CPS-studiedag: "Respect: over vertrouwen en gezag in politiewerk"

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Legitimiteit is essentieel voor een democratische kwaliteitsvolle politiezorg. Met het begrip legitimiteit wordt indirect verwezen naar de mate van vertrouwen van burgers in de politie. Het verwijst ook naar de gehoorzaamheid aan de politie en het gezag van de politie. Een politie die een grote mate van legitimiteit kent, wordt beter gehoorzaamd en hoeft minder gewelds- en machtsmiddelen in te zetten. We zouden eigenlijk wel kunnen stellen dat een legitieme politie een efficiëntere politie is. Politie lijkt het vandaag moeilijk te hebben met haar legitimiteit en vertrouwen. De idee zou ontstaan dat de burger geen gezag en respect meer heeft voor de politie. Is dit wel zo? Het is niet meer zo dat de symbolische functie van het uniform automatisch leidt tot een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de politie. De vraag rijst, hoe moeten we hiermee omgaan? 

Afgelopen decennia werd heel wat onderzoek verricht naar legitimiteit, vertrouwen en gezag van de politie.  In deze studiedag willen we deze begrippen verhelderen en nagaan welke gegevens we daar vandaag over hebben in België. Daarnaast brengen we ook (internationale) evoluties in kaart. 

Tenslotte besteden we aandacht aan wat we kunnen leren over legitimiteit uit de huidige handhaving van de COVID-maatregelen?  Welke impact heeft COVID op legitimiteit en vertrouwen? Hoe gaan politiekorpsen hier mee om en hoe beïnvloedt dit haar maatschappelijke opdracht vandaag? Welke goede praktijken kunnen we hieruit halen?

Op het einde van deze studiedag ontvangen de ingeschreven deelnemers een exemplaar van het themanummer ‘Legitimiteit van de politie’ in de reeks Cahiers Politiestudies (Uitg. Gompel & Svacina).


Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
09/11/2021

Studiedag

Datum
Dinsdag 09 november 2021
Locatie
Administratief Centrum Beveren (site lokale politie)
Gravenplein 8
9120 Beveren

Bereikbaarheid

Trein: lijn Antwerpen-Gent (halte Beveren-Waas). Het centrum ligt op 10 à 15 minuten wandelen.

Bus: De Lijn nrs. 81 tot 85 vanuit Antwerpen en Sint-Niklaas en Belbus 280 Beveren-Kruibeke.

Fiets of wagen: via N70

Ruime gratis parkeergelegenheid op parking Centrum, vlakbij het Cultureel centrum ‘Ter Vesten’.

Praktische info
Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Politie’ van het CPS.
Werkgroepleden: Antoinette Verhage, Sofie De Kimpe, Isabel Verwee

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen

We gaan ervan uit dat in november 2021 studiedagen fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 
Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum of kan worden geopteerd voor een online evenement. Deelnemers kunnen er dan ook voor kiezen om kosteloos te annuleren.

Programma

8u30      Aanmelding – Ontvangst met koffie en thee                        

9u00      Welkomstwoord door de dagvoorzitter | Prof. dr. Antoinette Verhage, Universiteit Gent, onderzoeksgroep IRCP

9u05      Inleiding:  Uiteenrafelen concepten en eerste zicht op cijfermateriaal van vandaag | Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep CRiS

9u35      Monitoren van publiek vertrouwen | Prof. dr. Steven Van de Walle, Research Professor (Public Management), KU Leuven, Instituut voor de Overheid  

10u00    Koffiepauze                      

10u30    Over gezag en politie | Jurrien Rood, Filosoof, schrijver van het boek: Wat is er mis met gezag?

11u00    Een politiejob: einde van je burgerschap? | Bart Van Thienen (korpschef PZ Aarschot) i.s.m. doctoranda Yinthe Feys (UGent)

11u30    Vragen                

12u00    Broodjeslunch                  

13u00    Fragment uit “RAUW”, theatervoorstelling over werk en leven bij de Nationale Politie Nederland | Introductie door Bart De Cocker, Integriteitscoach, Politiezone Gent

14u00    Debat met blik op de toekomst:hoe kunnen we legitimiteit van de politie versterken? |       Moderator: Philip Heymans (VRT) | Panelleden: Michel Govaerts (korpschef Brussel-Hoofdstad/ Elsene), Hans Bonte (burgemeester Vilvoorde), Dirk Van Nuffel (korpschef PZ Brugge), Anjuli Van Damme (Commissaris PZ Lokeren) & Voorzitter Vlaamse Jeugdraad (gevraagd)

15u00    Slotconclusies | Prof. dr. Jeroen Maesschalck, KULeuven, LINC (gevraagd)

15u15    Einde en netwerkdrink

Prijzen
In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 125
Kortingsprijs € 112,5 Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs.
Studentenprijs € 30
Kies 1 of meerdere sessies