CPS-studiedag: "Financiering van de lokale politie. Less is more?!"

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Het federaal regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken kondigden aan dat “werk zal worden gemaakt van een vernieuwd transparant financieringsmodel voor de lokale politiezones, dat bovendien de optimale schaalgrootte van de politiezones stimuleert”.

De behandeling van een wetsvoorstel eerder dit jaar, duidt aan dat er veel politiek draagvlak bestaat om hier snel werk van te maken.

Deze studiedag grijpt terug naar de totstandkoming van het huidige financieringsmodel met de KUL-norm en de verschillende federale dotaties, preventiemiddelen en correctiemechanismen. Waarom werden bepaalde keuzes destijds wel of niet gemaakt?

Hoe evalueren we de situatie vandaag? Wat kunnen we leren van de modellen in het buitenland?

Uiteraard heeft de federale financiering een impact op de dotaties van de steden en gemeenten. Hoe zijn deze de afgelopen twintig jaar geëvolueerd en wat kunnen we leren uit de inzichten van specialisten op vlak van gemeentefinanciën?

Intussen lopen er hoorzittingen in de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en worden multidisciplinaire werkgroepen samengesteld die de hervorming van het financieringsmechanisme vanuit een breder kader zullen bekijken.

U krijgt aan het einde van deze studiedag een actuele stand van zaken zodat u helemaal ‘up to date’ de boeiende debatten met kennis van zaken kan volgen.

Deze studiedag is ongetwijfeld belangrijk voor iedereen die een rol speelt in de aansturing en het beheer van de lokale politie of daar interesse voor heeft. Het is een niet te missen studiedag voor korpschefs en leidinggevenden binnen en buiten de politie, voorzitters en leden van het politiecollege en de politieraad, academici, politici enz.


Wij kijken ook uit naar de aanwezigheid van recent ingestroomde commissarissen en houders van het directiebrevet of wie daar in opleiding voor is.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
26/11/2021

Studiedag

Datum
Vrijdag 26 november 2021
Locatie
Provinciehuis Vlaams-Brabant Leuven
Provincieplein 1
3010 Leuven

Klik hier voor een routebeschrijving.

Praktische info
Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Politie’ van het CPS

Piloten: Mark Crispel en Marc Bloeyaert
Werkgroepleden: Alain Collier, Filip Van Steenbergen, Koen Van Steenwinckel, Sylvie Michiels

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen

We gaan ervan uit dat tegen november 2021 studiedagen fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de corona-crisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 
Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum. Deelnemers kunnen er dan ook voor opteren om kosteloos te annuleren.

Programma

9u00      Aanmelding – Ontvangst met koffie en thee        

9u30      Welkomstwoord | Jan Spooren, Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

9u35      Inleiding door de dagvoorzitter | Filip Van Steenbergen, korpschef Politiezone KASTZE

9u45      Het huidige financieringssysteem: historiek, analyse en reflectie | Fernand Koekelberg

10u20    Evaluatie van het financieringssysteem voor de lokale politiezones | Sylvie Michiels, Diensthoofd PLIF (Personeel – Logistiek – ICT – Financiën) bij Politiezone Hamme-Waasmunster en wnd. directeur PLIF (Personeel – Logistiek – ICT – Financiën) bij Politiezone Lokeren

10u55    Koffiepauze      

11u20    Benchmarking met enkele buitenlandse voorbeelden | Prof. Dr. Herman Matthijs, UGent, Faculteit Economische wetenschappen

11u55    Visie op financieel beheer: Hoe zou men politiefinanciën kunnen koppelen aan de beleids- en beheerscyclus? | Bert Gijsels, Partner, BDO

12u15    Broodjeslunch  

13u15    Interactie met het publiek: vragen en resultaat van de stellingen | Moderator: Filip Van Steenbergen, dagvoorzitter

13u30    Steden en gemeenten als motor van de lokale politiefinanciering: bedenkingen voor de toekomst |  Koen Van Heddeghem, Diensthoofd en Bjorn Cools, Stafmedewerker – lokale politie en veiligheid, VVSG

14u05    Wat is een ‘optimale schaalgrootte’: getuigenissen/goede praktijken van fusiezones, associaties tussen zones en interzonale samenwerking    3 goede praktijken, elk 15 minuten

1)   Goede praktijken – deel 1: Voorbeeld van een fusie: Politiezone Zennevallei “Korspchef, als je niet kan besparen, fusioneren we niet!” | Mark Crispel, korpschef, Politiezone Zennevallei

2)   Goede praktijken – deel 2: Voorbeeld van een fusie: Politiezone Limburg Regio Hoofdstad | Philip Pirard, korpschef Politiezone LRH

3)    Goede praktijken – deel 3: Voorbeeld van een interzonale samenwerking: WVL4 of veiligheidszones? | Nicholas Paelinck, korpschef Politiezone Westkust

14u50    Koffiepauze      

15u20    Kritische beschouwing | Prof. dr. Jelle Janssens, UGent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, IRCP

15u40    Afsluiting | Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing (gevraagd)

16u00    Eind en netwerkdrink

Prijzen
Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch en de documentatiemap inbegrepen
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 110
Kortingsprijs € 99 10 % korting op de normale deelnameprijs voor structurele partners van het CPS
Studentenprijs € 30 Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch en de documentatiemap inbegrepen
Kies 1 of meerdere sessies