De personeelsreglementering in lokale besturen

Van aanstellende overheid tot zorgkrediet
0 beschikbare sessie(s)

Sinds jaar en dag organiseert Vanden Broele een degelijke onderdompeling in de sociale wetgeving van toepassing op lokale besturen. Deze opleiding krijgt een complete make-over nu de Vlaamse regering het Besluit Rechtspositieregeling heeft goedgekeurd.

Na het volgen van de opleiding kan u verder aan de slag op korte én middellange termijn met de bestaande en de toekomstige RPR.

Wordt u in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met vragen als:

  • Welke procedure moet gevolgd worden om in dienst te komen bij een lokaal bestuur? Wat verandert er na het BVR RPR 2.0?
  • Hoe zit het met vorming, evaluatie en tucht? Klopt het dat het BVR RPR 2.0 hier weinig aan verandert?
  • Onder welke voorwaarden kunnen overuren gepresteerd worden? Blijft het onderscheid tussen Arbeidswet en Arbeidstijdwet verder bestaan?
  • Hoe wordt het salaris van een personeelslid vastgesteld? Kan hierover onderhandeld worden? Er wordt ingegaan op de mogelijkheid om een eigen loonhuis uit te bouwen. Hoe bereid je dit voor? Wat zijn de voor- en nadelen? 
  • Welke toelagen en vergoedingen kunnen er toegekend worden? Welke zijn de grenzen waarmee een bestuur rekening moet houden? Is het bestuur vrij om toelagen en vergoedingen toe te kennen? Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden?
  • Welke afwezigheden zijn mogelijk tijdens een tewerkstelling? Hoe zit het met de verlofdagen in een instelling? En met de feestdagen?
  • Hoe eindigt een tewerkstelling bij een lokaal bestuur? Welke veranderingen mogen hier verwacht worden?
  • Hoe kan de rechtspositieregeling van het OCMW en die van de gemeente het best geharmoniseerd worden? En wat met de personeelsleden met een IFIC-salarisschaal?

Dan is deze gebalde geüpdatete opleiding iets voor u: op twee dagen tijd doorloopt u de tewerkstelling van een personeelslid, gaande van de aanwerving tot de tewerkstelling, inclusief afwezigheden, arbeidsduur en verloning, tot het einde van de tewerkstelling.

Bij dit alles wordt telkens genuanceerd uitgediept naargelang het over contractuelen dan wel statutaire medewerkers gaat. Ook het onderscheid tussen de regimes in instellingen en niet-instellingen komt daarbij aan bod. En in het kader van de uit te voeren aanpassingen aan de eigen rechtspositieregeling gaat u huiswaarts met heel wat praktische informatie.

Lesgeefster Aanje Kints neemt niet alleen de (nieuwe) rechtspositieregeling uitgebreid onder de loep, maar ook de diverse andere sociale bepalingen die van toepassing zijn op lokale besturen. Naast alle recente nieuwigheden en bijzonderheden, bespreekt zij ook zaken die in de toekomst zullen wijzigen. Zo krijgt u een volledig overzicht van al wat in beweging is én heeft u een degelijke basis om die evoluties goed te kaderen.

Een ideale vorming voor hr-medewerkers en leidinggevenden geïnteresseerd in een behapbaar overzicht van de complexe sociale wetgeving in lokale besturen. Hierdoor zal uw lokaal bestuur gewapend zijn om een vernieuwend hr-beleid uit te tekenen, gesterkt om de grote uitdagingen inzake hr die op u afkomen aan te gaan.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies