Eenzaamheid bij ouderen

Persconferentie | Studienamiddag
1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Eenzaamheid is een brandend actueel thema. Niet alleen in de pers, maar ook in de wetenschappen is de aandacht voor eenzaamheid de laatste jaren alleen maar toegenomen. Aan de Vrije Universiteit Brussel ontstond begin de jaren 2000 het ouderenbehoefteonderzoek, dat sindsdien is uitgegroeid tot de maatstaf voor inclusief onderzoek naar de noden en behoeften van Vlaamse thuiswonende zestigplussers. Het werd een onderzoek door en voor ouderen, die in een cocreatief proces inspraak kregen in het lokale ouderenbeleid. Ook het thema eenzaamheid wordt er uitvoerig onder de loep genomen.

De onderzoekers doken in hun rijkgevulde dataset, bestaande uit gegevens van meer dan 80.000 Vlaamse ouderen, en onderwierpen ze aan een kritische analyse. Tijdens deze studienamiddag lichten Nico De Witte en Dominique Verté een selectie van de resultaten toe. Ze bevestigen of ontkrachten reeds bestaande inzichten, maar bespreken ook nieuwe inzichten en geven een uniek inzicht in de evolutie van de eenzaamheidscijfers tussen 2004 en vandaag. Na een kritische reflectie door Herwig Reynaert zoomen we in op de relatie tussen eenzaamheid en praktische projecten, buurtzorg, kwaliteit van leven, mantelzorg, corona en technologie. Tot slot laten we in een boeiend panelgesprek enkele beleidsmakers aan het woord.

Deze studienamiddag biedt heel wat handvatten aan praktijkwerkers, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en zorgprofessionals om aan de slag te gaan met het thema eenzaamheid bij ouderen.

 

Op de persconferentie en studienamiddag stellen auteurs Nico De Witte en Dominique Verté hun boek ‘Eenzaamheid bij ouderen’ officieel voor aan de pers en het publiek.

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
17/11/2022 Gent

Persconferentie | Studienamiddag

Sprekers
Nico De Witte – professor gerontologie en docent aan de faculteit Psychologie, Educatiewetenschappen, Geneeskunde en Farmacie van de VUB, lector/onderzoeker Hogeschool Gent.
Dominique Verté – professor sociale gerontologie en sociale en culturele agogiek. Docent aan de faculteit Psychologie, Educatiewetenschappen, Geneeskunde en Farmacie van de VUB.
Herwig Reynaert - professor politieke wetenschappen, Centrum voor Lokale Politiek (UGent).
Deborah Lambotte – lector en onderzoeker Hogeschool Gent.
Jorrit Campens – lector en onderzoeker Hogeschool Gent.
Benedicte De Koker – lector, onderzoeker en coördinator onderzoekcentrum 360° Zorg en Welzijn, Hogeschool Gent.
Emily Verté – professor eerstelijnszorg en geïntegreerde zorg aan de VUB, algemeen coördinator en co-chair Academie voor de Eerste Lijn.
Tina Janssens – projectmanager eenzaamheid en inclusie senioren, Zorgbedrijf Antwerpen.
Patricia Vanleerberghe – lector opleiding verpleegkunde Hogeschool Gent.
Pablo Annys – schepen sociale zaken, werk en ondernemen Brugge, voorzitter BCSD, voorzitter Mintus.
Natacha Waldmann – schepen van welzijn en zorg en voorzitter BCSD Oostende.
Dominique Hayen – algemeen directeur Kortenaken.
Tinie Kardol – directeur TIP Zorg (Nederland), professor VUB.
Tina Vanhoye – consulent seniorenbeleid Mechelen.
Datum
Donderdag 17 november 2022
Locatie
Sint-Pietersabdij Gent (Kapittelzaal)
Sint-Pietersplein 9
9000 Gent
Programma
Persconferentie

10.30 u. Persconferentie voor journalisten
12.00 u. Einde persconferentie

Programma studienamiddag

13.00 u. Onthaal en registratie van de deelnemers
13.30 u. Eenzaamheid bij ouderen – Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen | Nico De Witte & Dominique Verté
14.00 u. Kritische reflectie | Herwig Reynaert
14.10 u. Eenzaamheid bij thuiswonende ouderen vanuit een breder perspectief. Bijdragen over de relatie tussen eenzaamheid en praktische projecten, buurtzorg, kwaliteit van leven, mantelzorg, corona en technologie | Deborah Lambotte, Jorrit Campens, Benedicte De Koker, Emily Verté, Tina Janssens & Patricia Vanleerberghe
15.10 u. Eenzaamheid gezien vanuit het beleid | Pablo Annys, Natacha Waldmann, Dominique Hayen, Tinie Kardol, Tina Vanhoye
16.00 u. Netwerkdrink


Begrepen in de inschrijvingsprijs

Eenzaamheid bij ouderen
Een analyse op basis van 18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen 

In deze publicatie belichten auteurs Nico De Witte en Dominique Verté eenzaamheid bij ouderen in relatie tot sociodemografische indicatoren, wonen, de buurt, welzijn, fysieke en omgevingskwetsbaarheid, sociale contacten en pensionering. Hiervoor baseren ze zich op de gegevens van meer dan 82.000 ouderen verzameld in de periode 2004-2021. Het resultaat is een uniek inzicht in zowel de evolutie van de besproken kenmerken over de tijd heen, als in de al dan niet veranderende relatie met eenzaamheid.

Basisprijs: € 55

Prijs
Deze prijs is incl. btw, ontvangstkoffie, netwerkdrink én het boek "Eenzaamheid bij ouderen"
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 215
Kies 1 of meerdere sessies