ONZE OMGEVING | Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Tijdens deze opleiding gaan de sprekers in op de overgang van de ruimtelijke structuurplanning naar de ruimtelijke beleidsplanning. Eerst wordt de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) geschetst, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Vervolgens wordt ingegaan op de juridische aspecten van de ruimtelijke planning en de vraag hoeveel marge de ruimtelijke planner nog heeft in het licht van de verschillende (Europeesrechtelijke) toetsen (onder meer plan-MER, watertoets, RVR-toets, Dienstenrichtlijn, passende beoordeling) die in het kader van een ruimtelijk planproces moeten worden uitgevoerd.

Daarna wordt uitgelegd hoe een aantal principes uit de strategische visie van het BRV vertaald zitten in de regelgeving, onder meer de bepalingen van de VCRO inzake ruimtelijk rendement, het decreet over de woonreservegebieden, het instrumentendecreet. Geëindigd wordt met het ruimtelijk plan onder de vorm van een voorkeurs- en projectbesluit in het kader van de ‘complexe-projecten-procedure’. Kan met ‘complexe projecten’ überhaupt aan ruimtelijke planning worden gedaan? Ruimer nog: welke ervaringen liggen op vandaag reeds voor op het vlak van de complexeprojectenprocedure?

 

Op de hoogte blijven van niet te missen studiedagen? Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief "Omgevingsrecht en omgevingsbeleid | OmgevingConnect".

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
Klassikale opleidingen
23/06/2022 Gent

Studiedag

Sprekers
Matthias Strubbe LDR
Guy Vloebergh ruimtelijk planner OMGEVING cvba, gastdocent Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning UAntwerpen
Pieter-Jan Defoort LDR
David Stevens Departement Omgeving
Tom Willems De Werkvennootschap
Datum
Donderdag 23 juni 2022
Locatie
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent

Klik hier voor een routebeschrijving.
Betalende parking (2,5 euro/wagen)

Praktische info
Duur opleiding

Van 9.00 u. tot 16.45 u. Onthaal vanaf 08.30 u.

KMO-portefeuille

6 lesuren. Exact projectbedrag kunt u opvragen via opleidingen@vandenbroele.be 

Erkenningen

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
Landmeter-experten: erkend voor 3 uur permanente vorming
Milieucoördinatoren: erkend als permanente vorming
MER-deskundigen: een bijscholingsattest kan worden uitgereikt aan MER-deskundigen erkend in de discipline mens, deeldomein ruimtelijke aspecten.

OPGELET: Deze opleiding komt niet in aanmerking voor bijscholing MER-coördinatoren.

Programma

08.30 u. Onthaal en registratie van de deelnemers
09.00 u. Hoe omgaan met ruimtelijk beleidsplanning? | Guy Vloebergh
10.30 u. Koffiepauze
10.45 u. Welke ‘omgevingstoetsen’ spelen in het kader van ruimtelijke planning? | Matthias Strubbe 
12.15 u. Lunch (koud buffet)
13.30 u. Juridische aspecten van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen en hun doorwerking naar omgevingsvergunningen, inclusief bespreking van de bouwshift | Pieter-Jan Defoort 
15.30 u. Koffiepauze
15.45 u. Ervaringen in de praktijk met het decreet complexe projecten | David Stevens & Tom Willems 
16.45 u. Einde

Prijzen
In deze prijzen zijn de btw, de koffiepauzes, de lunchpauze en de documentatiemap begrepen.
Wie Prijs excl. btw Prijs incl. btw Info
Basisprijs € 206,61 € 250
Kortingsprijs € 181,82 € 220 Prijs voor VVOR-leden, VMX-leden of openbare besturen.
Kies 1 of meerdere sessies