VIEWZ seminar Ruimte & zorg

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Hoe kunnen we zorg op een kwalitatieve en inclusieve manier organiseren in onze omgeving? Welke zijn de lacunes in ons huidige zorgaanbod? De coronacrisis heeft de inplanting van zorgfaciliteiten in een ruimtelijk
kwalitatief en duurzaam kader alleen maar meer aan belang doen winnen.

Het VIEWZ seminar RUIMTE & ZORG biedt een uitgelezen kans om hierover in gesprek te gaan en zoomt in op tal van vaststellingen, vragen en bedenkingen binnen de ouderen- en thuiszorg die beleidsmakers en lokale besturen wakker houden.

VIEWZ verwelkomt u graag op 29 oktober 2021 in het Brussels44Center voor een dag vol inspirerende voordrachten en een panelgesprek over het woonzorgcentrum 2.0. Tijdens de walking lunch en de afsluitende
netwerkreceptie is er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega’s uit de sector.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
29/10/2021

Seminar

Sprekers
Jo Vandeurzen - Voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin | Voorzitter van Integro vzw, de grootste socialprofitwoonzorggroep van Limburg
Wim Van Cromphout - Burgerlijk ingenieur-architect en partner bij B2Ai architects. Als een van de grootste architectenbureaus van het land heeft B2Ai een ruime ervaring met het bouwen voor de zorg en het ontwerpen van gemengde projecten
Jan De Maeseneer - Professor Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg Universiteit Gent | Head WHO Collaborating Centre for Family Medicine and Primary Health Care-Ghent University
Stijn De Vleeschouwer - Team Vlaams Bouwmeester, medecoördinator van de pilootprojecten ‘Onzichtbare Zorg’ die de nieuwe ruimtelijke inzichten en concepten leveren voor de uitwerking van toekomstige projecten in de zorgsector
Peter Vanden Abeele - Stadsbouwmeester Gent | Gastprofessor stedenbouwkundige ontwerpen Universiteit Gent
Naiké Costa - Directeur woonzorgcentrum Sint-Jozef Assenede
Griet Roets - Professor bij de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent
Peter Lamaire - Senior advisor investments Belfius
Wim Rasschaert - Rasschaert advocaten
Datum
Vrijdag 29 oktober 2021
Locatie
Brussels 44 Center (Auditorium)
Kruidtuinlaan 44
1000 Brussel

Via deze link (tab 'access maps') vindt u een plannetje voor het openbaar vervoer.

Praktische info
Ontdek hier alvast de verschillende topics:

Jo Vandeurzen | Integro vzw

Hoe zal de residentiële ouderenzorg evolueren? De pandemie heeft de kwestie alvast hoog op de beleidsagenda gezet. Er zijn veel inspirerende initiatieven, maar de sector kampt ook met een negatief imago. De woonzorgcentra ondergaan ondertussen grote veranderingen. Van een medisch model naar een zorg- en leefgemeenschap. Wachtlijsten verdwijnen. Personeelsnormen worden versterkt. Maar ook de verwachtingen van kandidaat-bewoners en hun familie wijzigen. We kijken even terug: welke hervormingen werden na de overdracht van de bevoegdheid met betrekking tot de woonzorgcentra in de steigers gezet? En wat zullen de bakens zijn in de transities naar het woonzorgcentrum van de toekomst?

Wim Van Cromphout | B2Ai architects

B2Ai is als architectenbureau betrokken bij heel wat projecten waarin zorg aanwezig is. De manier waarop deze wordt ingevuld kent verschillende gradaties, zeker in de seniorenzorg. Heel wat oudere mensen beslissen om hun huis te verkopen en naar een appartement te verhuizen, waar nabijheid van andere functies in gemengde projecten een meerwaarde kan betekenen. Een stap verder is het wonen met zorgondersteuning, waar diezelfde verweving van functies en woontypes minstens even belangrijk is. Voor mensen met een zwaarder zorgprofiel blijft echter de gecontroleerde en verzorgende omgeving van een woonzorgcentrum noodzakelijk, hoewel ook daar huiselijkheid, onzichtbare zorg en integratie in de “buitenwereld” steeds meer ingang winnen.

Jan De Maeseneer | Universiteit Gent

De coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk een sterke eerstelijnszorg is. Allerlei zorgverstrekkers stonden in de frontlijn om – met veel te weinig beschermingsmateriaal, en veel te weinig testen – de ‘eerste golf’ op te vangen. De officiële start van de eerstelijnszones op 1 juli 2020 kwam geen dag te vroeg: zij vormen het noodzakelijke kader waar lokale besturen, gezondheidszorgverstrekkers, de welzijnssector en vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers elkaar vinden om samen verantwoordelijkheid op te nemen voor een bevolking van ongeveer 100 000 inwoners. In deze bijdrage kijken we naar ‘eerstelijnszorg en ruimte’ vanuit vier invalshoeken: ruimte in de zorg voor het individu; ruimte in de lokale vormgeving van de zorg; zorg voor de ecologische en sociaal-economische ruimte waarin mensen leven en het belang van organisatorische en budgettaire ruimte voor de eerstelijnszorg.

 

Wim Rasschaert | Rasschaert advocaten

De design and build-formule wordt vaak aangeprezen als een wonderformule om sneller en geïntegreerd te werken. Vandaag worden sporthallen, administratieve centra, politiekantoren, bibliotheken, etc. gerealiseerd met DB-procedures. Is dit ook een interessante formule voor de zorgsector? Wat is design and build precies? Is er een design and build light? En waarom zou men hier voor kiezen? Aan de hand van voorbeelden worden tips en tricks meegegeven.

 

Peter Lamaire | Belfius

De coronapandemie heeft er serieus ingehakt, op meerdere vlakken. Ook economisch laat de pandemie nu al en zal ze in de komende periode nog sporen tot littekens nalaten. De volgende grote uitdaging kan echter niet wachten om aangepakt te worden: de transitie naar een meer duurzame economie. Een korte schets van de huidige stand van zaken op macro-economisch vlak en de mogelijke verwachtingen in een veranderende omgeving.


Panelgesprek Woonzorgcentrum 2.0:

Stijn De Vleeschouwer
Team Vlaams Bouwmeester
Griet Roets
Universiteit Gent
Naiké Costa
WZC Sint-Jozef Assenede
Peter Vanden Abeele
Stad Gent, UGentDit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met:

logo Belfius logo Rasschaert  logo medirest

Programma

Het seminar begint om 10.00 u. en eindigt om 16.00 u. Onthaal vanaf 9.30 u.
Van 16.00 - 17.00 u. voorzien we een netwerkdrink. Hiervoor kunt u apart inschrijven (begrepen in de inschrijvingsprijs).

Het programma ligt grotendeels vast en wordt de komende weken verder aangevuld. Dit zijn de thema's:

  • Geïntegreerde zorginfrastructuur | Wim Van Cromphout
  • Aanpak van overheidsopdrachten voor bouwinfrastructuur | Wim Rasschaert
  • Eerstelijnszorg in stad/gemeente | Jan De Maeseneer
  • Het toekomstperspectief van ouderenzorg | Jo Vandeurzen
  • Transitie naar een nieuw economisch ‘normaal’, welke ruimte voor de zorg? | Peter Lamaire
  • Panelgesprek woonzorgcentrum 2.0 | Naiké Costa, Stijn De Vleeschouwer, Peter Vanden Abeele, Griet Roets
Prijs
Prijs incl. btw, koffiepauzes, lunchpauze en netwerkdrink.
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 195
Kies 1 of meerdere sessies