Eenzaamheid bij ouderen

Persvoorstelling | Studienamiddag
0 beschikbare sessie(s)

Door onvoorziene omstandigheden stellen we deze studienamiddag uit naar voorjaar 2023. We houden u zeker op de hoogte zodra de nieuwe datum gekend is!

Het boek "Eenzaamheid bij ouderen" verschijnt midden november en kunt u vooruitbestellen via deze link.

Eenzaamheid is een brandend actueel thema. Niet alleen in de pers, maar ook in de wetenschappen is de aandacht voor eenzaamheid de laatste jaren alleen maar toegenomen. Aan de Vrije Universiteit Brussel ontstond begin de jaren 2000 het ouderenbehoefteonderzoek, dat sindsdien is uitgegroeid tot de maatstaf voor inclusief onderzoek naar de noden en behoeften van Vlaamse thuiswonende zestigplussers. Het werd een onderzoek door en voor ouderen, die in een cocreatief proces inspraak kregen in het lokale ouderenbeleid. Ook het thema eenzaamheid wordt er uitvoerig onder de loep genomen.

De onderzoekers doken in hun rijkgevulde dataset, bestaande uit gegevens van meer dan 80.000 Vlaamse ouderen, en onderwierpen ze aan een kritische analyse. Tijdens deze studienamiddag lichten Nico De Witte en Dominique Verté een selectie van de resultaten toe. Ze bevestigen of ontkrachten reeds bestaande inzichten, maar bespreken ook nieuwe inzichten en geven een uniek inzicht in de evolutie van de eenzaamheidscijfers tussen 2004 en vandaag. Na een kritische reflectie door Herwig Reynaert zoomen we in op de relatie tussen eenzaamheid en praktische projecten, buurtzorg, kwaliteit van leven, mantelzorg, corona en technologie. Tot slot laten we in een boeiend panelgesprek enkele beleidsmakers aan het woord.

Deze studienamiddag biedt heel wat handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met het thema eenzaamheid bij ouderen.

 

Op de persconferentie en studienamiddag stellen auteurs Nico De Witte en Dominique Verté hun boek ‘Eenzaamheid bij ouderen’ officieel voor aan de pers en het publiek.

Prijzen en praktische info vindt u via de knop ‘Meer info’ onderaan deze pagina.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Kies 1 of meerdere sessies