CPS-studiedag: Intrafamiliaal geweld: actuele uitdagingen en de impact van de COVID-19 pandemie

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Het meeste geweld dat bij de politie bekend is, vindt plaats binnen intieme relaties en in familiale kring. Desondanks is voor huiselijk geweld, stalking, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en al die andere vormen van geweld waarvoor ook wel de term ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ wordt gebruikt, in politiële kringen maar beperkt aandacht. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld sterk toegenomen.

Tijdens deze digitale studiedag willen we op verschillende vragen in dit verband een antwoord bieden, in de eerste plaats de vraag omtrent de ernst en de schade ervan op lange termijn. Hoe is in de loop der jaren aandacht voor dit thema ontstaan en wat zijn daarbij de verwachtingen ten aanzien van de politie? Hoe komt het dat dit thema zo weinig sexy wordt gevonden in de politiewereld, terwijl de problemen al zo oud zijn als de weg naar Rome?

Een aantal voorbeelden van dit soort van geweld worden uitgelicht, zoals kindermishandeling, geweld tussen (ex-)partners, mishandeling van ouderen, migratie- en familiaal geweld. Deze studiedag moet inzicht bieden in actuele uitdagingen voor de politie. Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen? Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Op het einde van deze studiedag ontvangen de deelnemers een exemplaar van het themanummer Cahier Politiestudies nr. 51 'Intrafamiliaal geweld' (Eds. Janine Janssen, Katinka Lünnemann, Wim D’haese & Anne Groenen), uitgegeven bij Gompel en Svacina.

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Politie | BlueConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
08/02/2021 online via webinar

Webinar on demand met live terugkoppelmoment op 25/2/2021

Datum
Maandag 08 februari 2021
Locatie
Online (webinar on demand)

online via webinar
Praktische info
Doelgroepen

Leden van de geïntegreerde politie, hulpverleningssector, academische wereld en studenten, leden van de rechterlijke orde en advocatuur, lokale besturen,  leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, private veiligheidsdiensten, politici, beleidsmedewerkers en -verantwoordelijken,...

Werkgroep

Deze studiedag is een initiatief van de studielijn ‘Lokaal-integraal veiligheidsbeleid’ van het CPS

Piloot: Kristof Verfaillie
Werkgroep: Maarten De Waele, Jurgen De Landsheer, Wim D’haese, Anne Groenen, Evi Verdonck

Accreditatie

Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.
Leden rechterlijke orde: Deze studiedag wordt ten laste genomen door het IGO (ref. TEC-E20377)

Programma

Dit webinar on demand bestaat uit verschillende videocapsules, die consulteerbaar zijn vanaf 8 februari 2021 voor de duur van twee maand. Het live webinar met de sprekers vindt plaats op 25/2/2021. 

Webinar on demand

CAPSULE 1

Welkom en inleiding van het thema van de studiedag door de dagvoorzitter
Kristof Verfaillie, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

CAPSULE 2

Intrafamiliaal geweld, een (on)zichtbare pandemie
Dr. Anne Groenen, Verantwoordelijke Expertisecentrum Resilient People, UC Leuven-Limburg (UCLL)

CAPSULE 3

Relaties, stress en agressie tijdens COVID-19
Dr. Ines Keygnaert, Docent, International Centre for Reproductive Health (ICRH), Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent

CAPSULE 4

Waarom heeft ze niets gezegd? Het hulpzoekend gedrag bij slachtoffers van partnergeweld
Dr. Kasia Uzieblo, Docent, Onderzoeksgroep Crime & Society (CriS), Vrije Universiteit Brussel

CAPSULE 5

Risicotaxatie: toepassingsmogelijkheden voor politie en justitie in België
Dr. Evi Verdonck, Senior onderzoeker, UC Leuven-Limburg (UCLL)

CAPSULE 6

Family Justice centers in tijden van corona
Pascale Franck, Coördinator, Family Justice Center Antwerpen

CAPSULE 7

Partnergeweld en impact van de COVID-19-pandemie. Vernieuwde maatschappelijke aandacht brengt (nieuwe) wetgeving, reglementering en methodieken. Een overzicht.
Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

CAPSULE 8

De politionele aanpak van intrafamiliaal geweld
Wim D’haese, Korpschef Politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
Carla Cobbaut, Slachtofferbejegenaar, Maatschappelijk werker, Politiezone Pajottenland

CAPSULE 9

Aandacht voor eergerelateerd geweld: observaties van een korpsantropoloog
Dr. Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar Rechts-antropologie aan de Open Universiteit

Live webinar | 25/02/2021

  • 14.00 u. De dagvoorzitter geeft een korte inleiding over het opzet van het webinar en het verloop van het live gedeelte
  • 14.10 u. De sprekers zijn aanwezig op het webinar en staan ter beschikking om vragen van de deelnemers te beantwoorden. Eerst wordt gestart met de vragen die vooraf via email werden doorgegeven. De dagvoorzitter leidt dit in goede banen.

    De aanwezige deelnemers geven hun vragen door via de chatfunctie. De dagvoorzitter geeft de vragen door aan de passende sprekers.
    Indien niet alle vragen beantwoord kunnen worden, kunnen de antwoorden ook nadien aan de deelnemers via email worden doorgegeven.
  • 16.00 u. Einde
Prijzen
Factuur volgt via het CPS.
Wie Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 125 Inclusief publicatie 'Intrafamiliaal geweld' (uitg. Gompel & Svacina).
Studentenprijs € 30 Prijs voor voltijdse onbezoldigde studenten. Publicatie niet inbegrepen.
Leden rechterlijke orde € 125 Tenlasteneming van het inschrijvingsgeld door het IGO. Inclusief publicatie 'Intrafamiliaal geweld' (uitg. Gompel & Svacina).
Kies 1 of meerdere sessies