en één van de drijvende krachten achter de module Tucht van BlueConnect, het online kennispunt exclusief voor de politie.
Datum
Maandag 07 december 2020
Locatie
Park Inn by Radisson Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

Wanneer?

Van 09.00 u. tot 16.30 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

Voor wie?

Korpschefs, (hoofd)commissarissen, voorafgaand onderzoekers, HRM-verantwoordelijken, intern toezicht, kwaliteitscontrole, adviseurs, ...

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

09.00 u.  Het vooronderzoek

Wanneer gaat u best over tot een voorafgaand onderzoek? Wie kan als voorafgaand onderzoeker worden aangeduid en hoe gebeurt de aanduiding? Waar situeert zich het vooronderzoek t.o.v. de tuchtprocedure? Wat zijn de do’s en don’ts voor het voeren van een degelijk en goed vooronderzoek?

 
10.45 u.  Koffiepauze

11.00 u.  De bewijsvergaring en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het kader van het tuchtrecht

Het is de overheid die de feiten moet concretiseren, bewijzen, appreciëren, motiveren en bestraffen binnen haar discretionaire bevoegdheid. Dit alles binnen het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur én de beperkingen eigen aan het administratief onderzoek.

12.30 u.  Lunch

13.30 u.  Voorlopige schorsing bij ordemaatregel

De voorlopige schorsing bij ordemaatregel is de enige ordemaatregel die bij wet expliciet en uitvoerig werd geregeld. Niettegenstaande is de toepassing ervan nog altijd onduidelijk, moet de maatregel dubbel worden gemotiveerd of kan zij verlengd worden. Deze verlenging zorgt dan weer voor discussie en er is vaak onwetendheid of betwisting over de verrekening van de genomen maatregel op het einde van de tuchtrechtelijke procedure.

15.00 u.  Koffiepauze

15.15 u. Markante rechtspraak van de Raad van State

De toepassing van de tuchtreglementering is een evolutief gegeven, niet in het minst omwille van de interpretaties en soms wijzigende visie van de Raad van State. Kris Croonen zal antwoorden op uw vragen en wijst nog enkele markante arresten die bijkomende houvast kunnen bieden bij het voeren van de eigen tuchtprocedures.

16.00 u. Vragenronde

16.30 u.  Einde

Boek
“Het Tuchtstatuut – De deontologische code”
Kris Croonen

In dit handboek komt eerst de gehele tuchtprocedure aan bod. Daarnaast bespreekt Kris Croonen ook uitvoerig de basis, de criteria, de vorm en inhoud van ordemaatregelen en maatregelen van inwendige orde. Ten slotte besteedt het boek ook ruime aandacht aan de deontologische rechten en verplichtingen van het personeelslid alsook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het handboek blijft steeds up to date door de periodieke bijwerkingen.

ISBN 978 90 4960 894 1 – Losbladig – 441 blz. 

Meer info? Klik hier.

 

Boekprijs: € 156,00
Prijs
In deze prijs zijn de koffiepauzes, de lunch en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 199
Kies 1 of meerdere sessies