Wegwijs in debiteurenbeheer

1 beschikbare sessie(s) Schrijf u nu in

Ziet u nog het bos door de bomen?
Slechts in één van de 609 artikelen van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) wordt er verwezen naar het debiteurenbeheer van het lokaal bestuur. Achter deze bepaling gaat een complex geheel van regels schuil. 

Deze opleiding heeft als belangrijkste doelstelling om u het overzicht te laten behouden op de materie, zodat u makkelijk u weg kan vinden in de diverse reglementeringen.

Twee organisaties, één debiteurenbeheer
Het samengaan van de financiële diensten van gemeente en OCMW zorgt ervoor dat het debiteurenbeheer (idealiter) centraal wordt opgevolgd. Dit zorgt er evenwel ook voor dat medewerkers met heel uiteenlopende invorderingsregels geconfronteerd worden. Een grote tweedeling is er in elk geval tussen fiscale en niet-fiscale invorderingen. Een ander belangrijk verschil is er in de behandeling van de debiteuren zelf. Zo is het van belang om snel een onderscheid te kunnen maken tussen zogenaamde “niet-kunners” en “niet-willers”. 

Recente wijzigingen
Recent zijn er belangrijke wijzigingen gebeurd door het programmadecreet van 20 december 2019, dat vanaf januari 2020 in werking is getreden. Een aantal bepalingen van het WIB werden opgeheven en in de plaats wordt verwezen naar het Wetboek van Invordering van 13 april 2019. Allesbehalve een overzichtelijke situatie dus.

Deze opleiding richt zich tot financieel directeurs en medewerkers die in aanraking komen met het debiteurenbeheer van lokale besturen. Op praktische wijze wordt een overzicht van de materie gegeven en worden essentiële items toegelicht. Verwacht geen juridische uiteenzetting, maar handvaten voor de praktijk!

Inschrijven

Inschrijven op afzonderlijke sessies
09/06/2020 online via webinar

Digitale praktijkopleiding

Spreker
Anne Minsart is financieel directeur van het lokaal bestuur Mol en heeft een jarenlange ervaring met debiteurenbeheer van zowel de gemeente als het OCMW. Ze geeft erg gesmaakte workshops en is co-auteur van het boek “Debiteurenbeheer van lokale besturen” dat in maart 2020 verschijnt.
Datum
dinsdag 09 juni 2020
Locatie
online (Webinar)

online via webinar
Praktische info

Duur?

Deze opleiding zal digitaal worden aangeboden, het programma staat inmiddels vast.
Praktische info om van start te kunnen gaan op 9/6 volgt zeer spoedig per mail!

 

Voor wie?

Financieel directeurs, medewerkers financiële dienst, opleidingscoördinatoren en beleidsmedewerkers.

Programma

9u20 - 9u30 : Onthaal deelnemers

09u30 – 10u30: Het toverwoord “samenwerken”

 • Situering van het debiteurenbeheer
 • Samenwerken in het kader van goed debiteurenbeheer
 • Impact van de coronacrisis op debiteurenbeheer
 • Vragen & antwoorden
 • Daag jezelf uit!

10u30 – 11u00: Pauze

11u00 – 12u00: Stappenplan fiscale vorderingen

 • Stappenplan fiscale vorderingen
 • Hoe nudging toepassen in de minnelijke fase
 • Impact aangepaste regelgeving vanaf 1/01/2020
 • Vragen & antwoorden
 • Daag jezelf uit!

12u00 – 13u30: Middagpauze

13u30 – 14u30: Stappenplan voor niet-fiscale vorderingen

 • Stappenplan niet-fiscale vorderingen
 • Minnelijke fase
 • Dwangbevel
 • Vragen & antwoorden
 • Daag jezelf uit!

14u30 – 15u00: Pauze

15u00 – 16u00: Debiteurenbeheer in het OCMW

 • Specifieke aandachtspunten voor het OCMW:
  • Onderhoudsplicht
  • Ambtshalve terugvordering van andere instellingen
  • Subrogatie

Aan de hand van praktische cases, waarvan de oplossing wordt besproken bij de opvolgsessie.

 • Vragen & antwoorden
 • Daag jezelf uit!
Prijs
Wie Prijs incl. btw Info
Per deelnemer € 195 (in plaats van de initiële 225 euro voor de fysieke opleiding)
Kies 1 of meerdere sessies