De personeelsreglementering in lokale besturen (equivalent van tweedaagse opleiding)

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Sinds jaar en dag organiseert Uitgeverij Vanden Broele een onderdompeling in de sociale wetgeving van toepassing op lokale besturen. 

Wordt u in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met vragen als:

  • Welke procedure moet gevolgd worden om in dienst te komen bij een lokaal bestuur?
  • Onder welke voorwaarden kunnen overuren gepresteerd worden?
  • Hoe wordt het salaris van een personeelslid vastgesteld? Kan hierover onderhandeld worden?
  • Welke toelagen en vergoedingen kunnen er toegekend worden? 
  • Welke afwezigheden zijn mogelijk tijdens een tewerkstelling?
  • Hoe kan de rechtspositieregeling van het OCMW en die van de gemeente het best geharmoniseerd worden? 

Dan is deze opleiding iets voor u: in deze webinar on demand - volledig gelijklopend aan de tweedaagse klassikale opleiding - doorloopt u in afzonderlijke capsules de tewerkstelling van een (statutair of contractueel) personeelslid, gaande van de aanwerving tot de tewerkstelling, inclusief afwezigheden, arbeidsduur en verloning, tot het einde van de tewerkstelling.

Niet enkel de rechtspositieregeling wordt bij dit alles onder de loep genomen: ook de diverse andere sociale bepalingen die van toepassing zijn op lokale besturen passeren de revue.

Uiteraard staan we ook uitvoerig stil bij de verdere integratie van gemeente en OCMW op basis van de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur en de praktische uitwerking op het vlak van de rechtspositieregelingen. 

Als toemaatje besteden we ook uitgebreid aandacht aan alle nieuwigheden en bijzonderheden die recent opdoken: wijzigingen aan thematische verloven, uitzendarbeid, verenigingswerk, progressieve werkhervatting, deeltijds pensioen, aanpassing opzeggingstermijnen, flexibele loonpakketten, … 

U vertrekt met een volledig overzicht van al wat in beweging is én met een degelijke basis om die evoluties goed te kaderen. 

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Lokaal personeelsbeleid | HRMConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
01/12/2020 online via webinar

Webinar on demand met live terugkoppelmoment

Spreker
Aanje Kints is diensthoofd van de algemene administratie (interne zaken, personeel en IT) en bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur Zulte.
Datum
Dinsdag 01 december 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Webinar

Dit webinar is beschikbaar vanaf 1 december en dit voor de duur van één maand. Zo heeft u voldoende tijd om de verschillende videocapsules te bekijken op het moment dat het voor u het best past.

We voorzien ook nog een live terugkoppelmoment naar keuze met de spreker waarop u uw vragen kunt stellen. Meer info daarover volgt later.

De link naar dit webinar on demand en het live terugkoppelmoment krijgt u toegestuurd op de dag dat de webinar on demand van start gaat, zijnde 1/12.

Een papieren documentatiemap wordt opgestuurd naar het adres van uw inschrijving, tenzij u ons een ander adres doorgeeft.

 

Voor wie?

HR-medewerkers en leidinggevenden.

Programma

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een webinar on demand en bestaat uit verschillende videocapsules. Ook de bijhorende presentaties kan u digitaal raadplegen op Connect.

CAPSULE 1

Personeelsreglementering in lokale besturen
OCMW en gemeente, statutair en contractueel, rechtspositieregeling en arbeidsreglementering

CAPSULE 2

Indiensttreding bij een lokaal bestuur
Organogram en functiebeschrijving, vacantverklaring en kandidaatstelling, selectieprocedure, aanstelling, eedaflegging                         

CAPSULE 3

De loopbaan binnen gemeente en OCMW

CAPSULE 4

De verloning bij een lokaal bestuur
Wettelijke basis en samenstelling, salarisschaal, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, indexering en inhoudingen

CAPSULE 5

De arbeidsduur in lokale besturen
Dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, rustpauzes, verbod op overuren en arbeid ’s nachts en op zon- en feestdagen

CAPSULE 6

Vorming, evaluatie en tucht                   

CAPSULE 7

Verloven en afwezigheden bij een lokaal bestuur
Jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekte, zorgkrediet, overmacht

CAPSULE 8

Eindeloopbaan binnen gemeente en OCMW

Boek
Eerste hulp bij personeels-reglementering in lokale besturen - Editie 2019
Aanje Kints

Op een eenvoudige en goed gestructureerde manier geeft Aanje Kints de volledige rechtspositieregeling en andere sociale wetgeving weer, zoals ze worden toegepast in de lokale besturen. Van aanwerving tot einde tewerkstelling: deze handige gids ontleedt de volledige loopbaan en omvat alle kennis waar u voor uw functie op moet kunnen terugvallen.

Meer info.

Boekprijs: € 39,00
Prijs
In deze prijzen zijn de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 399
11/03/2021 online via webinar

Webinar on demand

Spreker
Aanje Kints is diensthoofd van de algemene administratie (interne zaken, personeel en IT) en bestuurssecretaris bij het gemeentebestuur Zulte.
Datum
Donderdag 11 maart 2021
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Webinar

Dit webinar is beschikbaar vanaf 11 januari en dit voor de duur van twee maanden. Zo heeft u voldoende tijd om de verschillende videocapsules te bekijken op het moment dat het voor u het best past.

De link naar dit webinar on demand krijgt u binnen de twee dagen na uw inschrijving toegestuurd. 
Heeft u vragen? Die kan u doorsturen naar opleidingen@vandenbroele.be, we zorgen dan in de mate van het mogelijke voor een antwoord.

Voor wie?

HR-medewerkers en leidinggevenden.

Programma

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een webinar on demand en bestaat uit verschillende videocapsules. Ook de bijhorende presentaties kan u digitaal raadplegen op Connect.

CAPSULE 1

Personeelsreglementering in lokale besturen
OCMW en gemeente, statutair en contractueel, rechtspositieregeling en arbeidsreglementering

CAPSULE 2

Indiensttreding bij een lokaal bestuur
Organogram en functiebeschrijving, vacantverklaring en kandidaatstelling, selectieprocedure, aanstelling, eedaflegging                         

CAPSULE 3

De loopbaan binnen gemeente en OCMW

CAPSULE 4

De verloning bij een lokaal bestuur
Wettelijke basis en samenstelling, salarisschaal, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, indexering en inhoudingen

CAPSULE 5

De arbeidsduur in lokale besturen
Dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, rustpauzes, verbod op overuren en arbeid ’s nachts en op zon- en feestdagen

CAPSULE 6

Vorming, evaluatie en tucht                   

CAPSULE 7

Verloven en afwezigheden bij een lokaal bestuur
Jaarlijkse vakantie, feestdagen, ziekte, zorgkrediet, overmacht

CAPSULE 8

Eindeloopbaan binnen gemeente en OCMW

Boek
Eerste hulp bij personeels-reglementering in lokale besturen - Editie 2019
Aanje Kints

Op een eenvoudige en goed gestructureerde manier geeft Aanje Kints de volledige rechtspositieregeling en andere sociale wetgeving weer, zoals ze worden toegepast in de lokale besturen. Van aanwerving tot einde tewerkstelling: deze handige gids ontleedt de volledige loopbaan en omvat alle kennis waar u voor uw functie op moet kunnen terugvallen.

Meer info.

Boekprijs: € 39,00
Prijs
In deze prijs is de btw en de documentatiemap begrepen. Betaling na ontvangst factuur.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 399
Kies 1 of meerdere sessies