CPS-studiedag: "Alles komt goed, ook het politieonderwijs?"

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Sinds oudsher heeft het CPS een bijzondere band met het politieonderwijs. Reeds bij de oprichting waren de Vlaamse Politiescholen vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Het CPS heeft daarom een permanente bezorgdheid aan de dag gelegd voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaand politieonderwijs. Dit kwam al die jaren tot uitdrukking in tal van studiedagen en publicaties.

Aan de vooravond van de Staten-Generaal van de politie en bij de aanvang van het nieuwe academiejaar van het hoger onderwijs, wil het CPS het politieonderwijs opnieuw onder de aandacht brengen. Het politieonderwijs wordt telkens weer naar voor geschoven als oplossing voor bestaande tekortkomingen in de organisatie. Gebrek aan kennis en vaardigheden van politieambtenaren zijn vaak onderwerp van discussie wanneer het fout loopt. Wie dergelijke verantwoordelijkheid draagt, moet dus ook voldoende aandacht krijgen, vinden de organisatoren van deze studiedag.

Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar een antwoord op volgende vragen: Waar staan we vandaag met de politieopleiding in België? Wat mogen we van de politieopleiding verwachten in de toekomst? Hoe kunnen we een aantal spanningsvelden in het huidige politieonderwijslandschap begrijpen? Hierbij hebben we specifiek aandacht voor de spanningen tussen de politieopleiding en het werkveld, tussen hoger onderwijs en het politieonderwijs, tussen pedagogie en praktijk.

Het slotwoord is aan die Minister van Binnenlandse Zaken. Haar wordt gevraagd of ze het nieuwe academiejaar van de politiescholen kan inluiden met haar visie op de toekomst.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
15/10/2021

Studiedag

Datum
Vrijdag 15 oktober 2021
Locatie
GIP Brussel (campus Brusafe) - Blue Star auditorium
Zweefvliegtuigstraat 10
1130 Brussel

Meer info vindt u via deze site: https://brusafe.brussels/nl/contact-2/#map

Praktische info
Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Politie’ van het CPS.

Piloten: Sofie De Kimpe en Marc Bloeyaert

Werkgroep: Sophie Adriaens, Pascal Kemps, Steve Margodt, Karen Plasschaert, Wendy Van Den Branden, Pascal Vandenhole, Willy Van Duffel

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen

We gaan ervan uit dat deze studiedag fysiek zal kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 
Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum. Deelnemers kunnen er dan ook voor opteren om kosteloos te annuleren.

Prijsuitreiking tiende editie van de CPS-prijs voor het beste eindewerk

Het CPS organiseert in 2021-2022 voor de tiende keer de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (scriptie), een jaarlijkse wedstrijd voor het beste Nederlandstalig eindwerk m.b.t. het academiejaar 2019-2020 over thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. 

Voor deze 10de editie hebben we acht geldige inzendingen ontvangen en werden twee werken genomineerd.

De twee genomineerde werken, zijn, in willekeurige volgorde:

  • De strijd tegen het gebruik van pyrotechniek: een vergelijking tussen Vlaamse en Nederlandse voetbalclubs
  • If it was shared on Facebook and Twitter, then it must be true. Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van fake news op veiligheidsgevoelens

Op de juryvergadering van 15 juni 2021 duidde de vijfkoppige jury de winnaar van deze 10e editie aan. De prijs zal worden uitgereikt op deze studiedag omstreeks 15u15 door de voorzitter van de jury, Marc Bloeyaert.

Programma

9u00      Aanmelding – Ontvangst met koffie en thee        

9u30      Welkomstwoord door de dagvoorzitter | Evelien De Pauw, docent-onderzoeker VIVES Hogeschool, Opleiding Bachelor Maatschappelijke Veiligheid

9u45      Waar waren we gebleven? Een stand van zaken van het politieonderwijsbeleid in België | Steve Margot, Directeur West-Vlaamse Politieschool

10u15    Waar willen we naartoe? Een visie voor het politieonderwijsbeleid voor de toekomst? | Dominique Van Ryckeghem, Algemeen directeur a.i., federale politie Algemene directie van het middelbeheer en de informatie (DGR)

10u40    Doe het zelf maar doe het niet alleen! Wat kan de Nederlandse Politieacademie ons leren over de onafhankelijkheid van het politieonderwijs? | Spreker Politieacademie Nederland (gevraagd)

11u10    Koffiepauze      

11u40    In het ziekenhuis, de hogeschool of universiteit? Wat kan de evolutie van de opleiding verpleegkunde ons leren? | Toon Quaghebeur, Programmadirecteur Gezondheid, UCLL Opleiding Verpleegkunde

12u05    Hoe effectief is Pedagogie? Wat vertelt ons de Lerarenopleiding? | Jetske Strijbos, Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding, Vrije Universiteit Brussel

12u30    Broodjeslunch  

13u30    Waar naartoe met het politieonderwijs? Debat met de actoren van het politieonderwijsbeleid | Panelleden: Federale Politie-DGR: Dominique Van Ryckeghem, Gouverneur: Jan Spooren, Vlaams-Brabant (namens College van gouverneurs), Vakbond: Joery De Haes, ACV Politie, Wetenschap: Prof. dr. Sofie De Kimpe, Vrije Universiteit Brussel, Korpschef: Bart Van Thienen, PZ Aarschot, Directeur van een politieschool: Jacky Vastmans, PLOT

15u15    Prijsuitreiking 10e CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2019-2020) |             Marc Bloeyaert, voorzitter van de jury

15u30    Eerste officiële opening van het academiejaar en afsluiting door de minister Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

16u00    Bezoek aan de campus BruSafe: de infrastructuur van de Politieschool van Brussel (GIP)  O.l.v. Alain Goergen

16u30    Einde en netwerkdrink 

Prijzen
Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch en de documentatiemap inbegrepen
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 110
Kortingsprijs € 99 10 % korting op de normale deelnameprijs voor structurele partners van het CPS
Studentenprijs € 30 Deelnameprijs voor voltijdse onbezoldigde studenten. Hierin zijn de kosten van de koffiepauzes, de broodjeslunch en de documentatiemap inbegrepen
Kies 1 of meerdere sessies