De personeelsreglementering in lokale besturen (tweedaagse opleiding)

2 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Sinds jaar en dag organiseert Uitgeverij Vanden Broele een onderdompeling in de sociale wetgeving van toepassing op lokale besturen. 

Wordt u in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met vragen als:

  • Welke procedure moet gevolgd worden om in dienst te komen bij een lokaal bestuur?
  • Onder welke voorwaarden kunnen overuren gepresteerd worden?
  • Hoe wordt het salaris van een personeelslid vastgesteld? Kan hierover onderhandeld worden?
  • Welke toelagen en vergoedingen kunnen er toegekend worden? 
  • Welke afwezigheden zijn mogelijk tijdens een tewerkstelling?
  • Hoe kan de rechtspositieregeling van het OCMW en die van de gemeente het best geharmoniseerd worden? 

Dan is deze opleiding iets voor u: op twee dagen tijd doorloopt u de tewerkstelling van een (statutair of contractueel) personeelslid, gaande van de aanwerving tot de tewerkstelling, inclusief afwezigheden, arbeidsduur en verloning, tot het einde van de tewerkstelling.

Niet enkel de rechtspositieregeling wordt bij dit alles onder de loep genomen: ook de diverse andere sociale bepalingen die van toepassing zijn op lokale besturen passeren de revue.

Uiteraard staan we ook uitvoerig stil bij de verdere integratie van gemeente en OCMW op basis van de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur en de praktische uitwerking op het vlak van de rechtspositieregelingen. 

Als toemaatje besteden we ook uitgebreid aandacht aan alle nieuwigheden en bijzonderheden die recent opdoken: wijzigingen aan thematische verloven, uitzendarbeid, verenigingswerk, progressieve werkhervatting, deeltijds pensioen, aanpassing opzeggingstermijnen, flexibele loonpakketten, … 

U vertrekt met een volledig overzicht van al wat in beweging is én met een degelijke basis om die evoluties goed te kaderen. 

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
17/11/2020 Gent

Tweedaagse opleiding (17 en 26 november 2020)

Spreker(s)
Aanje Kints is diensthoofd van de algemene administratie (interne zaken, personeel en IT) en bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur Zulte.
Datum
dinsdag 17 november 2020
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.


Parking 2,50 euro.

Praktische info

Duur 

Telkens van 09.15 u. tot 16.00 u. Onthaal vanaf 08.45 u.

Voor wie

HR-medewerkers en leidinggevenden.

Programma

Dag 1

08.45 u.        Onthaal en registratie van de deelnemers

09.15 u.        Personeelsreglementering in lokale besturen

OCMW en gemeente, statutair en contractueel, rechtspositieregeling en arbeidsreglementering

10.45 u.        koffiepauze

11.00 u.        Indiensttreding bij een lokaal bestuur

Organogram en functiebeschrijving, vacantverklaring en kandidaatstelling, selectieprocedure, aanstelling, eedaflegging                         

12.30 u.        Lunchpauze

13.30 u.        De verloning bij een lokaal bestuur

Wettelijke basis en samenstelling, salarisschaal, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, indexering en inhoudingen

15.00 u.        Koffiepauze

15.15 u.        De loopbaan binnen gemeente en OCMW

16.00 u.        Einde

 

Dag 2

08.45 u.        Onthaal en registratie van de deelnemers

09.15 u.        De arbeidsduur in lokale besturen

Dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, rustpauzes, verbod op overuren en arbeid ’s nachts en op zon- en feestdagen

10.45 u.        Koffiepauze

11.00 u.        Vorming, evaluatie en tucht                   

12.30 u.        Lunchpauze

13.30 u.        Verloven en afwezigheden bij een lokaal bestuur

Jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekte, zorgkrediet, overmacht

15.00 u.        Koffiepauze

15.15 u.        Eindeloopbaan binnen gemeente en OCMW

16.00 u.        Einde

Boek
Eerste hulp bij personeels-reglementering in lokale besturen - Editie 2019
Aanje Kints

Op een eenvoudige en goed gestructureerde manier geeft Aanje Kints de volledige rechtspositieregeling en andere sociale wetgeving weer, zoals ze worden toegepast in de lokale besturen. Van aanwerving tot einde tewerkstelling: deze handige gids ontleedt de volledige loopbaan en omvat alle kennis waar u voor uw functie op moet kunnen terugvallen.

Meer info.

Boekprijs: € 39,00
Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, lunch voor beide dagen en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 399
HRMConnect klanten € 0 1 deelname per bestuur per jaar! Graag vermelden bij uw inschrijving.
24/11/2020 Leuven

Tweedaagse opleiding (24 november en 10 december 2020)

Spreker(s)
Aanje Kints is diensthoofd van de algemene administratie (interne zaken, personeel en IT) en bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur Zulte.
Datum
dinsdag 24 november 2020
Locatie
Park Inn by Radisson Leuven
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info

Duur 

Telkens van 09.15 u. tot 16.00 u. Onthaal vanaf 08.45 u.

Voor wie

HR-medewerkers en leidinggevenden.

Programma

Dag 1

08.45 u.        Onthaal en registratie van de deelnemers

09.15 u.        Personeelsreglementering in lokale besturen

OCMW en gemeente, statutair en contractueel, rechtspositieregeling en arbeidsreglementering

10.45 u.        koffiepauze

11.00 u.        Indiensttreding bij een lokaal bestuur

Organogram en functiebeschrijving, vacantverklaring en kandidaatstelling, selectieprocedure, aanstelling, eedaflegging                         

12.30 u.        Lunchpauze

13.30 u.        De verloning bij een lokaal bestuur

Wettelijke basis en samenstelling, salarisschaal, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, indexering en inhoudingen

15.00 u.        Koffiepauze

15.15 u.        De loopbaan binnen gemeente en OCMW

16.00 u.        Einde

 

Dag 2

08.45 u.        Onthaal en registratie van de deelnemers

09.15 u.        De arbeidsduur in lokale besturen

Dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, rustpauzes, verbod op overuren en arbeid ’s nachts en op zon- en feestdagen

10.45 u.        Koffiepauze

11.00 u.        Vorming, evaluatie en tucht                   

12.30 u.        Lunchpauze

13.30 u.        Verloven en afwezigheden bij een lokaal bestuur

Jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekte, zorgkrediet, overmacht

15.00 u.        Koffiepauze

15.15 u.        Eindeloopbaan binnen gemeente en OCMW

16.00 u.        Einde

Boek
Eerste hulp bij personeels-reglementering in lokale besturen - Editie 2019
Aanje Kints

Op een eenvoudige en goed gestructureerde manier geeft Aanje Kints de volledige rechtspositieregeling en andere sociale wetgeving weer, zoals ze worden toegepast in de lokale besturen. Van aanwerving tot einde tewerkstelling: deze handige gids ontleedt de volledige loopbaan en omvat alle kennis waar u voor uw functie op moet kunnen terugvallen.

Meer info.

Boekprijs: € 39,00
Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, lunch voor beide dagen en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 399
HRMConnect klanten € 0 1 deelname per bestuur per jaar! Graag vermelden bij uw inschrijving.
Kies 1 of meerdere sessies